2
Belẽ hãwã‑ki Jesuisi reare, Judeia bede‑ki wahe. Iòlò Herodi iòlòmy raremyhỹ. Iu reareu, Hãbu Erytyhy mahãdu taina tỹmyramy robirenyre. Tai tahe iòlò mahãduõ doidenyde biura‑ribi Jerusalẽ hãwã‑ò. Tiiboho rỹỹraxirenyre: —Iule judeu mahãdu iòlò aõbo kaki reare. Jiarỹboho itainamy rabirenyre tahe nadoidenyde riwowydynyrenykemy. Kaiboho teerytenyte aõbo titxibo ratxireri?
Tahe inyõ Herodiko relyyrenyre. Herodi kia roholareu sõwemy riòtiinyre. Tule ibutumy Jerusalẽ hãwã mahãdu riòtiinyrenyre. Tahe Herodi ibutumy dinodu mahãdu ributunyre: Xiwena wahidỹỹdu dinodu, bede ywina tyyriti erydu mahãdu tule. Tahe tamyreny rỹỹraxire: —Titxibo Kristu reakemy timybo tyyriti‑ki ròritidỹỹmy roire? Tiiboho tamy rarybere: —Judeia bede‑ki, Belẽ hãwã‑ki wahe. Kia tahe ihetxiu rybedu riritinyre.
—Kai Belẽ hãwã mahãdu. Judeia bede hãwãõ. Kai hãwã yja iny rõhõtinyre. Tahe inatyhy aõkõ rare. Kai hãwã nihikỹre. Aribi dori dinoduõ ròhònykre. Wamahãdu iòlòmy ronykre. Idinodumy rarekre, judeu mahãdu dinodu wahe.
Tahe Herodi heka biura mahãdu ributunyre ibutumy iny‑ribi wasimy. Tamy rỹỹraxire: —Tiutxubo taina ròhònyre? Tahe rirawyònyre. Tamyreny rarybere: —Kaiboho boibenyke Belẽ hãwã‑ò. Idi tahe uladu‑ki mahabenykre. Iu wadee manarybebedenykre. Jiarỹ tule tamy arakre ariwowydynykremy. Biura Hãbu Erytyhy mahãdu roholarenyre. Tahe roirenyre. Ryki ixityre tainamy robirenyre. Uladu tyrehekỹle ritoosònyre. 10 Iu tahe sõwemy reysarenyre. 11 Heto‑ò rehemynyre. Tahe ralorenyre. Uladu rare Marie‑wana. Tahe tatiowotimy reserenyre riwowydynykemy. Isaureny riraynyre tamy riwahinykremy: womati tỹrỹrỹhỹkỹ, hee aderòna, aderònatyhy wana. 12 Idi tahe Biura Hãbu Erytyhy mahãdu rarasinyre. Deuxu tamy rarybere: —Kaiboho Herodi‑ò bòòsebenyõke. Tai tahe rywitxira‑di tasubedereny‑ò ròòserenyre.
13 Biura mahãdu tahe ròireny rahudi tahe Inynyrỹ ỹju nade Jyje‑ò rybemy, irasina‑ki tamy rarybere: —Ariòre, ise‑wana bidyke Egito bede‑ò. Herodi dori uladu rubudỹỹmy ratxireri. Adee tiu ararybekreule kaò bòdòòseke. 14 Tai Jyjeboho rumy rahenyrenyre Egito bede‑ò. 15 Herodi rubusỹtybymy tahe dòòsedenyde. Tii riwinyre iwese ihetxiu tyyriti rarybere wese, Deuxu rybedu rybe wahe:
—Wariòre Egito bede‑ribi nadidyde.
16 Herodi reburere. Biura Hãbu Erytyhy mahãdu dori tii riitxenanyre. Tai ibutumy uladu rirubunyre Belẽ hãwã‑ki, tule ijõ iòhò hãwã‑ki. Ibutumy howỹtòdu rirubunyre inataõ beòra ijõdikeki tahe rirubunyõre. Tai Jesuisi rirubunykemy risỹnyre, iwese tii rareu Biura Hãbu Erytyhy mahãdu tamy rarybere. 17 Kiamy ta rỹire iwese Deuxu rybedu rarybere wese, Jeremia wahe:
18 —Rama hãwã‑ribi ibru‑ò iny roholamyhỹre. Rakeli rare. Tii robumyhỹre. Ibutumy iriòre ituere. Tai robumyhỹre. Inyõ riteysanyõtyhy iriòre rurureki.
19 Herodi tahe rurureu, Inynyrỹ ỹju heka Jyje rasina‑ki tamy nade. 20 Tamy rarybere: —Bòòsebenyke judeu bede‑ò. Uladu ise‑wana bidyke. Kia rirubunykemy risỹnymyhỹré tahe, rurure.
21 Tahe Jyjeboho ròirenyre judeu bede‑ò. 22 Akelau tahe Herodi riòre ronyre iòlòmy, tyby deròwymy. Tai kowa‑ò Jyje ròirenyõre sỹmy. Rasina‑ki rybeõ rieryre Kalileia‑ò ròirenykemy. Tai tahe ròirenyre kowa‑ò. 23 Nazare hãwã‑ki rasỹnyrenyre. Kia tahe riwinyre iwese Inynyrỹ rybedu ihetxiu rarybere wese: —Nazare ludu tii rarekre.