Pab tummad karta pab Jesucristobal igal-pin mezhijad

1 Timoteo