Pab tummad karta pab Jesucristobal igal-pin mezhijad

2 Corintios