2
-Zezu jipea zɔlaslonyɔ
(Mt 9.1-8; Lk 5.17-26)
'Ylɩ 'sɔlɛ 'plɩa, 'ɩn -Zezu yia Kapɛnaumʋ lʋ yi. Wa ka 'nʋ nɩɩ, ɔ mɩ -budu zɔ. Nyɩma duun yia -mɔ gbeli. Wa -zu 'wʋ -bhaa 'gbʋ, tɔlʋa 'nɩ mneni wa 'ka 'yligbeda 'yɩ -bha -buduŋwɛɛ. 'Ɩn, -zugba ɔ gbaa wa -yla -Lagɔwɛlɩ. 'Ɩn nyɩma -yɔ zɔlaslonyɔ yia yi. Ɔ mɩ nyɩma -mnʋa kwɛɛ 'sowli 'wʋ. Nyɩma -zu 'wʋʋ 'gbʋ, wa 'nɩ mneni wa 'ka ɔ -Zezu 'klʋslolu. We 'dɛɛ 'gbʋ wa -gblaa -budu 'wlu, wa 'fitea -bha, 'ɩn wa yia -bha ɔɔ zɔlaslonyɔ -lalɩ, -zugba ɔ mɩ 'sowli 'wʋ. -Zezu 'yɩa nɩɩ, wa ka ɔ dlɩ -gʋ zʋ, ɔ nɛɛ ɔɔ zɔlaslonyɔ -yla: «Na 'yu, ɩn ka -na gbʋnyii 'wʋtɩ.»
-Lagɔɔ titee gwesanya tɔlʋa -dɩa -bha la, -maa nɛɛ -maa 'dɛɛ dlɩ zɔɛ: «Lɛɛ -lu ka 'gbʋ nyɩmɛ -mɔnɩ gba 'sa sa? -Lagɔ ɔ vɛlɩa. -Lagɔ -bhlogbɔɔ mnenia ɔ 'ka nyɩmɛɛ gbʋnyii 'wʋtɩ. We 'nɩ mʋʋ?»
'Ɩn gbʋ -we mɩa wa 'wlukʋʋn, -Zezu yibhelia we, 'ɩn ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «Lɛɛ -lu ka 'gbʋ a pʋpalɩ sa dlɩ laa? Ɩn 'ka gba: ‹Ɩn ka -na gbʋnyii 'wʋtɩ›, -mʋʋ -kalɩa -yɔ yaayɩɩ, ɩn 'ka gba: ‹-Sɔ 'wʋ, 'bhu -na 'sowli 'wʋ, mnɩ -buduŋwɛɛ› -mʋʋ -kalɩa -yɔ yɩ? 10 A yibheli we 'ji nɩɩ, ɔɔ *Nyɩmɛɛ 'Yu ka se dʋdʋ -gʋ, ɔ 'ka nyɩmaa gbʋnyii 'wʋtɩ.» 11 -Bha ɔ gbaa ɔɔ zɔlaslonyɔ -yla: «-Sɔ 'wʋ, -ɩn 'bhu -na 'sowli 'wʋ, mnɩ -buduŋwɛɛ.»
12 Tɔʋn, nyɩma weee mɩ ɔ ylada, 'ɩn ɔ yia 'wʋsɔ. Ɔ 'bhua ɔ 'sowli 'wʋ, 'ɩn ɔ yia mnɩ. We sʋbhalɩa nyɩma ŋwɛgaga, 'ɩn wa yia -Lagɔɔ 'ŋnɩ -mnɩnɩ, wa nɛɛ: «-A -ka bhaa 'wlʋ, -a 'nɩ -slɔ 'sasʋkpa -gbʋ -mɩnɩɩ da 'yɩ.»
-Zezu laa Levii
(Mt 9.9-13; Lk 5.27-32)
13 -Zezu mnɩa lʋ, -mɔ 'nyu kwesi, 'ɩn nyɩmaa -zlo yia ɔ 'bɩ yi, -zugba ɔ slolua wa gbʋ. 14 Ɔ mɩ 'plɩda, 'ɩn ɔ yia Alɩfeee 'yu Levii -yɔyɩ, -mɔɔ -dɩ 'gwɛzisabudu zɔ la. 'Ɩn ɔ nɛɛ ɔ -ylaɛ: «Yi 'mɩ 'bɩ.» *Levii -sɔa 'wʋ, 'ɩn ɔ yia ɔ 'bɩ mnɩ.
15 -Zezu -yɔ ɔ 'bɩnɔnya mɩ lida *Leviii -budu zɔ, -zugba *nisʋn -gwɛzisanya -yɔ gbʋnyuuu kwɛ -cɩan tɔlʋa mɩ 'ya wa glaa. Nɩɩ, -maa -zu 'wʋ, 'ɩn wa mɩa ɔ 'bɩ. 16 -Lagɔɔ titee gwesanya 'yɩa -Zezu -yɔ nisʋn -gwɛzisanya -yɔ gbʋnyuuu kwɛ -cɩan nya lida, 'ɩn wa nɛɛ ɔ 'bɩnɔnya -yla: «Lɛɛ -lu ka 'gbʋ ɔ -yɔ nisʋn -gwɛzisanya -yɔ gbʋnyuuu kwɛ -cɩan lia?»
17 Ɔ 'nʋa we, ɔ nɛɛ wa -yla: «Nyɩma -wa -yalɩa, wa'a mnɩ -dɔtlɔɔ -gʋ. Nɩɩ, guzʋnya mnɩa -dɔtlɔɔ -gʋ. Nɩɩ, ɩn 'nɩ nyɩma tɩklɩɩ laa yi, gbʋkpʋa -nyɩma ɩn yia laa.»
-Zezu -yɔ 'sun
(Mt 9.4-17; Lk 5.33-39)
18 Zaaan 'bɩnɔnya -yɔ *Falizɩnyɩma mɩ 'sun 'wʋ, 'ɩn wa yia -Zezu layɩbhaa mnɩ. Wa nɛɛ ɔ -yla: «Lɛɛ -lu ka 'gbʋ Zaaan 'bɩnɔnya -yɔ Falizɩnyɩma mɩ 'sun 'wʋ, 'ɩn -nanʋʋ 'bɩnɔnya 'nɩ 'sun 'wʋ -mɩa?»
19 -Zezu yia we 'bɩgʋpalɩɛ: «'Ŋwnɔɔ kwa zlɩ, ɔ 'lowlii -lima mneni wa 'ka lililu tɩ ɔ 'lowlii 'yibadɩɩ? -Ɩnnya, we 'nɩ 'sa -mɩ. Ɔ 'lowli -ka -bha -mɩ, wa 'nɩ mneni wa 'ka 'sun pla. 20 Nɩɩ, 'ylɩ yabhlo yia nynia, 'ɩn wa saa wa 'ŋwnɔɔ 'lowli glaa. -Mʋʋ zlɩ wa plaa 'sun.
21 «Nɩɩ, -bana sʋa -ka yla nɩ, nyɩmɛ -ka we pɩpɛda -mɩ, ɔ'ɔ zʋ we ylada 'naa lolu. Ɔ -ka 'sa we nʋ, 'ɩn 'naa lolu gbizea -bana sʋa 'wʋ, 'ɩn we ylada ylimanɩa 'wʋla.
22 «Nɩɩ, wa'a palɩ nʋ lolu *bala sʋa 'wʋ. Wa -ka 'sa nʋ, 'ɩn nʋ lolu wlaa wee bala, 'ɩn we 'dɛ 'sɔ nyumoa. Nɩɩ, nʋ -lolu kaa bala lolu.»
-Zezu -yɔ Nyapɛylɩ
(Mt 12.1-8; Lk 6.1-5)
23 *Zuifʋʋ Nyapɛylɩ yabhlo nya, -Zezu mɩ blekpaa 'plɩda, 'ɩn ɔ 'bɩnɔnya yia bleya -kwakwɩe bhli 'yooŋwɛ -yɔ. 24 -Bha Falizɩnyɩma gbaa ɔ -yla: «-We -amɩaa tite gbaa wa 'na nʋnʋ Nyapɛylɩ nya lɛ -nɩ, lɛɛ -lu ka 'gbʋ -na 'bɩnɔnya nʋ we lɛa?»
25 Ɔ nɛɛ: «Da *-Davidɩ 'nɩa -lu -ka, 'ɩn ŋwɔ mɩa ɔ -yɔ ɔ nɔnɔnya 'bhada, -we ɔ nʋa lɛ, a 'nɩ -slɔ we zɛlɩɩ? 26 *-Lagɔbʋbɔnyaa -kanyɔ 'kadʋ Abiataa bhla, 'sa -Davidɩ plaa -Lagɔɔ bʋbɔbudu zɔ, 'ɩn 'floo wa 'nyɛa -Lagɔ, wee 'floo mɩa nɩ, -Lagɔbʋbɔnya 'dɛkpʋa 'ka yaa we li, 'ɩn -Davidɩ yia we li, 'ɩn ɔ yia ɔ nɔnɔnyaa -nʋ wla.
27 «-Lagɔ zʋa nyɩma Nyapɛylɩ, wa zʋzɔnʋʋ 'gbʋ ɔ yia we lala, we 'nɩ Nyapɛylɩɩ 'dɛkpʋaa 'nʋŋwɛzʋzʋee gbʋ. 28 We 'dɛɛ 'gbʋ, Nyɩmɛɛ Yu mɩa, mɔ -wa Nyapɛylɩɩ -Kanyɔ.»