'Sɛbhɛ Pɔlʋ 'paa Filemɔ yoo
'Sɛbhɛ *Pɔlʋ 'paa ɔ 'tale Filemɔ yoo, mʋ -wa. Filemɔ ka gaylo yabhlo -ɔ wa laa Onezimʋ. Ɔɔ Onezimʋ ka -flii -bho ɔ -kanyɔ kwɛɛ. Ɔ -yɔ Pɔlʋ gbelia 'wʋ -kaslʋ 'wʋ, 'ɩn ɔ yia -Lagɔgbʋ -yɔŋwnu. 'Sɛbhɛ nɩ 'wʋ, -we Pɔlʋ yɩbhalɩa Filemɔ, mʋ -wa nɩɩ, ɔ ŋwnu ɔ gayloo 'wʋbhu gbʋ -yɔ, 'ɩn ɔ kpa -mɔɔ -Lagɔbheli 'bhisa. Nɩɩ, ɔ 'na kpalɩ ɔ gaylo -ɔ -bhoa ɔ kwɛɛ -flii 'bhisa -nɩ.
1
Fʋsawɛlɩ
Filemɔ, -na fʋʋ! -Amɩ *Pɔlʋ, -amɩ mɩa -Zezu *Klisɩɩ 'gbʋ -kaslʋ 'wʋ nɩ, ɩn -yɔ -amɩaa bheli Timotee sɔ paa da -mɩ 'sɛbhɛ yoo. -Mɩ, -amɩaa jijli -tale Filemɔ, -mɩ -yɔ -aɩn 'sɔ nʋa -Lagɔlubho dabʋdʋ nɩ, -ɩn -yɔ -amɩaa bhɔlɔ Afia klaa, -Lagɔɔ tʋgʋnyɔ Alɩsipʋ klaa, we -yɔ *leglizɩ -we gbelia 'wlu -na -buduŋwɛɛ, ɩn -sa aɩn fʋ. Nɩɩ, -amɩaa Dide -Lagɔ -yɔ Nyɩmaa -Kanyɔ -Zezu Klisɩ ŋwna aɩn 'nyu la, 'ɩn wa 'nyɛ aɩn 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ.
Pɔlʋ paa -Lagɔ fuo Filemɔɔ 'gbʋ
Filemɔ, na jijli -tale, 'kɔmʋʋ ɩn -ka -Lagɔ bhubhoeda -mɩ nɩ, 'ɩn na paa -mɩ dlɩ -gʋ, -Lagɔ na paa fuo -na 'gbʋ. Nɩɩ, sa -ɩn zʋa dlɩ Nyɩmaa -Kanyɔ -Zezu Klisɩ 'wʋ nɩ, 'ɩn -ɩn -kalɩa -Lagɔnyɩma weee zɛ, ɩn ka we 'nʋ. Nɩɩ, -Lagɔ na bhubhoea -na 'gbʋ, dlɩzʋzʋe -bhlo -a kaa, we -slolu zʋzɔnʋ weee lɛnʋe tenyi tenyii -ɩn 'ka Klisɩɩ lubho nʋ. Na bheli -zɔnʋ, sa -ɩn -kalɩa -Lagɔ -yɔ ɔ nyɩmaa zɛ, mʋ -laa 'mɩ 'mʋna 'wʋ, 'ɩn mʋ 'paa 'mɩ 'kʋayli. -We ka gbʋ -wa, -ɩn ka -Lagɔnyɩmaa dlɩ -bɛlʋ -yɔpalɩ.
Pɔlʋ bhubhoea Filemɔ Onezimʋʋ 'gbʋ
Nɩɩ, -we -ɩn 'kaa lɛnʋ, we se mɩ 'mɩ -yla, ɩn 'ka -mɩ -yla we gba Klisɩ 'wʋ. -Amɩ Pɔlʋ, -ɔ -wa nyɩsɔa, 'bhie, -ɔ mɩa -kaslʋ 'wʋ -Zezu Klisɩɩ 'gbʋ, ɩn nɛɛ -mɩ -ylaɛ: -a kɩkalɩ zɛ, we 'gbʋ na bhubhoea -mɩ. 10 -Ɩn -talɩ, da ɩn mɩa -seli -kaslʋ 'wʋ, Onezimʋ ka na 'yu -zɛ -Zezu Klisɩ 'wʋ, ɔ 'gbʋ na bhubhoea -mɩ. 11 Cɩɩn, -benyi, ɔ 'nɩ nyɩmɛ 'wʋ -ka -mɩ 'yliya 'wʋ, nɩɩ, -slɛɛn mɩa da, ɔ mɩ nyɩmɛ nya -a 'dɛ 'sɔɔ -nʋ nya.* Onezimʋʋ ji -wa glɛkɩwɛlɩ 'wʋ: «ɔ mɩ nyɩmɛ nya»!
12 -Ɔ na bhitia da lʋ -na -gbɛ, na 'dɛɛ dibhe -wa. 13 Da ɩn mɩa da -kaslʋ 'wʋ, -Lagɔgbʋʋ gbagbɩee 'gbʋ, ɩn 'yɩbha yaa, ɩn 'ka ɔ na 'dɛ kwesi tɩ, ɔ 'ka 'mɩ 'wʋsa -na 'bɩgʋ. 14 Nɩɩ, -we ka gbʋ -wa, ɩn 'nɩ 'yɩbha, ɩn 'ka -lu yabhlogbɔɔ lɛnʋ, -zugba ɩn 'nɩ -na ŋwɛɛ wɛlɩ 'nʋ. Ɩn 'na 'ka gba nɩɩ, -ɩn nʋ 'mɩ -yla zʋzɔnʋ lɛ -gla nya, nɩɩ, we -zɛ -na 'dɛɛ dlɩɩ da gbʋ.
15 Na dlɩ nɛɛ nɩɩ, -we ka 'gbʋ ɔ yia -mɩ -yɔ 'bhʋ bhla -sɛlɛ nya nɩ, ɔ 'ka -mɩ kwesi -tʋ 'ylɩ weee nyaa gbʋ -wa. 16 Nɩɩ, ɔ 'nɩ 'maslɛɛn gaylo -kpʋa nya -mɩ, ɔ -zi -slɛɛn gaylo 'wʋ. Ɔ mɩ na yɩcɛ nya -Zezu 'wʋ, 'ɩn ɔ mneni ɔ 'ka -na yɩcɛ nya -mɩ, we 'ka na -nʋ 'wʋzi. Filemɔ, ɔ mɩ -na gaylo nya, 'ɩn ɔ mɩ 'yaa -na -Lagɔbheli -zɔnʋ nya.
17 -Ɩn -ka 'mɩ 'wʋbhu -na nɔnɔnyɔ nya nɩ, ɩn -ka yaa -na -gbɛ yi, sa -ɩn 'kaa 'mɩ kpa, -ɩn kpa 'sa ɔ. 18 Ɔ -ka -mɩ -yla gbʋnyuu lɛnʋ, -na kpagbʋ -ka ɔ 'wlu -mɩ, nɩɩ, -ɩn zʋ 'mɩ we 'wlu. 19 -Amɩ Pɔlʋ, na 'dɛɛ sɔ nya na cɛlɩa da we: -amɩ yia wee kpagbʋ -saa. 'Ɩn ɩn 'na 'ka -mɩ ligbe nɩɩ, na kpagbʋ mɩ -mɩ 'wlu. -Na 'yliyɔgagɩe -we mɩa -Lagɔ 'wʋ, mʋ -wa na kpagbʋ -mɩ 'wlu, we 'nɩ mʋʋ? 20 Cɩɩn, na bheli, -we na gbaa -ɩn nʋ lɛ nɩ, -ɩn nʋ we lɛ -amɩaa -Kanyɔɔ 'ŋnɩ nya. -Ɩn 'palɩ na dlɩ bɛlʋ -yɔ Klisɩɩ 'gbʋ.
21 Ɩn mɩa 'sɛbhɛ nɩ cɛlɩda, -zugba na dlɩ 'tɛ -mɩ -gʋ 'wʋ. Nɩɩ, -we na yɩbhalɩa -mɩ, ɩn -yi we 'ji, lɛ -na yia we nʋa, we 'ka -mʋʋ 'wʋ -zi. 22 -Mʋʋ 'bɩgʋ, -ɩn mnazɩ -buduu 'yu yabhlo zɔ la 'mɩ -yla. -Lagɔ a mɩa bhubhoeda na 'gbʋ, ɩn dɩ we dlɩ 'wʋ nɩɩ, -yɔ -Lagɔ yia we ŋwnua, 'ɩn ɩn 'ka aɩn 'yɩa mnɩ.
'Wʋbhlolu -fʋsawɛlɩ
23 Epaflasɩ, -ɔ -yɔ 'mɩ mɩa -kaslʋ 'wʋ -Zezu Klisɩɩ 'gbʋ nɩ, ɔ nɛɛ, ɔ -sa -mɩ fʋ. 24 -Wa na -yɔ wa nʋa -Lagɔɔ lubho: Malɩkɩ klaa, Alisɩtakɩ klaa, Demasɩ klaa, we -yɔ Lukɩ 'sɔ, wa nɛɛ, wa -sa -mɩ fʋ.
25 Nɩɩ, Nyɩmaa -Kanyɔ -Zezu Klisɩ ŋwna aɩn 'nyu la.

*1:11 Onezimʋʋ ji -wa glɛkɩwɛlɩ 'wʋ: «ɔ mɩ nyɩmɛ nya»!