'Sɛbhɛ Pɔlʋ 'paa Wlɔmʋ -nyɩma yoo
Nɩɩ, -Lagɔnyɩma mɩa Wlɔmʋgbe 'wʋ, 'ma *Pɔlʋ 'paa 'sɛbhɛ nɩ yoo. Ɔ nɛɛ wa -yla wee 'sɛbhɛ 'wʋ nɩɩ, nyɩma 'nɩ mneni wa 'ka -Lagɔ -yɔlanyni wa 'dɛɛ lagʋgʋe nya. Nɩɩ, nyɩma -ka -Zezu *Klisɩ dlɩ -gʋ zʋ, 'ɩn -Lagɔ tɩa wa gbʋnyii 'wʋ, 'ɩn ɔ nyɛa wa 'yliyɔgagɩe lolu.
1
Fʋsawɛlɩ
-Amɩ, -Zezu Klisɩɩ lubhonʋnyɔ, *Pɔlʋ, -amɩ cɛlɩa aɩn 'wʋ. -Lagɔ laa 'mɩ, ɩn 'ka ɔ *tietienyɔ -zɛ, mɔɔ -saa -bha 'mɩ ɔ gbʋʋ gbada.
Wee -Lagɔgbʋ mɩa dɛ nɩ, -Lagɔ ka bha we gba ɔ gbʋʋ -falɩpanyaa gbɛgbɛɩn, 'ɩn wa yia we cɛlɩ *-Lagɔsɛbhɛ 'wʋ. Ɔ 'Yuu -gʋgbʋ we gbaa. Nɩɩ, 'mɔ wa gwalɩa ɔ dʋkpasa, nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔ *-Davidɩɩ zʋayli, nyɩmɛ -kpʋa 'bhisa. Zuzu 'Pʋpa -slolua 'tɩtɛ nya nɩɩ, mɔ -wa -Lagɔɔ Yu, ɔ ka tlɩtlɩnya glaa 'wʋsɔɔ 'gbʋ. Ɔɔ -amɩaa -Kanyɔ -Zezu Klisɩ mɩa nɩ, ɔ gbɛgbɛɩn -Lagɔ nʋa -aɩn 'nanɩ 'wʋ, 'ɩn -a yia ɔ tietienya -zɛ ɔ 'ŋnɩɩ 'gbʋ -a 'ka dʋdʋgʋ -nyɩma weee ɔ 'tɩtɛ -slolu, 'ɩn wa 'ka ɔ wɛlɩ 'nʋŋwɛ zʋ dlɩzʋzʋe nya. -Wa ɔ -saa -bha wa 'ka ɔ wɛlɩ 'nʋŋwɛ zʋ, a mɩ wa glaa, -we ka gbʋ -wa, ɔ ka 'ya amɩa la -Zezu Klisɩɩ -nʋ nya.
Amɩa weee, -mɔ *Wlɔmʋ, amɩa -wa ka zɛ -Lagɔ -kalɩ, 'ɩn amɩa -wa ɔ laa a 'ka -mɩ tɩklɩɩ, nɩɩ, -amɩaa Dide -Lagɔ -yɔ -amɩaa -Kanyɔ -Zezu Klisɩ ŋwna aɩn 'nyu la, 'ɩn wa 'nyɛ aɩn 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ.
Pɔlʋ 'yɩbha ɔ 'ka Wlɔmʋ -nyɩma 'yɩ
Tɩatɩa mɩa, -Lagɔ na paa fuo -Zezu Klisɩɩ 'ŋnɩ nya, a 'dɛ weee 'gbʋ. -We ka gbʋ -wa, dlɩ a zʋa, we 'dɩ ka 'gbe weee -gʋlamneni. -Lagɔ, -ɔ ka lubho ɩn mɩa nʋda na dlɩ weee nya -Lagɔgbʋʋ gbagbɩe nya, ɔ -yi we 'ji nɩɩ, -we na gbaa gbʋzɔnʋ -wa. We 'gbʋ, ɩn -ka -Lagɔ bhubhoeda -mɩ, amɩaa 'ŋnɩ'ɩ bɔ -mɔ. 10 Zlabhuezɔ, na bhubhoea ɔ, ɔ 'ka 'mɩ 'yoo 'nyɛ, ɩn 'ka amɩaa -gbɛ mnɩ. 11 Nɩɩ, amɩaa 'yɩyɩee 'tʋ mɩ 'mɩ 'bhada. Ɩn -ka amɩaa -gbɛ yi, -Lagɔɔ Zuzuu wlawlalu a yia 'yɩa na gbɛgbɛɩn, 'ɩn a 'ka dlɩ 'tɛmanɩ. 12 Nɩɩ, ɩn 'yɩbha ɩn -mɩ aɩn glaa, 'ɩn -a 'ka 'kʋayli 'pʋpalɩ nanʋʋ dlɩzʋzʋe -yɔ amɩaa -nʋ 'sɔɔ gbɛgbɛɩn.
13 Bheliaɩn, -we ɩn 'yɩbhaa a yibheli 'ji, mʋ -wa nɩɩ, amɩaa -gbɛ na yi yaa yia -zakpa duun, 'ɩn ɩn 'nɩ -slɔ we 'yoo 'yɩ. Ɩn -ka -mɔ nyni nɩ, ɩn 'yɩbha nɩɩ, na lubho mɩa, sa we 'yɩa -tnʋʋ laga -dʋdʋ -putu -gʋ, we nʋ 'ya 'sa amɩanʋʋ -gbɛ. 14 -We ɩn 'kaa lɛnʋ, mʋ -wa nɩɩ, ɩn mnɩ dʋdʋ weee -gʋ, -wa ka 'yli -bloa klaa, -wa ka 'yli 'nɩa -blo klaa, -wa -yia 'sɛbhɛ we -yɔ -wa 'nɩa we -yi, wa -gbɛ. 15 We mɩ 'saa 'gbʋ nɩ, na dlɩ mɩ amɩaa -gbɛ nynida -mɔ Wlɔmʋ, ɩn 'ka aɩn -yla -Lagɔgbʋ gba.
-Lagɔgbʋ, mʋ nɩ
16 Nɩɩ, ɩn -ka -Lagɔgbʋ gbada -mɩ, we'e 'bhalɩ 'mɩ zʋ. -Lagɔɔ 'tɩtɛ -wa, 'ɩn -wa zʋa ɔ dlɩ -gʋ, 'ma ɔ saa gbʋ 'wʋ: *Zuifʋ ɔ saa gbʋ 'wʋ tɩa, 'bhie ɔ saa nyɩmaa pnɩɩ gbʋ 'wʋ. 17 -We wee -Lagɔgbʋ slolua, mʋ nɩ: nyɩma -wa zʋa ɔ dlɩ -gʋ, nyɩma tɩklɩɩ nya ɔ bhua wa 'wʋ. Dlɩzʋzʋe -bhlogbɔɔ nya nyɩmɛ bhʋa gbʋ 'wʋ. We mɩ cɛlɩda -Lagɔsɛbhɛ 'wʋɛ: «-Ɔ -Lagɔ yibhelia nyɩmɛ tɩklɩɩ nya dlɩzʋzʋee 'gbʋ, 'yliyɔgagɩe -mɔɔ yia 'yɩa.»
Nyɩma weee ka gbʋnyuuu 'gba 'wlu -Lagɔ 'yu
18 Nɩɩ, -Lagɔ mɩ ɔ 'cɛ -we bhʋa yalɩ -sloluda, -we ka gbʋ -wa, dʋdʋgʋ -nyɩma mɩ gbʋnyuu lɛnʋda, 'ɩn -we wa nʋa lɛ, we 'nɩ tɩklɩɩ -mɩ. 'Ɩn wa lɛnʋgbʋ 'nyii nya wa tuntnua -Lagɔɔ gbʋzɔnʋ. 19 Nɩɩ, -we -yɔ wa mnenia wa 'ka -Lagɔɔ gbʋ yibheli, we mɩ wa 'yu: -Lagɔ ka we wa 'klʋslolu 'nanʋʋ.
20 -Lagɔɔ 'tɩtɛ, we'e bhɩa, 'ɩn wa'a 'yɩ we -yɔ, 'ɩn sa -Lagɔ mɩa, wa 'nɩ mneni wa 'ka 'sa ɔ -yɔyɩ. Nɩɩ, da -Lagɔ -laa dʋdʋ la, wa mneni wa 'ka wee gbʋ yibheli. -A -ka -Lagɔɔ lalalu yla, -amɩaa 'wlukʋʋn mneni we 'ka -Lagɔ -yɔ ɔ 'tɩtɛ -yɔyɩ. We 'gbʋ nyɩma 'nɩ zizelida -ka. 21 Wa yibhelia -Lagɔ, wa 'nɩ ɔ 'ŋnɩ -mnɩnɩ, 'ɩn wa 'nɩ ɔ fuo 'pa. 'Ɩn, 'mʋ nyɩmɛ 'ka yaa -Lagɔ -yla lɛnʋ. -Slɛɛn, wa 'wlukʋʋn lapʋpalɩe bhe, wa 'nɩ gbʋyilo dlɩ -ka, we mɩ nikpise 'wʋ. 22 Wamɩa nɛɛ, wa -yi gbʋ, 'ɩn -zugba wa nʋ -sabhɛbhagbʋ lɛ. 23 -Lagɔ, -ɔ'ɔ tlɩa, -ɔ ka 'ŋnɩ wa 'kaa -mnɩnɩ, wa tɩ -bha -mɔɔ, 'ɩn wa bʋbɔa tɛlɩtɛlɩli -we 'wlʋa nyɩma -wa tlɩtlɩe mnenia -yɔ blublunɩma klaa, 'lalimnʋanɩma klaa, we -yɔ dlɩɩnɔnʋnɩma.
24 -We mɩa dɛɛ 'gbʋ, -Lagɔ yia wa kwɛbɩsa wa dlɩwʋnynili 'bɩ, 'ɩn wa plalɩa wa 'dɛ pʋɩn, zʋbhalɩgbʋʋ lɛnʋe nya. 25 Wa ka -Lagɔɔ gbʋzɔnʋ -blɩgʋpalɩ, 'ɩn wa yia yonya -yɔŋwnu. 'Ɩn -Lagɔ -ɔ ka 'ŋnɩ nyɩma 'kaa 'ylimanɩ sazɔnʋ sa 'ylɩ weee nya, wa yia -bha -mɔɔ 'dɛ tɩ, -zugba wa bʋbɔ ɔ lalali ɔ 'bɩgʋ.
26 We 'dɛɛ 'gbʋ -Lagɔ yia wa kwɛbɩsa wa zʋbhalɩ gbʋʋ 'tʋ 'bɩ. Nɩɩ, wa 'ŋwnɩ -yɔ wa 'lowlia'a -dɩ -slɛɛn -budu 'wʋ, 'ŋwnɩ -putu wa -yɔ wa dɩa -budu 'wʋ. 'Sasʋkpa gbʋʋ lɛnʋe mɩa, we 'nɩ 'ylinanɩ dʋdʋ -gʋ. 27 'Sa -bhlokpadɛ nʋkpasia -yɔ wa 'ŋwnɩ'ɩ -dɩa -budu 'wʋ. Nʋkpasiaa tʋ bhaa wa. Wa -lima wa -yɔ wa dɩa -budu 'wʋ, zʋ we kaa. -We mɩa dɛɛ 'gbʋ, -lu -we ka 'klʋ wa lɛnʋgbʋ 'nyuu kaa, 'mʋ wa yɩa.
28 Nɩɩ, wa 'nɩ ŋwnu wa 'ka -Lagɔ yibhelii 'gbʋ, ɔ yia wa kwɛbɩsa wa 'ka wa 'dɛɛ 'wʋkanɔ gbʋ lɛnʋ. 'Ɩn -we nyɩmɛ 'na 'kaa lɛnʋ, 'ɩn wa nʋa we lɛ. 29 'Ylinyunogbʋʋ 'yli -bhlo -bhlo yea wa: nyɩma 'nyii wa -mɩa, wa -limaa kwɛlu wa dlɩ nynia 'wʋ, wa nʋkplɛ -nyu 'yli. Zenyi yea wa dlɩ zɔ, 'ɩn nyɩma -bhabhɩe nanɩa wa dʋdʋ. Wa ka -zlɛ, wa -lima wa nʋa -dawli 'wʋ, gbʋkpʋa -gbʋ wa nʋa lɛ. Nyɩma wa saa 'ŋnɩ, 30 gbʋnyuu wa gbaa wa -limaa gbɛgbɛɩn, -Lagɔɔ tʋnyɩma wa -mɩa, wa -lima wa vɛlɩa, wa 'dɛ wa ylimanɩa, wa 'dɛ wa ylɩlɩa, nacɩ weee da wa talɩa wa 'ka gbʋnyuu lɛnʋ. Wa'a zʋ wa dide -yɔ wa 'nyaa 'nʋŋwɛ. 31 Wa 'nɩ 'wlukʋʋn -ka, wa'a nɔ wa 'dɛɛ gbagbawɛlɩ -gʋ, wa 'tɛ, wa 'nɩ nyazɩdlɩ -ka. 32 Wa -yi -Lagɔɔ gbʋwʋbhubhue 'ji: -wa nʋa we 'sasʋkpa -gbʋ nɩ lɛ, tlɩtlɩe -wa wa -nʋ. We mɩ 'sa 'bhie, -zugba wa nʋ we lɛ, 'ɩn 'dɛbhie, tɔlʋa -ka we lɛnʋda -mɩ, 'ɩn wa ŋwnunu 'yaa -maa.