3
Jee tɛɗn naabm Raage
Ɗeere gɛnaamge, maam mꞋɔŋ mꞋaasin̰ te eyo kɛn mꞋtaaɗsen taaɗn naase ki aan gɔɔ jee kɛn ɔk *Nirl Raa. Naase se iŋgki aan gɔɔ jee do *duni ki ɔɔ aan gɔɔ gaangen sɛɛmɛ kɛn ɗoobm *al‑Masi ki, taa naan̰ se ɓo maam mꞋtaaɗseni. Maam se mꞋɛɗseno kɔsn deer eyo, naɓo mꞋɛɗseno si sum. Taa kɔsn deer se, naase an̰ki kɔŋ kaas eyo. Ɔɔ ɓɔrse kic ɓo mꞋjeele, naase an̰ki kɔŋ kaasn gɛn kɔsn kɔsn kɛn deer se eyo, taa naase se iŋgki aan gɔɔ jee do duni ki. Taa naase ɔkki maak‑kilimi do naapge tu ɔɔ Ꞌtɛɗki dɛkɛn̰ɛ ute naapa kɛse je taaɗn ɔɔ naase se iŋgki aan gɔɔ gɛn jee do duni ki, ɔɔ kiŋgse se tec aan gɔɔ gɛn jikilimgen ɓaa se paac ey ne? Kɛn naase jaay deb kalaŋ taaɗ ɔɔ: maam ara mꞋdebm Pɔl ɔɔ deb kuuy taaɗ ɔɔ: maam ara lɛ mꞋdebm Apɔlɔs, nakŋ naase iŋg Ꞌtɛɗki se, kɛse tec gɛn jikilimgen ɓaa se paac ey ne?
Apɔlɔs tap ɓo naŋa ɔɔ maam Pɔl ɓo naŋa? Naaje se kꞋjee tɛɗn naabm Raage sum ɔɔ ute ɗoobm naaje se ɓo, naase Ꞌtook aalkiga maakse do al‑Masi ki. Ɔɔ naaje se, naŋa naŋa kic ɓo tɛɗn naabm kɛn Mɛljege ɛɗin̰o kaam jin̰a. Anum maam se mꞋɔɔco, Apɔlɔs debm ɔɔyin̰o maane, num gaŋ debm tɛɗin̰ teep se, naan̰ *Raa. Bin ɓo debm ɔɔco ute debm kɔɔy maane se, naaɗe se paac ɔk nook eyo. Naɓo kɛn ɔk nooko cir paac se, Raa kɛn tɛɗin̰ teep se. Debm kɔɔcɔ ute debm kɔɔy maane se, naaɗe aas kaasa ɔɔ naŋa naŋa kic ɓo Raa utu an̰ kɔgŋ dal dubar naabin̰ kɛn naan̰ tɛɗa. Taa naaje se kꞋtɛɗn naaba tɛlɛ ute Raa ɔɔ naase ɓo Ꞌtɛɗkiga aan gɔɔ maakŋ‑gɔtn gɛn Raa ɔɔ aan gɔɔ ɓee kɛn Raa utu iin̰in̰ kiin̰i.
10 Ute bɛɛ kɛn Raa tɛɗum se, maam mꞋɔndga mɛtn ɓea aan gɔɔ debm tirɗi. Ɔɔ debm kuuy se iin̰ do ki. Naɓo naŋa naŋa kic ɓo, ɔnd kɔndɔ ute raay kɛn naan̰ Ꞌkiin̰ do ki se. 11 Ɓɛrɛ, mɛtn ɓee se, jꞋuunga kuun mɛtin̰a. Ɔɔ nam ɔn̰te kuun mɛtn ɓee kuuy. Mɛtn ɓee kɛn maam mꞋtaaɗsen se lɛ, Raa ɓo uuno mɛtin̰a ɔɔ mɛtn ɓee se, naan̰ ɓo Isa al‑Masi. 12 Do ɓee kɛn jꞋuun mɛtin̰ se, jee mɛtin̰ge Ꞌkiin̰ do ki ute daab, ute pudda ɔɔ ute kogen jiga jiga ɔɔ jeegen kuuy Ꞌkiin̰ do ki ute kaagge, ute mumburu ɔɔ ute tɔɔyɔ. 13 Num gaŋ ɓii kɛn Raa Ꞌkɔjn̰ bɔɔrɔ do jeege tu se, naŋa naŋa kic ɓo naabin̰ kɛn naan̰ tɛɗ se utu Ꞌtooɗn tal. Taa ɓii se Ꞌtɛɗn aan gɔɔ pooɗn kɛn ɔɔy daab nakge se ɔɔ ɓii kɛn se ɓo naŋa naŋa kic ɓo Ꞌkaakŋ jeel naabin̰ kɛn naan̰ tɛɗo. 14 Debm jaay naabin̰ naan̰ tɛɗ se ɔŋ ɔs te pooɗ ey num, naan̰ se Raa an̰ kɔgŋ bɛɗin̰a. 15 Num debm jaay naabin̰ naan̰ tɛɗ se ɔsga pooɗo num, naan̰ se Ꞌkiin̰ ute jin̰a. Naan̰ malin̰ se Ꞌkɔŋ kaaja naɓo aan gɔɔ debm kɛn kꞋnaak kꞋjꞋɔɔɗin̰ don̰ maakŋ pooɗ ki.
16 ꞋJeelki, naase se ɓo Ꞌɓee gɛn Raa. Ɔɔ Nirl Raa se utu iŋg maakse ki. 17 *Ɓee Raa ese se jaay debm tɔɔkin̰ga num, naan̰ kic Raa an̰ kutu. Taa ɓee Raa se naan̰ *salal ɔɔ ɓee Raa ese se, taaɗ ute naase.
18 Bin se, nam ɔn̰te kaan̰ ron̰ dala. Maakse ki se jaay debm saap ɔɔ naan̰ debm jeel‑taara aan gɔɔ jee jeel‑taargen do duni ki ara num, bɛɛki se, n̰Ꞌtɛɗ ron̰ debm dɛrlɛ naan jeege tu ɔɔ bin jaay n̰Ꞌtɛɗn debm jeel‑taar mala mala. 19 Taa jee jeel‑taargen do duni ki ara se, Raa aakɗen naanin̰ ki se aan gɔɔ jee dɛrlge. Taa naan̰ se ɓo Kitap taaɗ ɔɔ: Jee ɔk jeel‑taar do duni ki sum se, Raa tɔkɗe do mɛtɛkɗe ki* Aak Jb 5.13.. 20 Tɛr Kitap taaɗ daala ɔɔ: Jee ɔk jeel‑taar do duni ki sum se, Mɛljege Raa jeel saapɗe ɔɔ saapm naaɗe se, naan̰ jeelin̰ saapm tɔɔl sɛr eyo. Aak KKR 94.11. 21 Bin num nam ɔn̰te tɔɔm ron̰ ute nakŋ kɛn jikilimge lee tɛɗa. Taa nakge paac se Ꞌgɛn naase: 22 maam Pɔli, Apɔlɔsi, Piɛri, duni ɓɔrse, nakŋ kɛn utu kaan do kiŋgjege tu ey lɛ do yojege tu ɔɔ nakgen Ꞌkaan maakŋ kiŋgjege tun ɓɔrse ey lɛ kɛn Ꞌtɛɗn naan ki se, nakgen se paac se Ꞌgɛn naase. 23 Taa naase se Ꞌtɛɗkiga gɛn al‑Masi ɔɔ al‑Masi se lɛ naan̰ gɛn Raa.

*3:19 Aak Jb 5.13.

3:20 Aak KKR 94.11.