2
Gɛnumge, maam mꞋraaŋsen nakgen se taa naase aki tɛɗn *kusin̰ eyo. Num kɛn maakse ki jaay debm tɛɗga kusin̰ lɛ, naaje jꞋɔkki debm koocn̰ mɛtjege naan Bu ki, naan̰ ɓo Isa *al‑Masi Debm Daan ki se. Naan̰ ɓo debm ɛɗ ron̰ *sɛrkɛ, taa *Raa ajeki tɔɔl kusin̰jege. Kusin̰ naajege sum eyo, num Raa utu tɔɔl kusin̰ jeegen do naaŋ ki paac.
Raa ɔɔ: kꞋjeki naapa
(Mt 7.21‑23; Jn 13.34,35, 14.21‑24)
Nakŋ jaay taaɗ ɔɔ naajege kꞋjeelki Raa se, taa taar kɛn naan̰ taaɗjeki gɛn tɛɗa se naajege kꞋlee kꞋtɛɗin̰ki. Kɛn deba jaay ɗeek ɔɔ naan̰ jeel Raa ɔɔ baate tɛɗn nakgen Raa taaɗin̰ gɛn tɛɗa se, naan̰ se debm taar‑kɔɔɓɔ ɔɔ taar Raa mɛt ki se, maakin̰ ki gɔtɔ. Anum debm took uun taarin̰ se, naan̰ se ɓo debm kɛn je Raa ute maakin̰ paac; ute naan̰ se ɓo naajege kꞋjeelki naajege se kꞋtɛɗkiga kalaŋ ute naan̰a. Debm kɛn taaɗ ɔɔ naan̰ iŋg dɔɔk ute Raa se, bɛɛki num, naan̰ Ꞌlee ɗoobm kɛn Isa leeno se.
Jeegen maam mꞋje se, taar maam mꞋraaŋsen gɛn tɛɗ se, taar kiji eyo. Gaŋ taar se do kuun mɛt ki tap ɓo kꞋtaaɗsesin̰oga, naase Ꞌjeelin̰ki; ɔɔ taar kɛn maam mꞋraaŋseno gɛn tɛɗa se, kɛse ɓo taar Raa kɛn naase Ꞌbooyin̰kiro se. Gaŋ taar kɛn maam mꞋraaŋsen gɛn tɛɗa se, naan̰ se kiji kici. Naan̰ se ɓo kɛn Isa *al‑Masi tɛɗin̰o ɗeere ɔɔ ɓɔrse naase kic utu Ꞌlee Ꞌtɛɗin̰ki se. Taa gɔtn ɔɔɗ se deel deele ɔɔ gɔtn wɔɔr mala se, baagga wɔɔr gɔtɔ. Debm kɛn taaɗ ɔɔ naan̰ iŋg maakŋ gɔt kɛn wɔɔrɔ ɔɔ ɔɔɗ und gɛnaan̰ se, debm bin se daayum utu iŋg maakŋ gɔt kɛn ɔɔɗɔ. 10 Gaŋ debm jaay je gɛnaan̰ se, naan̰ se iŋg maakŋ gɔt kɛn wɔɔrɔ. Debm bin se ɗim jaay an̰ kɔlin̰ naan̰ rɛsn ɗoobm Raa se gɔtɔ. 11 Anum debm jaay ɔɔɗ und gɛnaan̰ se, debm bin se ɓɔrse kic utu iŋg maakŋ gɔt kɛn ɔɔɗɔ ɔɔ lee maakŋ gɔt kɛn ɔɔɗɔ. Ɗoobm naan̰ ɓaan se kic ɓo naan̰ jeel eyo, taa gɔtn ɔɔɗ se gaasin̰ga gɔtɔ naan̰ ɔŋ aak eyo.
12 Gɛnumgen sɛɛmɛ, maam mꞋraaŋsen taargen se,
taa ute ro Isa se Raa tɔɔlsenga *kusin̰sege.
13 Bubge, maam mꞋraaŋsen taargen se,
taa naase Ꞌjeelki, debm kɛn Raa utu aalo kaal duni kic ɓo,
naan̰ utu tap.
Ɔɔ naase gaan kɔɗge maam mꞋraaŋsen taar se,
taa naase Ꞌcirkiga bubm jee kusin̰ge.
14 Naase gɛnumgen sɛɛmɛ, tɛr maam mꞋraaŋsen daal se,
taa naase Ꞌjeelkiga Raa Bubu.
Bubge tɛr maam mꞋraaŋsen daala,
taa naase Ꞌjeelki, debm kɛn Raa utu aalo kaal dunia kic ɓo,
naan̰ utu tap.
Naase gaan kɔɗge tɛr maam mꞋraaŋsen daala,
taa naase se jee tɔɔgki
ɔɔ taar Raa se utu maakse ki
ɔɔ naase Ꞌcirkiga bubm jee kusin̰ge.
15 Ɔn̰te Ꞌkɔndki maakse do nakge tun do *duni ki ɔɔ nakgen jee do duni ki je se, ɔn̰te Ꞌkɔndki maakse do ki. Debm jaay ɔnd maakin̰ do nakge tun do duni ki se, debm bin se je Raa Bubu eyo. 16 Nakgen paacn̰ do duni kɛn jig ey se, naaɗe se ɓo kɛngen ese: kɛn jeege tɛɗn nakŋ kɛn maakɗe jea, ɔɔ kɛn aakga nakŋ nam se naaɗe dɔŋɔ ɔɔ naaɗe je nakŋ kɛn an magal roɗe. Nakgen se paac se nakŋ do dunia, ey num naaɗe se iin̰o gɔtn Raa ki eyo. 17 ꞋJeelki, nakgen do duni ki se utu Ꞌdeele, ɔɔ nakgen jeege aak jaay lee dɔŋ se kic utu Ꞌdeele. Num gaŋ debm kɛn tɛɗ nakŋ kɛn Raa maakin̰ jen ro ki se, debm bin se naan̰ tiŋg gɛn daayum.
Jee gɛcn̰ *al‑Masi
(Jn 16.13‑15)
18 Gɛnumge, dunia se ɔɔpga baata. Taar kꞋtaaɗseno se naase Ꞌbooyin̰kiroga debm kɛn gɛc al‑Masi se utu aɗe ɓaao; ɓɔrse naase Ꞌjeelki jee gɛc al‑Masi se teecoga dɛna, ɔɔ ute naan̰ se kꞋjeelki, dunia se ɔɔpga baata. 19 Jee se do dɔkin̰ se naaɗe mɛtn naajege, num gaŋ naaɗe se kɛn ɗeer num mɛtn naajege eyo. Kɛn naaɗe jaay mɛtn naajege num, kaaɗn naane naaɗe tɛɗn ɔɔp iŋgga ute naajege. Gaŋ nakgen se jaay aan paac se, taa jꞋaɗen kaakŋ jeel tal, naaɗe se mɛtn naajege eyo.
20 Gaŋ naase se, al‑Masi ɛɗsenga Nirlin̰a ɔɔ naase paac Ꞌjeelkiga taar mɛt ki. 21 Raaŋ kɛn maam mꞋraaŋsen se, mꞋjesen taaɗn mꞋɔɔ naase se Ꞌjeelki taar kɛn mɛt ki. Taa naan̰ se ɓo naase Ꞌjeelki, taar‑kɔɔɓɔ ute taar kɛn mɛt ki se ɔŋ tum kalaŋ eyo. 22 Debm taaɗn taar‑kɔɔɓɔ se kɛn gay? Naan̰ se debm kɛn naaj ɔɔ Isa se naan̰ al‑Masi eyo, naan̰ se ɓo debm gɛc al‑Masi. Naan̰ se ɔɔɗ und Raa Bubu ute Goonin̰a. 23 Debm ɔɔɗ und Goono se, naan̰ ɔɔɗ und Raa Bubu kici; ɔɔ debm jeel Goono te maakin̰a jaay taaɗ naan jeege tu se, jeel Raa Bubu kici.
24 Kɛn taar naase Ꞌbooykiro do kuun mɛt ki se jaay utu iŋg maakse ki num, ute naan̰ se jaay naase aki dɔɔkŋ ute Goon Raa ɔɔ ute Raa Bubu tɛlɛ. 25 Taa Goon Raa Ꞌtaaɗjekiroga taaɗa ɔɔ tɛɗga num naan̰ utu ajeki kɛɗn *kaajn̰ gɛn daayum.
26 Kɛse ɓo kɛn ɔlum jaay maam mꞋraaŋseno do taar jeege tun kɛn lee an̰sen dal se. 27 Gaŋ naase se Isa al‑Masi ɛɗsenga Nirlin̰ maakse ki. Aan gɔɔ Nirl naan̰ mala ɓo utu maakse ki se, naase Ꞌjeki nam kuuy ɓo asen dooy eyo. Taa Nirl naan̰ se asen dooy nakgen paac kɛn mɛt ki ɔk taar‑kɔɔɓ eyo. Taa naan̰ se ɓo iŋg Ꞌdɔɔkki ute al‑Masi aan gɔɔ kɛn naan̰ dooyseno se.
Naajege kꞋgaan Raage
(Rm 8.14‑19)
28 Bin se gɛnumge, iŋg Ꞌdɔɔkki ute *al‑Masi, taa ɓiin kɛn naan̰ aɗe teecn̰ pirsil se naaje jꞋaki kɔŋ ɓeer ey paac paac ɔɔ ɓii kɛn naan̰ aɗe ɓaa se sɔkɔn̰ɔ ajeki tɔɔl naanin̰ ki eyo.
29 Aan gɔɔ naase Ꞌjeelin̰ki al‑Masi debm daan ki se, bin se naase kic ɓo aki jeele debm jaay tɛɗn nakge ute ɗoobin̰ se, naan̰ se goon Raa.