5
Piɛr dɛj naan jee Raage
(1Tim 3.1‑7)
Ɓɔrse maam mꞋtaaɗ ute naan eglizgen utu maakse ki se. ꞋBooyki, maam kic naan *eglizge tun aan gɔɔ naase se kici. Kɛn *al‑Masi dabaro se, maam mꞋaakin̰oga te kaamuma ɔɔ ɓii kɛn naan̰ aɗe ɓaa maakŋ *nookin̰ ki se, maam kic mꞋɔk bɛɗɛ te naan̰ kici: Aakki do jee Raage tun kɛn *Raa ɛɗsesin̰ kaam jise se, aan gɔɔ debm gaam kɛn aak do baatin̰ge tu se. Naabm se ɔn̰te Ꞌtɛɗin̰ki aan gɔɔ jꞋɔlsen taa tɔɔgɔ, gaŋ Ꞌtɛɗin̰ki aan gɔɔ kɛn Raa ɓo jea. Ɔn̰te Ꞌtɛɗki gɛn jee maala, gaŋ Ꞌtɛɗin̰ki ute maakŋ kalaŋ. Jee Raage se, ɔn̰te Ꞌtɛɗɗeki taa tɔɔgɔ, gaŋ ute kiŋgse se, Ꞌtaaɗɗeki ɗoobo taa naaɗe kic kiŋg aan gɔɔ naase kici. Kɛn naase jaay Ꞌtɛɗki bin num, ɓiin kɛn Debm Gaam Magal aɗe teecn̰ pirsil se, naan̰ utu asen kɛɗn laatn tɔɔmɔ kɛn nookin̰ paac Ꞌkɔŋ deel eyo.
Gaan kɔɗge naase kic, jee naan jee Raage se, Ꞌbooy uunɗeki taarɗe. ꞋBooyki mꞋasen taaɗa: Maakŋ kiŋgse kɛn ute naapa se, naŋa naŋa kic ɓo tɛɗ ron̰ ɔɔp baata, taa Kitap taaɗga taaɗ ɔɔ:
Jee magal roɗe se, Raa ute naaɗe eyo.
Gaŋ naan̰ se tɛɗn bɛɛn̰ do jeege tun tɛɗ roɗe ɔɔp baata* Aak KKT 3.34..
Anum, ɔn̰ki rose kaam ji Raa tɔɔgɔ ɔɔ Ꞌtɛɗki rose ɔɔp baata jaay ɓo kaaɗ kɛn Raa jen ro ki se, naan̰ asen kuun rose raan. Nakgen tɛɗsen jaay uunki nirlse ro ki se, ɔn̰ɗeki paac kaam ji Raa. Taa Raa se, naan̰ ɓo debm kɛn lee aaksen dose ki.
Bin num Ꞌbɔɔbki rose, ɔɔ iŋgki zɛɛrɛ, taa debm wɔɔyse, *Ɓubm sitange se, lee jese aan gɔɔ tupiyu kɛn lee tɔɔy je daa kɛn Ꞌkɔkŋ kɔsɔ. Aayki kaamse, Ꞌɗaarki tɔɔgɔ ɔɔ aalki maakse do Raa ki. ꞋJeelki do naaŋ ki ara paac se, gɛnaasegen ɗoobm Isa al‑Masi ki se utu dabar aan gɔɔ naase kici. 10 Naɓo dubarse se, utu Ꞌɗaar duuku. Taa Raa kɛn lee tɛɗ bɛɛn̰ jeege tu se, naan̰ ɓo debm daŋseno taa aki kɛnd maakŋ gaarin̰ kɛn gɛn daayum kɛn kaam ji al‑Masi. Naan̰ asen tɛɗn naase aki tɛɗn jee tɔɔgɔ ɔɔ jee mɛcn̰ kɛn aasin̰ do nakge tu paac. 11 Naan̰ ɓo debm ɔk tɔɔgŋ gɛn daayum daayum! *Amin!
Piɛr taaɗ naŋ taarin̰a ɔɔ tɛɗɗen tɔɔsɛ
(1Tɛs 5.23‑28)
12 Silban ɓo noogum jaay maam mꞋraaŋ mꞋɔlsen maktubm duuk se. Maam mꞋjeelin̰ naan̰ se gɛnaa kɛn tuj ɔrmin̰ eyo. Maam mꞋraaŋsen se, mꞋje mꞋasen kɛɗn kaay kaama ɔɔ mꞋje mꞋasen taaɗn mꞋɔɔ kɛse ɓo bɛɛ Raa mala mala. Ɔɔ bɛɛ ese se ɓo, naase se ɔkin̰ki ɔɔn̰ɔ. 13 Jee Raagen Babilon Babilon je taaɗ ute gɛgɛr *Rɔm ki. kɛn ara se, kɛn Raa bɛɛr tɔɔɗɗenoga aan gɔɔ naase se, tɛɗsen tɔɔsɛ. Ɔɔ goonum Mark kic ɓo tɛɗsen tɔɔsɛ. 14 ꞋTɛɗki tɔɔsɛ te naapa ɔɔ Ꞌbaam Ꞌtɔkki naapa ute maak‑jea, aayki ciil naapge aan gɔɔ gɛnaa naapge.
Naasen paacn̰ kɛn Ꞌɗoobm *al‑Masi ki se, ɔn̰ tɔɔsn Raa Ꞌkiŋg ute naase.

*5:5 Aak KKT 3.34.

5:13 Babilon je taaɗ ute gɛgɛr *Rɔm ki.