6
Taar gɛn dɛjn̰ jee al‑Masigen ɓulge ute mɛlɗege
Ɓulgen kaam ji mɛlɗege se, jꞋaal mɛlɗege se maak ki ɔɔ jꞋuun taarɗege, taa jeege se Ꞌnaajn̰ ro *Raa eyo ɔɔ dooy kɛn naaje kꞋlee kꞋdooy jeege se kic ɓo naaɗe an̰ naaj eyo. Ɓulgen mɛlɗege aalga kaal maakɗege do Isa *al‑Masi ki se, jꞋɔn̰te kaakŋ mɛlɗege se aan gɔɔ jꞋaas kaasa. Taa naaɗe kꞋtɛɗga tɛɗ gɛnaage kalaŋ ute mɛlɗege ɗoobm Isa al‑Masi ki se, num gaŋ mɛlɗege se, jꞋaay kaamɗege kꞋtɛɗɗen naabge jiga cir daala. Taa naabgen naaɗe tɛɗ se tɛɗ jeege tun kɛn aalga kaal maakɗege do Isa al‑Masi ki kɛn Raa jeɗe.
Jeegen dooy jeege do taarge tun mɛt ki eyo ɔɔ ɔk maak‑je do gurs ki
(Mt 6.19‑34)
Kɛse ɓo nakgen kɛn naai utu an dooy jeege ɔɔ anɗen dɛjɛ. Kɛn nam jaay dooy jeege ute taargen kuuy mɛt ki eyo, baate kɔkŋ taar Mɛljege Isa al‑Masi kɛn jiga se ɔɔ baate tookŋ taar Raa kɛn naajege kꞋlee kꞋdooyki jeege se, debm bin se magal ron̰a ɔɔ naan̰ se jeel ɗim eyo. Naan̰ se aan gɔɔ debm ɔk kɔɔn̰ gɛn naajn̰ taara, ɔŋga taara se naajn̰ ɔn̰ eyo. Jeegen bin se ɓo kɛn ɔl jeege dɔŋɔ, tɛɗ taamooyo, naaj jeege, ɔɔ tɛrɛc taargen jig eyo ro jeege tu ute doɗe. Naaɗe tiŋg ɓo gɛn naajn̰ taarge ute naapa sum, naaɗe tiŋg ɓo gɛn saapm do nakge tun jig eyo salal. Aan gɔɔ taar mɛt ki lɛ naaɗe jeel ey se, gɛn naaɗe ki num naaɗe saap ɔɔ naaɗe ɔk taar Raa ɔɔn̰ se, ute naan̰ se naaɗe tɛɗn jee nak dɛnge.
Deere, kɛn naajege jaay jꞋɔkki taar Raajege ɔɔn̰ se, ɗoobm Raa ki se jꞋɔkki nakgen dɛn jiga aak eyo. Num gaŋ gɛn nakgen do naaŋ ki sum se nakŋ naaje jꞋɔkki se ɓo ɔn̰ maakjege Ꞌraapm do ki. Naajege kꞋɓaakiro do naaŋ ki se ute jijege sik, ɔɔ ɓiin jꞋaki kooy kic ɓo jꞋaki tɛrl gɔtn Raa ki ute jijege sik. Kɛn jꞋɔkki nakŋ kɔsɔ, kaaye ute kal tuusu se ɓo bɛɛjekiga sum. Gaŋ jee je Ꞌtɛɗn jee nak dɛnge se, ɔn̰ *Ɓubm sitange naamɗe ɔɔ naaɗe se ɔlga doɗege maakŋ sɛɛn̰ ki. Naaɗe lee je nakgen kɛn lee tuj jeege ɔɔ lee utɗe kap se. 10 Je gurs se naan̰ ɓo ko *kusin̰ge paac. Jee mɛtin̰gen tiŋg ɓo gɛn je naan̰ se sum se, naaɗe se iigga dɔkɔ ute ɗoobm Isa *al‑Masi ɔɔ ɔlga roɗege maakŋ dubar ki aan gɔɔ debm jꞋɔsin̰ga kɔs ute gɔrɗɔ.
Pɔl dɛj Timote
11 Naai debm Raa se, nakgen bin se aan̰ ro ki dɔkɔ. Aay kaami Ꞌtɛɗ nakŋ ute ɗoobin̰a naan Raa ki. Ɔk taar Raa se ɔɔn̰ɔ ɔɔ daayum aal maaki do Raa ki. ꞋJe naapi ute maaki paac, aay kaami ɔɔ Ꞌtɛɗ debm dalul. 12 Aay kaami Ꞌɗo ɔk ɗoobm Raa se tɔɔgɔ, kaajn̰ naai ɔŋ se ɔkin̰ tɔɔgɔ. Taa naan̰ se ɓo Raa daŋio, kɛse ɓo nakŋ kɛn naai mala taaɗo naan jee dɛnge tu, ɔɔ naai aalga maaki do taarge tun jiga se. 13 MꞋtaaɗi naan Raa ki kɛn aalo nakgen paacn̰ ute koɗe ɔɔ naan Isa *al‑Masi kɛn taaɗo saaɗin̰ jiga naan tɔɔg kɛn kꞋdaŋin̰ Pons Pilat se: 14 nakgen kɛn Raa taaɗ ɔɔ gɛn tɛɗa se ɔkin̰ tɔɔgɔ. Ɔn̰te kɔn̰ jeege ai taaɗn taargen iŋg kus roi ki. ꞋBɔɔb roi bini Raa aɗe kɔl Mɛljege Isa al‑Masi ano tɛrl maak ki. 15 Naan̰ aɗe tɛrl se kaaɗ kɛn Raa mala ɓo ɔndin̰ga kɔndɔ:
Naan̰ se ɓo Raa kɛn jeege paac tɔɔmin̰a,
naan̰ kalin̰ ki sum ɓo iŋg do nakge tu paac,
Naan̰ Gaar gɛn gaarin̰ge, naan̰ ɓo Mɛl gɛn mɛlge.
16 Naan̰ kalin̰ ki ɓo kɛn tiŋg daayum zɛɛrɛ,
naan̰ iŋg gɔtn kɛn wɔɔrɔ,
debm an̰ kaas jaay ɓaa cɛɛn̰ ki se gɔtɔ* Aak Ekz 33.20..
Nam ɓii kalaŋ aakin̰ te eyo,
ɔɔ ɓɔrse kic ɓo debm an̰ kɔŋ kaakŋ naan̰ se gɔtɔ.
Ɔn̰ jeege paac *Ꞌnookŋ ron̰a,
ɔɔ an̰ jeelin̰ daayum naan̰ ɓo debm tɔɔgɔ, *amin.
17 Gaŋ jee nak dɛngen ɓɔrse do naaŋ ki se taaɗɗen ɔɔ jꞋɔn̰te magal roɗege, ɔɔ jꞋɔn̰te kɔnd doɗege do nak dɛnge tun tɛɗga sum ɓo utu kut se. Gaŋ jꞋaal maakɗege do Raa ki, naan̰ kɛn ɛɗjeki nakge paac ute maraadin̰a taa naaje jꞋaki kiŋg ute maak‑raapo. 18 Taaɗɗen kici ɔɔ kꞋtɛɗ bɛɛ jeege tu ɔɔ kꞋtɛɗ nakgen jiga se dɛna. KꞋtɛɗ jee kɛrcɛlge ɔɔ nakɗege se kꞋnigin̰ ute jeege. 19 Bin se nakgen naaɗe tɛɗ jeege tu se, aɗen tooɗn kɔrbɔtn jiga ɔɔ kɛn Ꞌkɔŋ kut eyo. Ɔɔ naan ki se naaɗe utu kɔŋ kaajn̰ kɛn mala mala.
20 Timote goonuma, naabm kɛn Raa ɛɗisin̰ se bɔɔbin̰ jiga. Maakŋ taarge tun rɛn̰ rɛn̰ kɛn tɔɔm Raa ey se, ɔn̰te kɔl taari maak ki ɔɔ maakŋ jeege tun mɛtin̰gen tɛɗ roɗe aan gɔɔ naaɗe ɓo jeel nakge kalin̰ ki se, ɔɔɗ doi roɗe ki. 21 Taa jeel nakɗegen ese sum ɓo maakɗe ki se jee mɛtin̰gen uunga kuun ɗoobm Isa al‑Masi se kic ɓo rɛsŋga naatn.
Ɔn̰ Raa asen tɛɗn bɛɛn̰a.

*6:16 Aak Ekz 33.20.