Maktubm gɛn k‑dige kɛn Pɔl raaŋin̰ eglizn Tɛsalonik ki
Kupm mɛtn taar taaɗjeki ɗoobm gɛn dooy maktubm gɛn k‑dige kɛn Pɔl raaŋin̰ eglizn Tɛsalonik ki
Maktubm Tɛsalonik gɛn k‑dige se, taaɗn mɛtn ko taar kɛn Pɔl taaɗɗenoga taaɗ mɛtin̰ maakŋ maktubin̰ kɛn deet deet se. Ɓiige lɛ deel deele ɔɔ gɔtɔ kic lɛ ɓaa ɓaa ute naanin̰a ɔɔ Isa lɛ aan te ey ɓɔrtɔ. Kɛse ɓo nakŋ kɛn ɔl jee al‑Masigen Tɛsalonik ki uun nirlɗe ro ki. Tɛsalonik ki se, jee al‑Masigen mɛtin̰ge, taaɗ ɔɔ: ɓii kɛn al‑Masi ano ɓaa se, deelga (kon̰ 2.2). Ɔɔ jee mɛtin̰ge lɛ taaɗ ɔɔ al‑Masi utu aɗe naar ɓaa ɗey se, naaɗe baate tɛɗn naaba (kon̰ 3.6‑12). Maktubm kɛn Pɔl raaŋ ara se, je taaɗn jee al‑Masige tun Tɛsalonik ki ɔɔ jꞋɔn̰te naar tookŋ yɔkɔɗɔ aan gɔɔ kꞋjꞋaanga gɔtn kaan ki. Maakŋ kiŋgɗe kɛn naaɗe iŋg aak kaak kaam Isa se, aɗen kɔŋ gaasn gɛn tɛɗn naabm kɛn naaɗe an kiŋg ro ki eyo. Tɛr Pɔl taaɗɗen ɔɔ kusin̰ se ziiɗ ɓaa ɓaa ute naanin̰a ɔɔ debm kɛn Pɔl daŋin̰ debm kusin̰ se lɛ, nakgen kusin̰ ɔk tɔɔgɔ do jeege tu paac se utu Ꞌtɛɗn kaam jin̰a. Kɛn Isa aɗe ɓaa aan gɔɔ Mɛl jeegen do naaŋ ki se, debm kusin̰a se naan̰ utu an̰ kutin̰ kap. Bin se kꞋjꞋiŋg do mɛtɛkɗe ki.
1
Pɔl ute Silban ɔɔ Timote raaŋ ɔl tɔɔsɛ jeege tun Tɛsalonik ki
Kɛn ara maam Pɔl ɓo mꞋraaŋsen maktubm se ute Silban ɔɔ Timote jee *egliz kɛn maakŋ gɛgɛr kɛn Tɛsalonik ki, kɛn Ꞌtɛɗkiga gɛn Bubjege *Raa ɔɔ gɛn Mɛljege Isa *al‑Masi. Ɔn̰ Bubjege Raa ɔɔ Mɛljege Isa al‑Masi asen tɛɗn bɛɛɗe ɔɔ asen kɛɗn lapia.
Pɔl ɛɗ kaay kaama jee Raage tu
(1Tɛs 1.2‑7; Plp 1.3‑6,27‑30; Mt 13.40‑43, 25.31‑46)
Gɛnaamge, daayum naaje kꞋtɔɔm Raa taa naase ɔɔ kɛse nakŋ jiga gɛn tɛɗa, taa kaal maaksen do Raa ki se ziiɗn ɓaa ute naanin̰ dɛt dɛt ɔɔ maak‑je ɔkki do naapge tu paac se kic ɓo, ziiɗn ɓaa ute naanin̰a. Taa naan̰ se ɓo naaje jꞋɔɔs maanse maakŋ *eglizge tun kuuy se kic ɓo, naaje maak‑je raap aak eyo taa naase utu aayki kaamse gɛn kaal maakse do Isa *al‑Masi ki ɔɔ ute dubar kɛn jeege lee dabarse se ɔɔ ute nakgen ɔɔn̰ kɛn aan dose ki kic ɓo, naase ɔŋ aasin̰ki.
Nakgen se je ajeki taaɗn kɔjn̰ bɔɔr kɛn Raa utu kɔjn̰ do jeege tu se ute ɗoobin̰a. Bin ɓo Raa ɔn̰ nakgen se jaay aan dose ki se taa asen tɛɗn naase jeegen an̰ki kaasa gɛn kɛn kɛnd maakŋ gaarin̰ ki. Taa naan̰ se ɓo naase lee Ꞌdabarki se. Ɗeere, Raa se naan̰ debm daan ki ɔɔ naan̰ se utu dabar jee kɛn lee dabarse se. Ɔɔ naasen maakŋ dubar ki se, Raa utu asen kɛɗn gɔtn tɔɔl maaka ute naaje kalaŋ, ɓii kɛn jeege Ꞌkaakŋ Mɛljege Isa aɗe bɔɔy maakŋ raa ki ute kɔɗin̰gen tɔɔg se. Mɛljege aɗe bɔɔy ute pooɗn ɔk zir zir, taa utu dabar jeegen jeel Raa mal eyo, ɔɔ kɛn baate booy kuun taar Labar Jiga gɛn Mɛljege Isa se. Dubar naaɗe se Raa utu aɗen kutn koɗe gɛn sɔrɔkin̰a. Naaɗe se utu Ꞌtɛɗn dɔkɔ ute Mɛljege ɔɔ kɔŋ kaakŋ tɔɔgin̰ kɛn wɔɔr gɔtɔ kɛlɛŋ kɛlɛŋ se eyo, 10 ɓii kɛn Mɛljege aɗe ɓaa se. Ɓii kɛn se ɓo, jeegen paacn̰ kɛn aal maakɗe do naan̰ ki an̰ kaak se an̰ tɔɔmɔ ɔɔ jeegen jaay tɛɗga jee naan̰ge se, naaɗe an̰ *nooko. Ɔɔ naase kic lɛ ute saaɗn naaje se, Ꞌtook aalkiga maakse don̰ ki.
11 Taa naan̰ se ɓo, daayum naaje kꞋtɔnd mɛtn Raa taa naase, taa Raa asen tɛɗn an̰ki kaasa ro nakge tun naan̰ daŋseno ro ki. Ɔɔ ɔn̰ tɔɔgŋ Raa se asen noogo aki tɛɗn nakgen jiga aan gɔɔ kɛn maakse jea ɔɔ kaal maakse se asen kɔl naase aki tɛɗn naaba jiga. 12 Bin ɓo jeege nookŋ ro Mɛljege Isa al‑Masi taa naase, ɔɔ naase kic jꞋase tɔɔmɔ taa naan̰a ɔɔ kɛse bɛɛ gɛn Raajege ɔɔ gɛn Mɛljege Isa al‑Masi.