2
Pɔl ute *jee kaan̰ naabm Isa al‑Masige kuuy
(NJKN 15.1‑29)
Tɛr kɛn tɛɗ ɓaara sik‑kaar‑sɔɔ jaay aas se, maam te Barnabas ɔɔ mꞋɔk Tit kici kꞋtɛrl kꞋɓaa Jeruzalɛm ki tɛlɛ. Kɛn ɔlum ɓaa se, taa *Raa ɓo teec naanum ki ɔɔ taaɗum ɔɔ mꞋɓaao. Kɛn jꞋaan se, maam te magalge se, jꞋiik kꞋtɔɔk cɛɛs ki gɔtn se, maam taaɗɗen Labar Jigan gɛn Isa *al‑Masi kɛn maam lee taaɗ jeege tun Yaudge ey se, taa maam mꞋje naabum mꞋtɛɗ tɛɗ se Ꞌkutn cɛr eyo. Debum Tit se naan̰ kɔɗ Grɛk* Grɛkge se naaɗe tɔj pɔnd eyo., gaŋ te naan̰ se kic ɓo naaɗe tɛɗin̰ te taa tɔɔg eyo taa *kɔjn̰ pɔndɔ. Jeegen tɛɗ roɗe aan gɔɔ naaɗe ɓo gɛnaagen ɗoobm al‑Masi ki se ɓo, ɓaaɗoga maakjege tu. Naaɗe ɗeek ɔɔ bɛɛki num jꞋan̰ kɔjn̰ pɔndɔ. Jee se goon̰ ɛndo maakjege tu se je kaakŋ ɔɔ ɗi jaay naajege jꞋɔŋki dojege te Isa al‑Masi. Taa naaɗe je ajeki tɛɗn ɓulu daala do *Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki. Jee se naaje jꞋɔn̰ɗe te ɗoob eyo ɔɔ taarɗe lɛ kꞋtook te eyo. Taa naaje kꞋje Labar Jigan gɛn Isa al‑Masi kɛn mɛt ki se, naaɗe an̰ kɔŋ tuj eyo, num ɔn̰in̰ki Ꞌkiŋg maakse ki gɔtin̰ ki. Jee kɛn jꞋaakɗe jꞋɔɔ jee magal se, magal naaɗe se maam mꞋan ɗim eyo: taa naan Raa ki se jeege paac aas kaasa. Jee se maam taaɗɗen Labar Jigan gɛn Isa al‑Masi kɛn maam lee taaɗ jeege tu se. Num naaɗe se ɔŋ taaɗum te taar ɗim kuuy ey sum. Gaŋ naaɗe jeelga Raa se ɛɗumga taarin̰ aan gɔɔ kɛn ɛɗo Piɛr ki se kici. Maam ki naan̰ taaɗum ɔɔ mꞋɓaa taaɗn Labar Jiga jeege tun Yaudge eyo, aan gɔɔ Piɛr ɓaa taaɗ Labar Jiga, Yaudge tu se. Taa Raa kɛn ɔl Piɛr tɛɗ *debm kaan̰ naabm Isa al‑Masi, gɛn ɓaa taaɗ Taarin̰ Jiga Yaudge tu se, naan̰ ɓo debm ɔlum maam kici, mꞋtɛɗga debm kaan̰ naabm Isa al‑Masi, gɛn ɓaa taaɗn Taarin̰ Jiga se jeege tun Yaudge eyo. Gɔtn se Jak, Piɛr, Jan, kɛn jee Raage jeelɗe aan gɔɔ jee magalɗege se, naaɗe se kic ɓo jeele Raa se ɛɗumga naabin̰ jim ki. Taa naan̰ se ɓo naaɗe ɔl jiɗe tɔk jije maam te Barnabas. Kɛse je ɗeekŋ ɔɔ taarje tum tɛɗga kalaŋ. Gɔtn se naaje jꞋiin̰ kꞋɓaa taaɗn Labar Jigan gɛn Isa al‑Masi se jeege tun Yaudge eyo ɔɔ naaɗe lɛ, ɓaa taaɗ Yaudge tu. 10 Naaɗe taaɗjen naka kalaŋ sum ɓo gɛn tɛɗa. Naaɗe ɗeekjen ɔɔ kꞋsaapm do jee daayge tun Jeruzalɛm ki. Kɛse ɓo nakŋ kɛn maam mꞋɔŋ dirigin̰ te eyo.
Pɔl mooy Piɛr
11 Ɓii kalaŋ se, Piɛr ɓaaɗo kaakŋ jee Antiɔs ki; ɓii se maam taaɗin̰sin̰ tal naan jeege tu, taa nakŋ naan̰ tɛɗ se jig eyo. 12 Ey num Piɛr se lee tɔs tɔs te gɛnaagen ɗoobm *al‑Masi kɛn Yaudge eyo. Num gaŋ Yaudgen iin̰o gɔtn Jak ki jaay aan se, Piɛr aakɗe se iik tɔɔk cɛɛs ki, baate kɔsn te naaɗe taa naan̰ ɓeer ɓeer jeege tun se. 13 Yaudgen mɛtin̰ge kɛn ɗoobm al‑Masi ki se kic ɓo tɛɗ maakɗege di di aan gɔɔ Piɛr se, ɔɔ ɔl Barnabas kic ɓo tɛɗ aan gɔɔ naaɗe. 14 Kɛn maam mꞋaakɗe jaay naaɗe lee ute kɛn mɛt ki eyo do Labar kɛn Jiga se, maam taaɗ Piɛr ki naan jeege tu paac mꞋɔɔ: naai kɛn kɔɗ Yaud jaay iŋg aan gɔɔ jee Yaudge ey se. Gɛn ɗi jaay naai Ꞌtaaɗ jeege tun Yaudge eyo ɔɔ tɛɗn aan gɔɔ Yaudge se?
Jeege se aalga maakɗe do *al‑Masi ki jaay ɓo kɔŋ kaaja
15 Naaje se kꞋmɛtjil Yaudge, anum naaje se kꞋtec aan gɔɔ mɛtjil jeegen Yaudge eyo kɛn jee *kusin̰ge se. 16 Kɛn bin num naaje kꞋjeelki, debm kɛn Raa aakin̰ bɛɛ naanin̰ ki se debm kɛn aal maakin̰ do nakge tun Isa al‑Masi tɛɗo se, ey num debm kɛn iŋg do *Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se eyo. Taa naan̰ se ɓo naaje kꞋjꞋaalki maakjege do nakge tun al‑Masi tɛɗo se kici, taa Raa ajeki kaakŋ kaamin̰ ki se aan gɔɔ jee aak bɛɛ. Num kɛn ajeki tɛɗn jꞋaki kaakŋ bɛɛ naan Raa ki se Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki eyo, ey num te Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se nam jaay Ꞌtɛɗn aak bɛɛ naan Raa ki se gɔtɔ. 17 Kɛn naaje Yaudge kic ɓo kɛn kꞋje jꞋaki tɛɗ jee aak bɛɛ naan Raa ki se, jꞋaki kaal maakje do al‑Masi ki jaayo. Kɛn kꞋtɛɗki bin se naaje kꞋteckiga aan gɔɔ jee kusin̰gen iŋg ɓaa se paac se. Kɛn bin num al‑Masi se ɔljekiga maakŋ kusin̰ ki la? Anum gɔtɔ. 18 Bin eyo kɛn maam jaay mꞋɔk tɛrl gɛn kiŋg do Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki kɛn maam rɛsin̰oga rɛs se num, kɛse maam mala ɓo mꞋɔn̰ bɔɔrɔ ooc dom ki. 19 Gɛn kiŋg do Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se, maam se aan gɔɔ debm ooyga kooyo. Nakgen se jaay paac aan se taa maam mꞋkiŋg gɛn Raa. Taa do dɔkin̰ kꞋtɔɔl Isa al‑Masi ro kaag ki se, maam se aan gɔɔ mꞋooyga kooy Kooy ese se kooy ɗeer eyo num je ɗeekŋ ɔɔ debm gaaŋga gɛn tɛɗn Ko Taar Raa Yaudge se. ute naan̰a. 20 Taa naan̰ se kɛn maam mꞋiŋg se, Isa al‑Masi ɓo iŋg maakum ki. Kɛn ɓɔrse kiŋgum do naaŋ ki se, maam mꞋaal maakum do Goon Raa kɛn jema, ɔɔ ɔn̰ ron̰ ooy taa maama. 21 Bɛɛ Raa se maam mꞋan̰ kɔŋ tɛɗn nakŋ cɛr eyo; taa maam se mꞋkɔŋ tɛrl gɛn kiŋg do Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se ey sum. Kɛn debm jaay je tɛɗn aak bɛɛ naan Raa ki te Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se num, kɛse je ɗeekŋ ɔɔ kooy al‑Masi se, nakŋ cɛrɛ.

*2:3 Grɛkge se naaɗe tɔj pɔnd eyo.

2:19 Kooy ese se kooy ɗeer eyo num je ɗeekŋ ɔɔ debm gaaŋga gɛn tɛɗn Ko Taar Raa Yaudge se.