Maktubm gɛn Jak
Kupm mɛtn taar taaɗjeki ɗoobm gɛn dooy maktubm gɛn Jak
Maktubm kɛn Jak raaŋin̰ se tec aan gɔɔ taar kɛn deba iin̰ taaɗ naan jeege tu. Taarin̰ge se, gɛn dooy jeege ɔɔ gɛn kɛɗn kaay kaama eglizge tun kꞋtɔndɗe gɔtɔ ɓaa se paac. Jee al‑Masigen naan̰ raaŋɗen maktubm ara se, Ꞌtɛɗn Yaudge. Maakŋ maktubin̰ ki se Jak taaɗɗen ɔɔ kꞋje ɗoobm kɛn jꞋan jeel‑taara. Kɛse je ɗeekŋ ɔɔ naaɗe kꞋkiŋg do taar kɛn kꞋdooyɗe jaay naaɗe kꞋtook kꞋjꞋaal maakɗe do ki se. Ko taar kɛn naan̰ je taaɗa tap tap maakŋ maktubin̰ ki se, naan̰ je taaɗn ɔɔ kaal maakŋ do Isa ki ute tɛɗ nakgen bɛɛ se, ɓaa taa naap ki (kon̰ 2.14‑26). Nakŋ jaay maktubm ese je ɔɔ jeege Ꞌtɛɗ se naan̰ tooɗ tal: naan̰ taaɗ ɔɔ debm aalga maakin̰ do Isa ki se ɓo, bɛɛ sum eyo, num an̰ taaɗin̰ maakŋ naabin̰ ki tooɗn tal. Taa naan̰ se ɓo: aan gɔɔ debkilimi kon̰ teecga num ooy se, kaal maakŋ kɛn do Raa ki jaay ɔŋ tɛɗ bɛɛ ey se, tec bin kici (kon̰ 2.26).
1
Jak tɛɗ tɔɔsɛ jee Raage tu
Kɛse maam Jak mꞋdebm tɛɗn naabm *Raa ɔɔ gɛn Mɛljege Isa *al‑Masi ɓo mꞋraaŋ mꞋɔlsen tɔɔsum naase jee Raage tun wɔɔkkiga taa naaŋge tun gɔtɔ ɓaa se paac se.
Kɛn nakŋ ɔɔn̰ jaay aanga dose ki num
Gɛnaamge, kɛn nakŋ ɔɔn̰ jaay aanga dose ki num, ɔn̰ki maakse Ꞌraapo. ꞋJeelki, nakgen ɔɔn̰ se jaay aan dose ki se, taa kaal maaksen kɛn naase aalki do Raa ki se, asen kɛɗn kaay kaama. Num ute kaay kaamse se Ꞌɗaarki tɔɔgɔ bini aki kaan do taar tɔɔlin̰ ki. Kɛn bin se naase aki tɛɗn jee *salal ɔɔ ɗim tap ɓo asen daay eyo.
ꞋTɔndki mɛtn Raa asen kɛɗn jeel‑taara
Kɛn maakse ki jaay nam jeel‑taar ey num, n̰Ꞌtɔnd mɛtn Raa an̰ kɛɗn jeel‑taara. Taa Raa se, naan̰ ɛɗ naka ute maraadin̰a ɔɔ uun kaam nam eyo. Ɗeer ɗeer, debm tɔnd mɛta se, naan̰ an̰ kɔŋ kɛɗa. Num debm jaay ɓaa tɔnd mɛtn Raa num, n̰Ꞌaal maakin̰ paac do Raa ki ɔɔ n̰Ꞌɔn̰te naaja, taa debm maakin̰ naaj naaj se, tec aan gɔɔ maan baar kɛn kuulu ɔl ɓaansin̰ kaam ara kaam ara se. Debm bin se, ɔn̰ten saapm n̰Ꞌɔɔ naan̰ Ꞌkɔŋ ɗim gɔtn Mɛljege tu. Taa debkilim bin se, ɔn̰ saapin̰ iŋg kaam kalaŋ eyo, ɔɔ ɗim naan̰ Ꞌbɛɛr kuun jaay an̰ tɛɗin̰ Ꞌkaan̰ kaama tap ɓo, gɔtɔ.
Jee daayge ute jee maalge
Ɔn̰ gɛnaa ɗoobm *al‑Masi kɛn debm daaye se, n̰Ꞌtɛɗn maak‑raapo, taa Raa utu an̰ magalin̰ naanin̰ ki. 10 Gɛnaa debm maala kɛn ɗoobm al‑Masi ki se kic, n̰Ꞌɔn̰ maakin̰ raapo do kɛn kɛn Raa tɛɗin̰ n̰Ꞌɔɔp ron̰ baat se. Taa debm maala se, naan̰ kic utu deel aan gɔɔ pɔɔn̰ kambgen maakŋ kaag ki. 11 Taa kɛn kaaɗa jaay ookoga ɔɔ ɔŋgga se, tuutn ute muge se naatn ɔɔ pɔɔn̰in̰gen aak bɛɛ se lɛ utu sia. Bin ɓo debm maala kic, ɓii kalaŋ maakŋ naabin̰ge tun naan̰ iŋg tɛɗ paac se, naan̰ utu Ꞌkooy deel bin kici.
Nakŋ naama
12 Maak‑raapo deb kɛn jaay aay kaamin̰ ɗaar tɔɔgɔ ro nakge tun ɔɔn̰ kɛn Raa ɔn̰in̰ aan don̰ ki. Kɛn naan̰ jaay ɔŋ aasin̰ga do ron̰ ki se, naan̰ utu Ꞌkɔŋ bɛɗin̰a. Kɛse ɓo *kaajn̰ gɛn daayum kɛn Raa taaɗga taaɗ ɔɔ utu Ꞌkɛɗn jeege tun paacn̰ jen̰ se.
13 Kɛn nam jaay nakŋ naama aanga don̰ ki num, ɔn̰ten ɗeekŋ ɔɔ: kɛse Raa ɓo naamuma. Taa Raa se nam tap ɓo an̰ kɔŋ naam jaay an̰ kɔlin̰ Ꞌtɛɗn *kusin̰ eyo. Ɔɔ naan̰ kic lɛ naam nam eyo. 14 Gaŋ debkilimi se jaay nakŋ naam aanga don̰ ki se, kɛse saapm jig ey iin̰o maakin̰ ki se ɓo kɛn ɔlin̰ naan̰ lee dɔŋɔ. 15 Kɛn saapm jig ey se jaay utu maakin̰ ki num, naan̰ ooj kusin̰a ɔɔ kɛn kusin̰ jaay dɛnga roi ki num, ɔli yo ki.
16 Gɛnaa maakjemge, ɔn̰ten kaan̰ki rose dala: 17 nakgen jiga ɔɔ aak bɛɛ paac se, iin̰o gɔtn Raa ki, naan̰ ɓo Mɛl‑kaal gɔtn wɔɔrɔ. Ɓɛrɛ, Raa se, ɔŋ tɛrl ron̰ aan gɔɔ nakgen do naaŋ kɛn lee tɛrl roɗe se eyo. Daayum naan̰ tiŋg gɔɔin̰ ki. 18 Raa uunoga doa ɔɔ aajjekiga aan gɔɔ kɛn maakin̰ jen ro ki ute taarin̰ kɛn mɛt ki se, taa bin ɓo naajege se, maakŋ nakge tun naan̰ aalɗeno paac se, naajege ɓo jꞋaki tɛɗn deete.
ꞋBooyo ɔɔ Ꞌtook uunu
19 ꞋBooyki gɛnaa maakjemge, Ꞌsaapki do taar kɛn maam mꞋje mꞋasen taaɗ se: naŋa naŋa kic ɓo naar uɗ bia do taar kɛn kꞋtaaɗsen se. Ɔɔ kɛn nam jaay je kuun taara Ꞌtaaɗ kic num, ɔn̰ ron̰ urlu ɔɔ ɔn̰ten naar tɛɗn maak‑taara. 20 Taa debm jaay maakin̰ taarin̰ga se, naan̰ kɔŋ tɛɗn nakŋ kɛn ute ɗoobin̰ eyo aan gɔɔ kɛn Raa maakin̰ jen ro ki. 21 Taa naan̰ se ɓo, nakgen paacn̰ asen tujn̰ rose se, ɔɔɗki dose ro ki ɔɔ nakgen kusin̰ se paac kic ɓo ɔɔɗki dose ro ki. Ɔn̰ki rose urlu gɛn kɔkŋ taar kɛn naase Ꞌbooyin̰kiga se, taa taar se ɓo ɔk tɔɔgɔ kɛn asen kaaja.
22 Nakŋ kɛn taar Raa taaɗsen se, Ꞌtɛɗin̰ki, ɔn̰ten Ꞌbooyin̰ki ute bise sum. Taa debm jaay booy taar kɛn Raa taaɗin̰ ɔɔ tɛɗin̰ ey se, kɛse naan̰ mala ɓo aan̰ ron̰ dala. 23 Debm jaay booy taar Raa ɔɔ Ꞌtook do ki ey se, naan̰ se tec aan gɔɔ debm aak daan‑kaamin̰ maakŋ kaam‑kaay‑naaŋ ki, 24 naɓo kɛn naan̰ aak aas jaay ɓaa ɓaa se, kɛn naan̰ ɓo tec ɔɔ ɗi kic ɓo, naar tɛɗin̰ dirigi. 25 Num gaŋ debm jeel ɔk *Ko Taar mɛc gɛn Labar Jiga kɛn ɔɔɗ do jeege maakŋ kusin̰ ki ɔɔ ɔkin̰ ɔɔn̰ se, kɛn naan̰ jaay booyin̰ga se dirigin̰ eyo num iŋg do ki. Debm bin se, maakin̰‑raapo do nakge tun naan̰ tɛɗ se paac.
26 Debm saap ɔɔ ɔk taar Raa ɔɔn̰ɔ jaay ɔŋ bɔɔb ɔk rɔɔn̰in̰ ey se, kɛse naan̰ dɛrl ro naan̰ malin̰a ɔɔ ɗoobm Raa naan̰ uun se lɛ, ɔs aay eyo. 27 ꞋBooyki! Debm jaay uun ɗoobm Raa mala mala ɔɔ tɔɔl Bubjege tu Raa ki se, kɛse debm kɛn aak do gɛnaalge tu ɔɔ aak do mɛnd‑daayge tu maakŋ dubarɗe ki, ɔɔ bɔɔb ɔk ron̰ ro nakge tun kusin̰ kɛn maakŋ *duni ki.