Labar Jigan gɛn Isa al‑Masi gɛn
Jan
Kupm mɛtn taar taaɗjeki ɗoobm gɛn dooy Labar Jigan gɛn Isa al‑Masi gɛn Jan
Labar Jiga gɛn Isa al‑Masi kɛn Jan raaŋin̰o se, naan̰ raaŋin̰ jeege tun iŋg taa naaŋge tun kuuy kɛn maakŋ naaŋ Yaudge tu eyo. Jan se raaŋ tɔnd ɗaap taarin̰ge kaam kuuy tec aan gɔɔ taar jigan kɛn jee kuuy raaŋɗen se eyo ɔɔ maakŋ taarin̰ge tun naan̰ taaɗ se kic ɓo tec kuuy. Ɔɔ ko taargen maak ki se kic ɓo kaam kuuy. Taargen kɛn naan̰ aakin̰ jiga cir paac se, taargen kɛn jeege jeel mɛtin̰ eyo kɛn Isa taaɗ ɔɔ ute nakgen kɛn naan̰ tɛɗa. Labar Jigan gɛn Isa kɛn Jan raaŋin̰ se, dɛnin̰ taaɗ ute Yaudge. Ɔɔ tap tap se naan̰ taaɗ ute magalgen jeel tɔɔkŋ mɛtn Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki. Naaɗe se ɓo jee taamooy Isage. Ey num Isa, ute jee mɛtin̰ ki se kic ɓo, Yaudge aan gɔɔ naaɗe. Kɛn Jan jaay taaɗ mɛtn taar ro Yaudge tu se, ute Yaudgen ute dɛnɗe sum eyo, num naan̰ taaɗ ute jeegen paacn̰ do naaŋ ki kɛn baate tookŋ taarin̰a. Maakŋ kitapm kɛn Jan raaŋ se, taaɗ te mɛtn taar koojn̰ Isa eyo ute mɛtn kuun naabin̰ naan jeege tu ey kici. Naɓo kɛn naan̰ utu uun kuun mɛtn taarin̰ se, naan̰ taaɗga dɛna kɛn ɔɔ Isa se naan̰ ɓo Taara ɔɔ Taara se ɓaaɗo uun ro deba ɔɔ tiŋg daan jeege tu taa aɗen Ꞌtɛɗn gaan Raage.
1
Isa se naan̰ ɓo debm kɛn kꞋdaŋin̰ Taara se
Do dɔkin̰ kɛn *Raa utu aalo kaal do naaŋa se, debm kɛn kꞋdaŋin̰ Taara se, naan̰ utu tap. Ɔɔ naan̰ tiŋg te Raa ɔɔ naan̰ mala kic ɓo Raa. Anum do dɔkin̰ kɛn Raa utu aalo kaal do naaŋa se, debm kꞋdaŋin̰ Taara se, naan̰ iŋg te Raa tɛlɛ. Nakgen kɛn Raa aalɗe paac se, naan̰ aalɗe te debm kɛn kꞋdaŋin̰ Taara se ɔɔ ne ɗim kɛn Raa aalin̰ jaay te naan̰ ey se, gɔtɔ. Debm kɛn kꞋdaŋin̰ Taara se, naan̰ ɓo debm ɛɗ kaaja jeege tu. Ɔɔ kaajn̰ naan̰ ɛɗɗen se ɓo, wɔɔrɗen gɔtɔ. Ɔɔ gɔtn wɔɔr se, wɔɔr maakŋ gɔtn kɛn ɔɔɗɔ naɓo gɔtn ɔɔɗ se ɔŋ gaasin̰ te eyo.
Ɓii kalaŋ se Raa ɔlo debm kaan̰ naabin̰a ɔɔ naan̰ se ron̰ Jan* Jan ara se kꞋtaaɗ ute Jan‑Batist.. Naan̰ ɓaaɗo gɛn tɛɗn saaɗa, taa taaɗn saaɗn gɔtn wɔɔr se jeege tu, kɛn bin se jeege paac jaay booy ɔkga taarin̰ num, Ꞌkuunu. Jan se, naan̰ ɓo gɔtn wɔɔr eyo, num naan̰ se ɓaaɗo taaɗn saaɗn debm kɛn kꞋdaŋin̰ gɔtn wɔɔr se ɓo jeege tu.
Debm kꞋdaŋin̰ Taara se, naan̰ se ɓo gɔtn wɔɔr mala mala, kɛn naan̰ jaay ɓaaɗo do naaŋ ki se, wɔɔr gɔtɔ jeege tu paac. 10 Num debm kꞋdaŋin̰ Taara se, naan̰ ɓaaɗoga do naaŋ ki ɔɔ Raa aalo do naaŋa se utu ro naan̰a, naɓo jee do naaŋ ki se, ɔŋ jeelin̰ te eyo. 11 Naan̰ ɓaaɗo gɔtn taasin̰ge tu, naɓo taasin̰ge mala kic ɓo baate dɔɔɗn kɔkin̰a. 12 Num gaŋ jee mɛtin̰gen took uunga taarin̰a ɔɔ aalga maakɗe don̰ ki se, naan̰ ɔɔɗɗenga ɗoobo taa naaɗe tɛɗn gaan Raage. 13 Kɛn naaɗe jaay tɛɗ gaan Raage se, naaɗe se jikilimge ɓo toojɗe eyo ɔɔ kɛse ute maakje jikilimge eyo, num Raa mala ɓo tɛɗɗen naaɗe se tɛɗga gɛnin̰ge.
14 Debm kɛn kꞋdaŋin̰ Taara se, tɛɗga debkilimi ɔɔ naan̰ ɓaaɗo iŋg daanjege tu ɔɔ naaje se jꞋaakga *nookin̰a; ɔɔ nookŋ naan̰ se Bubin̰ Raa ɓo ɛɗin̰o, naan̰ ɓo Goonin̰ kalaŋ lak se. Ɔɔ naan̰ se, debm bɛɛ aak eyo ɔɔ taaɗ taar mɛt ki ɔɔ kɛn taaɗ jeege tu jaay ɔlɗen naaɗe jeel Raa mala mala se kic ɓo, naan̰a.
15 Kɛn Jan jaay aakin̰ se naan̰ taaɗ saaɗn naan̰ se jeege tu ɔɔ: «Aakki! Kɛse ɓo gaabm maam taaɗseno taarin̰a mꞋɔɔ: ‹Debm utu ɓaaɗo mɛtum ki se, naan̰ magal cirum maama ɔɔ naan̰ se do dɔkin̰ kɛn jꞋoojum te ey kic ɓo, naan̰ utu tap.›» 16 Taa naan̰ se ɓo aan gɔɔ naan̰ maakin̰ jiga do jeege tu se, tɛɗjekiga bɛɛ dɛn aak eyo. Ɔɔ bɛɛn̰ se ɓɔrse kic ɓo, utu tɛɗjeki tɛɗ rɔk. 17 Do dɔkin̰ se Raa ɔlo *Musa ɓo ɓaaɗo taaɗ *Ko Taarin̰ jeege tu. Num kɛn ɓaaɗo taaɗ bɛɛ Raa ute taar mɛt ki se, Isa *al‑Masi. 18 Nam nam ɓii kalaŋ aak te Raa eyo. Num Goonin̰ kalaŋ lakŋ tiŋg te Bubin̰ tɛlɛ se ɓo, taaɗ jeege tu ɔlɗen naaɗe jeel Raa se.
Jan‑Batist taaɗ saaɗin̰a
(Mt 3.1‑12; Mk 1.1‑8; Lk 3.15‑18; Jn 5.33‑36)
19 Gɔtn se magal Yaudgen maakŋ gɛgɛr kɛn Jeruzalɛm ki ɔlo *jee tɛɗn sɛrkɛ Raage tu ute Lɛbige ɓaaɗo tɔnd mɛtn Jan ɔɔ: «Naai tap ɓo naŋa?» 20 Ɔɔ Jan se ɔyɗen te taar ɗim eyo, ɗeekɗensin̰ naanɗe ki tal ɔɔ: «Maam se, *mꞋal‑Masi eyo.» 21 Tɛr naaɗe tɔnd mɛtin̰ daala ɔɔ: «Bin se naai tap ɓo naŋa? Lɔ naai ɓo *Ɛli do dɔkin̰ se la?» Naan̰ tɛrlɗen ɔɔ: «Maam se mꞋnaan̰ eyo.» Tɛr naaɗe tɔnd mɛtin̰ kuuy daala ɔɔ: «Lɔ naai ɓo debm taaɗ taar teeco taar Raa ki kɛn taaɗo do dɔkin̰ se la?» Naan̰ tɛrlɗen ɔɔ: «Gɔtɔ.» 22 Gɔtn se naaɗe ɗeekin̰ ɔɔ: «ꞋTaaɗjen tu naai tap ɓo naŋa? Taa naaje se, jꞋɔljeno kɔl naaba gɔti ki taa naaje kꞋɓaa taaɗn jeege tun ɔljeno se. Naai mala tap ɓo taaɗjen tu, naai tap ɓo naŋa?» 23 Jan‑Batist tɛrlɗen ute taar debm taaɗ taar teeco taar Raa ki kꞋdaŋin̰ Ezayi kɛn taaɗo do dɔkin̰ ɔɔ:
Maam ɓo mind debm kɛn taaɗ do kɔɗ‑ɓaar ki mꞋɔɔ:
Ɗoobm Mɛljege se Ꞌtɛɗin̰sin̰ki jiga tooɗn tal. Aak Eza 40.3.
24 Gaŋ jeegen magal Yaudge ɔlɗeno gɔtn Jan‑Batist ki se jee mɛtin̰ge se, *Parizige. 25 Gɔtn se naaɗe tɔnd mɛtin̰ ɔn̰ eyo ɔɔ: «Kɛn naai ɓo al‑Masi eyo, ɔɔ *Ɛli eyo, ɔɔ tɛr debm taaɗ taar teeco taar Raa ki kɛn utu aɗe ɓaa se eyo, num naŋa taa ɗi jaay ɔɔ *batiz jeege se?» 26 Gaŋ Jan‑Batist tɛrlɗen ɔɔ: «Maam se mꞋbatiz jeege ute maane sum. Anum debm kalaŋ utu maakse ki se, naase Ꞌjeelin̰ki eyo. 27 Naan̰ ɓo debm kɛn utu ɓaaɗo mɛtum ki ɔɔ maam se, kɔl saan̰ kic ɓo mꞋaas gɛn no tuutin̰ eyo.»
28 Nakgen se paac deel maakŋ naaŋ Betani ki do ool Jordan kɛn kaam naane, gɔtn se ɓo gɔtn kɛn Jan‑Batist lee batizn jeege.
Isa se naan̰ ɓo *Goon Baatn Raa
29 Mɛtbeen̰ki se, Jan‑Batist jaay aak Isa utu ɓaaɗo gɔtin̰ ki se, naan̰ ɗeek ɔɔ: «Aakki! Kɛse ɓo Goon Baatn Raa kɛn utu kɔɔɗn *kusin̰ jeegen do naaŋ ki se. 30 Taa naan̰ se ɓo maam mꞋtaaɗo mꞋɔɔ: debm utu ɓaaɗo mɛtum ki se, naan̰ magal cirum maama. Kɛn do dɔkin̰ jꞋoojum te ey ɓɔrt se, naan̰ utu tap. 31 Maam mala kic ɓo mꞋjeelin̰ eyo kɛn kɛse ɓo naan̰a se, anum mꞋɓaaɗo *mꞋbatiz jeege te maane se, taa mꞋan̰ taaɗin̰ gaan *Israɛlge tu an̰ jeele.»
32 Tɛr Jan‑Batist taaɗ saaɗn gɛn Isa ɗeek ɔɔ: «Maam mꞋaako *Nirl Raa bɔɔyɔ maakŋ raa ki aan gɔɔ dɛɛrɛ ɓaaɗo iŋg don̰ ki. 33 Ey num maam se, mꞋjeelin̰ eyo naɓo debm ɔlumo ɔɔ mꞋbatiz jeege ute maane se, naan̰ ɓo debm taaɗumo ɔɔ: debm naai utu Ꞌkaakŋ Nirl Raa Ꞌbɔɔy ɓaaɗo kiŋg don̰ ki se, naan̰ se ɓo debm kɛn utu *batizn jeege ute Nirl Salal. 34 Nakŋ se maam mala mꞋaako te kaamuma ɔɔ maam se mꞋsaaɗa, naan̰ se Goon Raa ɗeere.»
Jee mɛtn Isa kɛn deet deet
(Mt 4.18‑22)
35 Mɛtbeen̰ki se, Jan‑Batist ɓaaɗo iŋg te jee mɛtin̰ kɛn di se gɔtn ese daala. 36 Kɛn jaay Isa deel deel se, Jan‑Batist ɔndin̰ kaama tak ɔɔ ɗeek ɔɔ: «Aakki! Kɛse ɓo *Goon Baatn Raa.» 37 Kɛn jee mɛtn Jan‑Batist kɛn di jaay booy naan̰ taaɗɗen se, naaɗe iin̰ ɔk mɛtn Isa. 38 Isa jaay tɛrl aakɗe naaɗe utu ɓaaɗo mɛtin̰ ki se, naan̰ ɗeekɗen ɔɔ: «Naase Ꞌjeki ɗio?» Naaɗe tɛrlin̰ ɔɔ: «Raabi, naai iŋg gay?» (Raabi se, je ɗeekŋ ɔɔ: Debm dooy jeege.) 39 Gɔtn se Isa tɛrlɗen ɔɔ: «ꞋƁaakiro aki ɓaa kaaka.» Ɔɔ naaɗe tumo te naan̰ tɛlɛ ɔɔ ɓaaɗo aak gɔtn kɛn naan̰ iŋg. Ɔɔ naaɗe ɔɔp iŋg te naan̰a. Kaaɗ kɛn naaɗe aan gɔt kɛn ese se tɛgɛr.
40 Gaŋ maakŋ jeege tun di kɛn booyo taar Jan‑Batist, jaay ɔko mɛtn Isa se, deb kalaŋ se ron̰ Andre; naan̰ ɓo gɛnaa Simon Piɛr. 41 Kɛn Andre jaay iin̰ ɔn̰ Isa se, naan̰ ɓaa ɔŋ gɛnaan̰ Simon Piɛr ɓo deete. Gɔtn se naan̰ ɗeekin̰ ɔɔ: «Naaje se, jꞋɔŋoga *al‑Masi. (Al‑Masi ute taar Grɛk se je ɗeekŋ ɔɔ: *Krist) Krist se je ɗeekŋ ɔɔ: naan̰ ɓo debm Raa ɓo ɔlin̰o gɛn kaajn̰ jeege.42 Andre se ɔk ɓaan te gɛnaan̰ gɔtn Isa ki. Kɛn naaɗe jaay aan se, Isa ɔnd kaama ro Simon ki ɔɔ ɗeekin̰ ɔɔ: «Naai se Simon goon Jan, num naan ki se jaay daŋi Sepas.» (Ro Sepas se, ute taar *Ɛbre se je ɗeekŋ ɔɔ: dɛlbɛ.)
43 Mɛtbeen̰ki se Isa uun doa gɛn ɓaa taa naaŋ Galile ki. Gɔtn se, naan̰ ɔŋ Pilip ɔɔ ɗeekin̰ ɔɔ: «Naai se ɔk mɛtuma.» 44 Pilip se, naan̰ goon jee Betsaida ɔɔ Betsaida se ɓo, maakŋ naaŋ Piɛr ute gɛn gɛnaan̰ Andre kici.
45 Tɛr Pilip se ɓaa ɔŋ Natanaɛl ɗeekin̰ ɔɔ: «Naaje jꞋɔŋoga debm kɛn Raa ɔl *Musa raaŋin̰o maakŋ *Ko Taar Raa ki ute kɛngen jee taaɗ taar teeco taar Raa ki raaŋo taarin̰ se kici. Naan̰ ɓo, Isan kɔɗ Nazarɛt kɛn goon Yusup se.» 46 Gɔtn se Natanaɛl tɛrlin̰ ɔɔ: «Maakŋ naaŋ kɛn Nazarɛt ki se ɓo, aɗe kɔŋ teecn̰ nakŋ bɛɛ kic ɗey la?» Gaŋ Pilip ɗeekin̰ ɔɔ: «ꞋƁaaɗo aaka.»
47 Kɛn Isa jaay aak Natanaɛl utu ɓaaɗo gɔtin̰ ki se, naan̰ taaɗ jeege tu ɔɔ: «Aakki! Kɛse ɓo kɔɗ *Israɛl mala. Naan̰ taaɗ taar mɛt ki *salal.» 48 Gɔtn se Natanaɛl tɛrlin̰ ɔɔ: «A‑a naka, naai Ꞌjeel ɔŋum gay?» Gaŋ Isa tɛrlin̰ ɔɔ: «Kɛn Pilip jaay utu ɓaai ɓaa daŋa se, maam mꞋaaki naai iŋg kiŋg mɛtn ko ba ki se.» 49 Natanaɛl tɛrlin̰ ɔɔ: «Debm dooy jeege, naai se Goon Raa; naai ɓo Gaar Israɛlge.» 50 Gaŋ Isa tɛrlin̰ ɔɔ: «Taa maam taaɗiga taaɗ mꞋɔɔ mꞋaakiga kaak mɛtn ko ba ki se ɓo, naai aal maaki dom ki la? Naan ki se, naai utu kaakŋ nakgen magal cir naan̰ se daala.» 51 Tɛr Isa taaɗin̰ ɔɔ: «ꞋBooyki bɛɛ mꞋasen taaɗa: utu aki kaakŋ maakŋ raa utu kɔɔɗ waŋ ɔɔ ute ɗoobm *Goon Deba se *kɔɗn Raage utu ano bɔɔyo ɔɔ an kooko.»

*1:6 Jan ara se kꞋtaaɗ ute Jan‑Batist.

1:23 Aak Eza 40.3.

1:41 Krist se je ɗeekŋ ɔɔ: naan̰ ɓo debm Raa ɓo ɔlin̰o gɛn kaajn̰ jeege.