21
Mɛnd‑daaye ɛɗ *sɛrkɛ Raa ki
(Mk 12.41‑44)
Gɔtn se, daan bɔɔr *Ɓee Raa ki se, Isa uun kaamin̰ aak jee maalgen ɔmb kɔmb sɛrkɛ Raa ki maakŋ tukul kaag ki se. Maakɗe ki se, naan̰ aak mɛnd‑daay kalaŋ kic kɛn ɔɔɗ kɔɔɗ yɛɛɓin̰a ɓaaɗo ɔmb tammage sɛɛm sɛɛm dio. Ɔɔ Isa ɗeekɗen ɔɔ: «ꞋBooyki bɛɛ, mꞋasen taaɗa: mɛnd‑daay kɛn daay naŋ takŋ ese se, ɔmbga dɛn cir jee ɓaa se paac. Taa jeegen se paac se ɛɗ do nak dɛnɗe ki, gaŋ mɛnd‑daay se nakŋ naan̰ ɔkŋ kɛn an tiŋg se ɓo, naan̰ ɓaaɗo ɔmbin̰ paac.»
Isa taaɗ ɔɔ *Ɓee Raa se, jeege utu an̰ tɔɔkɔ
(Mt 24.1‑5; Mk 13.1‑37)
Gɔtn se jee mɛtin̰ge taaɗ ɔɔ: «*Ɓee Raa se, ute kogen jꞋiin̰in̰ga ute nakgen jeege ɓaano *sɛrkɛ Raa ki jaay kꞋtamarin̰ tɛɗ aak bɛɛ bɛɛ se.» Gaŋ Isa ɗeekɗen ɔɔ: «Ɓii kalaŋ se, ɓee kɛn aakin̰ki ɗaar aak bɛɛ bɛɛ se, jeege utu an̰ ru naŋ tak. Kon̰gen rɛɛs aak bɛɛ bɛɛ se, utu wɔɔkŋ kalaŋ kalaŋ ɔɔ ko tap ɓo Ꞌkɔŋ tooɗn do naapin̰ ko ki eyo.»
Ɓiigen kaam mɔɔtn se gɔtɔ utu Ꞌtuju
Gɔtn se, jee mɛtin̰ ki se tɔnd mɛtin̰a ɔɔ: «Debm dooyje, Ꞌtaaɗjen tu, nakgen se Ꞌkaan nuŋ ki? Ɔɔ naan̰ se Ꞌtɛɗn ɔɔ ɗi jaay ɓo naaje jꞋan kaakŋ jeel ro ki se?» Isa taaɗɗen ɔɔ: «Ɔndki kɔndɔ! Ɔn̰te Ꞌkɔn̰ki jeege asen kaan̰ dala. Taa jeege dɛna utu aɗe ɓaa ute roma ɔɔ utu asen taaɗn ɔɔ: ‹Maam ɓo *al‑Masi› ɔɔ: ‹Ɓɛrɛ, kaaɗn dunia aan naŋ se, ɔɔpga gɔɔrɔ.› Jee bin se, ɔn̰te Ꞌtookki taarɗe.
«Kɛn Ꞌbooykiga jeege jaay baaga kɔɔsn maan bɔɔrɔ, ɔɔ jeege baagga tɛɗn pitini te naapa num, ɔn̰te Ꞌɓeerki. Taa nakgen se jaay utu Ꞌkaana naɓo, duni se Ꞌkɔŋ naŋ ey ɓɔrtɔ.»
10 Tɛr Isa taaɗɗen ɔɔ: «Naase utu aki kaakŋ jee taa naaŋ kaam kalaŋ utu kiin̰ bɔɔrɔ ute jee taa naaŋ kuuy. Taa naaŋ gaar kaam kalaŋ utu kiin̰ bɔɔrɔ te taa naaŋ gaar kɛn kuuy. 11 Maakŋ naaŋge tun mɛtin̰ naaŋa utu Ꞌte makɔn̰ɔ ɔɔ gɔtgen mɛtin̰ge se ɓo utu Ꞌtɔɔlɔ ɔɔ kɔɔn̰gen ɗɛt ɗɛt se utu Ꞌkaan do jeege tu. Maakŋ raa ki se, naase utu aki kaakŋ nakŋ‑kɔɔɓgen magal magal kɛn utu Ꞌteecn̰ nirl jeege.
12 «Kɔr jaay nakgen se Ꞌkaan se, naase jꞋutu jꞋasen tɔkɔ, jꞋasen dabara ɔɔ jꞋutu jꞋasen kɔjn̰ bɔɔrɔ maakŋ *ɓee kɛn Yaudgen lee tusn maak ki se ɔɔ jꞋutu jꞋasen tɔl daŋgay ki. Ɔɔ taa maam se, jꞋutu jꞋasen ɓaa naan gaarin̰ge tu ute naan magal taa naaŋge tu. 13 Kɛn nakgen se jaay Ꞌkaan dose ki se, naase amki tɛɗn saaɗumge. 14 Kɛn Ꞌɓaaki ɓaa se ɔndin̰ki dose ki jiga ɔɔ ɔn̰te Ꞌsaapki do taar kɛn naase anki nakŋ dose, 15 num maam mala ɓo mꞋutu mꞋasen kɛɗn jeel‑taara ute taargen naase aki ɓaa taaɗa; kɛn naase jaay Ꞌbaagkiga taaɗa se, jee taamooysege se paac Ꞌkɔŋ naajn̰ do taarse ki eyo ɔɔ Ꞌkɔŋ ɗoobm kɛn asen Ꞌkɔŋ tɛrl taar eyo. 16 Ɔɔ tɛr kɛn̰sege ute bubsege, gɛnaasege, taassegen gɔɔrɔ ute mɛɗsege se, utu asen tɔkŋ tɔl ji jee wɔɔysege tu ɔɔ maakse ki se, jee mɛtin̰ge jꞋutu jꞋaɗen tɔɔlɔ.
17 «Taa maam se, jeege paac utu asen kɔɔɗn kundu. 18 Naɓo bɛɛkŋ dose kic ɓo, kalaŋ Ꞌkɔŋ kut eyo. 19 Ɔkki maakse tɔɔgɔ. Aayki kaamse ɔɔ naase aki kɔŋ *kaajn̰ gɛn daayum.»
Jeruzalɛm utu Ꞌtɛrɛcɛ
20 Tɛr Isa taaɗɗen daala ɔɔ: «Kɛn naase jaay aakkiga asgarge ɓaaɗo ɔl gurugga Jeruzalɛm num, Ꞌjeelki kɛse kaaɗn tɛrɛcin̰, ɓɛrɛ aanga. 21 Bin se, jee kɛn iŋg taa naaŋ Jude ki se kꞋjꞋaan̰ kꞋjꞋook maakŋ koge tu ɔɔ jeegen iŋg maakŋ gɛgɛr kɛn Jeruzalɛm ki se, kꞋjꞋaan̰ kꞋteecn̰ naatn ɔɔ jeegen naatn lɛ, jꞋɔn̰te tɛrlo ɓeene. 22 Taa ɓii kɛn se ɓo, *Raa utu Ꞌkɔjn̰ bɔɔrɔ do jeege tu aan gɔɔ kɛn Kitapm Raa taaɗno. 23 Ɓii kɛn se, mɛndgen mɛndkaamge ute ko gaangen gɛnɗege aay kaay si se, aɗen tɛɗn ɔɔn̰ aak eyo. Taa Raa se, maakin̰ taarin̰ do jeege tun taa naaŋ kɛn gɔtn ese ɔɔ naaɗe se, utu Ꞌkɔɔɗn yɛɛɓɗe dɛna. 24 Jee Jeruzalɛm ki se, jꞋutu jꞋaɗen tɔɔl ute gɔrɗ‑jɛrlɛ ɔɔ jꞋaɗen dirin̰ ɓulu ɔɔ jꞋaɗen wɔɔkŋ maakŋ naaŋge tu paac. Ɔɔ Jeruzalɛm se, jꞋutu jꞋan̰ kɔsɔ, ɔɔ jeegen Yaudge ey se utu kiŋg doɗe ki bini kaaɗɗe utu Ꞌkaas jaayo.»
*Goon Deba utu aɗe tɛrlɛ
25 Tɛr Isa taaɗɗen daala ɔɔ: «Naan̰ kɛn se, daan kaaɗ ki, laap ki ɔɔ maakŋ k‑dijge tu se utu aki kaakŋ nakŋ‑kɔɔɓge. Ɔɔ kuulu utu Ꞌkɔl do baar ki ɔɔ Ꞌtɛɗn maane Ꞌtɔnd te naapa Ꞌkeem makɔn̰ pum pum ɔɔ Ꞌtɛɗn jeegen do naaŋ ki paac se, ɓeere aɗen kɔkɔ ɔɔ nirlɗe utu Ꞌteece. 26 Jeege jaay Ꞌkaakŋ nakgen ɔɔn̰ utu ɓaaɗo do naaŋ ki se, jee mɛtin̰ge se ɓeere sum ɓo utu aɗen tɔɔlɔ, taa nakgen ɔk tɔɔgɔ maakŋ raa ki paac se, utu Ꞌtea. 27 Gɔtn se, jeege Ꞌkaakŋ Goon Deba utu aɗe bɔɔy maakŋ gapara ki aɗe ɓaa ute tɔɔgŋ Raa, kɛn Ꞌtɛɗn gɔtɔ wɔɔr kɛlɛŋ. 28 Kɛn nakgen se jaay baagga kaan num, Ꞌɗaapki rose ɔɔ uunki dose raan, taa Raa se ɔɔpga gɔɔrɔ asen kɔɔɗn dose.»
Kaal naagŋ taara ute ko ba
29 Tɛr Isa aalɗen naagŋ taara ɔɔ: «Aakki tu ko ba ute kaaggen kuuy paac se. 30 Kɛn naaɗe jaay baagga dɔɔb kamba num, naase Ꞌjeelki ɔɔki mɛt‑kijiri aanga ɔɔ ɓara ɔɔpga gɔɔrɔ. 31 Bin num, naase kic ɓo aakkiga nakgen se jaay baagga kaan se, Ꞌjeelki *maakŋ Gaar Raa se ɔɔpga gɔɔrɔ. 32 ꞋBooyki bɛɛ mꞋasen taaɗa: jee duni kɛn ɓɔrse se Ꞌkooy naŋ ey sum ɓo, nakgen se paac utu Ꞌkaana. 33 Maakŋ raa ute do naaŋa se utu Ꞌdeele, num taarumge se, Ꞌkɔŋ deel eyo.»
Iŋgki do mɛtɛkse ki
34 Isa taaɗɗen daala ɔɔ: «Ɔndki kɔndɔ. Ɔn̰te Ꞌdɛrlki rose gɛn kaay koono, ro kɔs magal ki ɔɔ ɔn̰te kuunki nirlse do nakge tun *duni ki; ey num ɓii kɛn *Goon Deba aɗe ɓaa se, asen kɔkŋ do jise ki, 35 aan gɔɔ gakala lee tɔnd daage se. Jeege paac do naaŋ ki se kic ɓo nakŋ se utu aɗen kaan doɗe ki bini. 36 Num naase iŋgki do mɛtɛkse ki; eemki Raa daayum taa nakgen se kɛn aan dose kic ɓo asen tɛɗ ɗim eyo. Ɔɔ ɓii kɛn naane se, naase aki ɓaa ɗaar naan Goon Deb ki.»
37 Ɓii‑raa Isa lee dooy jeege daan bɔɔr *Ɓee Raa ki ɔɔ kɛn aanga nɔɔr num, naan̰ teec ɓaa lee tooɗ do *kɔsn ɔlib ki. 38 Kɛn gɔtɔ iipga num, jeege paac ɓaaɗo lee ɔŋin̰ daan bɔɔr Ɓee Raa ki gɛn booy taarin̰a.