16
Isa duroga daan yoge tu
(Mt 28.1‑8; Lk 24.1‑8; Jn 20.1‑2)
Kɛn *ɓii sebit jaay deel se, Mari kɛn iin̰o Magdala ki, Mari ko Jak ute Salome dugo nakŋ oot nijimi gɛn ɓaa kɔtn ro Isa ki aan gɔɔ kɛn Yaudge lee tɛɗa. 2-3 Num ɓii dumas* Maakŋ suuk kalaŋ ki se ɓii dumas se ɓo ɓiin baag deet deet. ki tanɔɔrin̰ nɔɔrin̰, naaɗe iin̰ ɓaa ɓaa taa ɓaaɗ kɛn jꞋɔl jꞋaalo ro Isa maak ki se, taaɗ te naapa ɔɔ: «Naŋa jaay ajeki dircil ko taa ɓaaɗ ki se?» Kɛn naaɗe jaay aan taa ɓaaɗ ki se, kaaɗa utu ooko kooko. Kɛn naaɗe jaay uun kaamɗe aak se, ko taa ɓaaɗ ki se nam dircilin̰ga, ey num, ko se magal bɛɛ eyo. Kɛn naaɗe aan se, ɛnd maakŋ ɓaaɗ ki. Kaam do ji daamɗe ki se, aak goon kɔɗɔ iŋg ute kalin̰ raap raapo. Kɛn naaɗe aakin̰ se, dɔrlɔ ɔɔ nirlɗe teece. Gaŋ goon kɔɗɔ se taaɗɗen ɔɔ: «Ɔn̰ten Ꞌɓeerki! Naase se Ꞌjeki je Isan kɔɗ Nazarɛtn kɛn kꞋtup kꞋtɔɔlin̰ ro kaag ki se; naan̰ se duroga daan yoge tu; gɔtn ara se, naan̰ gɔtɔ. Aakki tu, kɛse ɓo gɔtn kɛn jꞋɔl jꞋaalsin̰a. Bin num, Ꞌɓaa Ꞌtaaɗki Piɛr ki te jee mɛtn Isa kɛn kuuy se ɔɔki: naan̰ se ɔndsenga naana, asen ɓaa booy taa naaŋ Galile ki. Gɔtn naane se ɓo, naase an̰ki Ꞌɓaa kaaka, aan gɔɔ kɛn naan̰ taaɗseno.» Naaɗe teec aan̰ ɔn̰ taa ɓaaɗa taa naaɗe se nirlɗe teecga ɔɔ roɗe kic ɓo ɔk marga jɛg jɛg. Kɛn ɓeere ɔkɗe se, taar ɗim kic ɓo naaɗe ɔŋ taaɗ nam ki eyo.
Isa teec naan jeen̰ge tu
(Mt 28.9‑10; Jn 20.11‑18)
Taar naan ki se (kon̰ 16.9‑20) maakŋ kitapge tun mɛtin̰ge se taar se gɔtɔ.[ Isa duro daan yoge tu se ɓii dumas ki tanɔɔrin̰ nɔɔrin̰. Deet deet se naan̰ teec naan Mari kɛn iin̰o Magdala ki, naan̰ ɓo kɛn Isa tuurin̰o sitange cili ron̰ ki. 10 Mɛnd se ɓaa taaɗ jeege tun tiŋgo te Isa ɔɔ kɛn naan̰ ɔŋɗe se, naaɗe maakŋ kɔl do ki ɔɔ iŋg eem keeme. 11 Kɛn naaɗe jaay booy taar naan̰ taaɗɗen ɔɔ Isa se duroga daan yoge tu ɔɔ naan̰ mala aakin̰oga ute kaamin̰ se, gaŋ jee se baate tookŋ taarin̰a.
12 Kɛn nakgen se jaay deel se, jee mɛtin̰ kɛn dio ɓaa ɓaa ɓee naata. Kɛn naaɗe jaay ɓaa ɓaa ɗoob ki se, Isa teec naanɗe ki ute ro kuuy. 13 Jee se tɛrl ɓaaɗo taaɗ jeeɗege tun kuuy ɔɔ jee se kic ɓo naaɗe baate tookŋ taarɗe.
14 Tɛr Isa ɓaaɗo teec naan jee mɛtin̰ kɛn sik‑kaar‑kalaŋ, kaaɗ kɛn naaɗe iŋg ɔs kɔsɔ. Gɔtn se naan̰ mooyɗe taa naaɗe baate kaal maakɗe don̰ ki ɔɔ taa do‑mɔŋgɗen kɛn ɔlɗe naaɗe baate tookŋ taar jeegen ɓaaɗo taaɗɗen ɔɔ naan̰ duroga ɔɔ naaɗe aakin̰ga te kaamɗe se. 15 Naan̰ taaɗɗen ɔɔ: «ꞋƁaaki do naaŋ ki paac ɔɔ Ꞌtaaɗki Labar Jiga se jeege tu paac. 16 Debm took aalga maakin̰ se jꞋan̰ *batizi ɔɔ naan̰ kɔŋ kaaja, num debm baate tookŋ kaal maakin̰ lɛ bɔɔr utu kɔjn̰ don̰ ki.» 17-18 ꞋBooyki! Jee aalga maakɗe dom ki se, naaɗe kɔŋ tuur sitange te roma ɔɔ naaɗe kɔŋ taaɗn taar naaŋgen kuuy. Naaɗe tɔkŋ wɔɔjge te jiɗe ɔɔ kɛn aayga kaagŋ tɔɔlɔ kic ɓo, aɗe kɔŋ tɛɗn ɗim eyo. Naaɗe tɔnd jiɗege do jee kɔɔn̰ge tu ɔɔ jee kɔɔn̰ge Ꞌkɔŋ lapia. Kɛse ɓo nakŋ‑kɔɔɓgen naaɗe tɛɗa.
Isa ɔk tɛrl gɔtn *Raa ki
19 Kɛn Mɛljege Isa jaay taaɗ naŋ taarin̰ se, Raa uun ɓaansin̰ maakŋ raa ki ɔɔ naan̰ iŋg do ji daamin̰ ki. 20 Ɔɔ jee mɛtin̰ ki se ɓaa gɔtɔ ɓaa se paac taaɗ Labar Jiga gɛn Isa se jeege tu. Ɔɔ Mɛlje Isa noogɗe maakŋ naabɗe ki, naaɗe tɛɗga nakgen deel doa taa jeege jeele taar naaɗe taaɗ se, taar mɛt ki.]

*16:2-3 Maakŋ suuk kalaŋ ki se ɓii dumas se ɓo ɓiin baag deet deet.

16:8 Taar naan ki se (kon̰ 16.9‑20) maakŋ kitapge tun mɛtin̰ge se taar se gɔtɔ.