Maktubm kɛn Pɔl raaŋin̰ eglizn Pilip ki
Kupm mɛtn taar taaɗjeki ɗoobm gɛn dooy maktubm kɛn Pɔl raaŋin̰ eglizn Pilip ki
Kaaɗ kɛn Pɔl tɛɗo mɛrtin̰ gɛn k‑dige se ɓo, naan̰ ɔndo eglizn kɛn Pilip ki se. Kɛse ɓo eglizn deet deetn kɛn Pɔl ɔndo taa naaŋ nasarge tu. Ɔɔ gɛgɛr Pilip se, naan̰ maakŋ taa naaŋ Masedoan ki. Masedoan lɛ naan̰ kaam kookŋ kaam kaaɗa tookŋo taa naaŋ Grɛk ki. Maktubm jaay Pɔl raaŋ ɔl jee al‑Masige tun Pilip ki se taaɗ ɔɔ Pɔl ute jee al‑Masigen Pilip ki se taarɗe se ɓaa jiga aak eyo. Ɔɔ naan̰ je an̰ tɛɗin̰ Ꞌtɛɗn jiga cir daala. Kaaɗ kɛn se naan̰ daŋgay ki ɔɔ kɛn naan̰ jaay ɔŋ tɛɗɗen ɗim eyo ɔɔ ɔŋ aakɗe doɗe ki ey se, tɛɗin̰ ɔɔn̰ aak eyo. Naan̰ taaɗɗen maak‑je kɛn naan̰ ɔk doɗe ki ɔɔ naan̰ uun nirlin̰ taa naaɗe. Taa jee kuuy se taaɗɗen taa al‑Masi ute saapm jig eyo taa tookŋ kuun taar naaɗe. Pɔl dɛjɗe ɔɔ ɛɗɗen kaay kaama do ɗoobm Isa kɛn naaɗe iŋg do ki se. Maakŋ raaŋin̰ kɛn naan̰ raaŋ paac se, Pɔl taaɗ maak‑raapin̰ kɛn naan̰ ɔŋ do kaal maak kɛn naan̰ aal do al‑Masi ki. Ɔɔ naan̰ ɛɗ kaay kaama jee al‑Masige tun Pilip ki taa kꞋkiŋg ute maak‑raapo. Kɛn naaɗe ɓo tɔɔgɗe baata ey lɛ nakŋ ɔɔn̰ ɓo aan doɗe ki kic ɓo, naaɗe maakɗe raapo kɛn naaɗe jaay iŋg dɔɔk te naapa ɔɔ ute Mɛljege Isa se.
1
Pɔl raaŋ ɔl tɔɔsɛ jeege tun Pilip ki
Maktubm se maam Pɔl ɓo mꞋraaŋsesin̰a, maam mꞋute Timote, naaje se jee tɛɗn naabm Isa al‑Masige, kꞋraaŋsen naase jee Raage tu kɛn iŋg dɔɔk ute Isa *al‑Masi, magalsegen naanse ki ute jeegen lee tɛɗn naaba daanse ki kɛn maakŋ gɛgɛr kɛn Pilip ki. Ɔn̰ Bubjege *Raa ute Mɛljege Isa al‑Masi asen tɛɗn bɛɛɗe ɔɔ asen kɛɗn lapia.
Pɔl tɔɔm Raa
(Kɔl 1.3‑11)
Daayum kɛn maam jaay mꞋsaap do naase ki se maam mꞋtɔɔm Raama. Daayum kɛn maam mꞋɓaa mꞋtɔnd mɛtn Raa taa naase paac se, maam mꞋeemin̰ ute maak‑raapo, taa naase Ꞌlee Ꞌnoogumki noog gɛn taaɗn Labar Jiga gɛn Isa *al‑Masi se jeege tu ɔɔ naase Ꞌtɛɛskiro kaaɗ kɛn naase utu Ꞌtook aalkiro kaal maakse do Isa al‑Masi ki, bini ɓɔrse kic utu lee Ꞌtɛɗin̰ki tɛɗ rɔk. Ɗeere, maam mꞋjeel maakum ki Raa kɛn tɛɗ naabin̰ jiga daanse ki se, bini ɓii kɛn Isa al‑Masi ano ɓaa ro ki se, naan̰ utu an̰ tɛɗn kaasn tak. Kɛse ɓo nakŋ kɛn ɔlum maam mꞋsaap dose ki taa naase se jee kɔɔn̰ maakumge ɔɔ naabjege se tɛɗga kalaŋ ɔɔ naabm se ɓo kɛn Raa ɛɗumo gɛn taaɗn Labarin̰ Jiga se jeege tu. Kɛn maam maakŋ daŋgay ki, lɔ naan jeege tun baate taar Raa se mꞋtaaɗɗen Labar Jigan gɛn Isa al‑Masi ɔɔ kɛn mꞋɓaa taaɗa se mꞋɓeer eyo ɔɔ mꞋtaaɗɗesin̰ ute tɔɔgum paac. Ɗeere, Raa se jeele naase paacki se, maam mꞋjese dɛn bɛɛ eyo ute maak‑je gɛn Isa al‑Masi se.
Kɛse ɓo kɛn maam mꞋɓaa keem Raa taa naase num, mꞋlee mꞋtɔnd mɛta mꞋɔɔ Raa asen kɛɗn maak‑jea ɔɔ daayum naase aki kɔkŋ naapa ɔɔn̰ɔ. Ute naan̰ se jaay naɓo, naase aki jeel kɔkŋ Raa se jiga ɔɔ aki jeel kiŋg jiga naan Raa ki, 10 taa naan̰ se jaay naase aki Ꞌjeel bɛɛr kaakŋ kɔkŋ nakŋ kɛn jiga. Bin se naase aki tɛɗn jee *salal ɔɔ jee ɔk taar ɗim roɗe ki eyo ɓii kɛn al‑Masi ano ɓaa ro ki se. 11 Ute Isa al‑Masi se daayum naase aki lee tɛɗn nakgen ute ɗoobin̰a. Kɛn nakgen naase aki tɛɗn se jaay jeege aakga se, naaɗe Ꞌtɔɔm Raa ɔɔ an̰ magala.
Labar Jiga gɛn Isa *al‑Masi se wɔɔkŋ ɓaa ute naanin̰a
12 Ɓɔrse gɛnaamge, maam mꞋje naase aki jeele nakgen jaay paacn̰ aan dom ki gɔtn ara se, ɔl jeege booyga Labar Jigan gɛn Isa al‑Masi se ɔɔ taar se wɔɔk ɓaaga ute naanin̰a. 13 Taa asgargen lee bɔɔb ɓee magal *Rɔmɛge ute jee kɛn iŋg gɔtn ese se ɔɔ ute jeegen iŋg gɔt kuuy paac se, ɓɔrse naaɗe jeele maam se jꞋɔkum daŋgay ki se taa al‑Masi. 14 Ɔɔ kɔkŋ maam jꞋɔkum daŋgay ki se ɔl gɛnaage dɛna dɔɔkga maakɗe do Mɛljege tu ɔɔ naaɗe ɓeer eyo aay kaamɗe ɓaa te naanɗe gɛn taaɗn taar Raa jeege tu.
15 Gaŋ maakɗe ki se jee mɛtin̰ge se lee taaɗ taar gɛn Isa al‑Masi jeege tu se, naaɗe aak naabum maam mꞋtɛɗ se ɓo, naaɗe nini rom ki, ɔɔ je jeege se aɗe ɓaa mɛtn naaɗe ki. Num gaŋ kɛngen mɛtin̰ge se taaɗin̰ te maak‑saapm jiga. 16 Naaɗe se taaɗ Labar Jiga gɛn Isa al‑Masi se taa naaɗe jema. Taa naaɗe jeele maam jꞋɔkum daŋgay ki se taa Labar Jiga gɛn Isa al‑Masi kɛn maam mꞋlee taaɗ jeege tu se taar mɛt ki. 17 Gaŋ je kɛn nini rom ki se, taaɗ taar gɛn al‑Masi jeege tu kic ɓo taaɗin̰ ute taar nia. Maak‑saapm naaɗe se maak‑saapm jig eyo. Kɛn naaɗe jaay tɛɗn bin se saap ɔɔ daan am ziiɗn dubar maam maakŋ daŋgay ki do ki. 18 Gaŋ nakŋ naaɗe tɛɗ paac se ɔlum ɗim eyo! Kɛn naaɗe taaɗ taar gɛn Isa al‑Masi se kɛn nini ɓo rom ki lɔ taaɗin̰ ute maak‑saapm jiga, kɛn bɛɛ cir paac se, taar gɛn al‑Masi se kꞋtaaɗin̰ga jeege tu. Taa naan̰ se maam maakum‑raapo ɔɔ daayum ɓɔrse kic maakum utu raap‑raap rɔk. 19 Do taar tɔɔlin̰ ki se ute Ꞌtɔnd mɛtn Raa kɛn naase Ꞌtɔndki taa maama ɔɔ ute Nirl gɛn Isa al‑Masi kɛn lee noogum se, maam mꞋjeele maam mꞋutu mꞋkɔŋ kaaja.
20 Taa naan̰ se ɓo maam mꞋiŋg mꞋaak kaama ɔɔ mꞋɔnd dom ro ki, ɔɔ mꞋjeele mꞋkɔŋ kɛnd maakŋ sɔkɔn̰ ki eyo. Num gaŋ maam se kɛn ɓɔrse lɔ naan ki kic ɓo mꞋɓeer ɗim ki eyo ɔɔ mꞋje jeege se kɛn maam ɓo mꞋutu zɛɛrɛ lɔ maam mꞋaki kooyo, do nakge tun Ꞌdeel do maam ki paac se, daayum naaɗe Ꞌkaakŋ *nookŋ al‑Masi. 21 Taa maam se kɛn mꞋutu zɛɛrɛ lɛ mꞋiŋg gɛn al‑Masi. Kɛn mꞋooyga lɛ kɛse ɓo mꞋɓaa kɔŋ bɛɛn̰ cir paac. 22 Kɛn maam jaay mꞋutu mꞋiŋg zɛɛrɛ gɛn tɛɗn naabm jiga se, kɛn maam mꞋaki kooyo, lɔ mꞋaki kiŋg lɛ, gɔtn se maam mꞋjeel bɛɛr kuun kaam kalaŋ eyo. 23 Gɔtn se maak‑saapum ɓaa tɛɗga kaam dio: gɛn maam ki se mꞋje mꞋɓaa kiŋg te al‑Masi. Kɛse ɓo nakŋ kɛn maam mꞋaakin̰ am tɛɗn jiga dɛn cir paac paac. 24 Naɓo taa mꞋasen noogŋ naase se, kɛn bɛɛn̰ki se, maam mꞋkɔɔpm mꞋkiŋg ute naase se ɓo, jiga cir daala. 25 Taa naan̰ se ɓo maam mꞋjeele maakum ki, maam se ɓɔrse kic mꞋutu mꞋkiŋg te naase paac. Taa mꞋasen noogo naase aki kɔkŋ taar Raa se tɔɔgɔ ɔɔ anki ɓaa ute naan se ute maak‑raapo. 26 Taa naan̰ se ɓo ɓii kɛn jaay maam mꞋutu mꞋasen tɛrl ɓaa kɔŋ se, aan gɔɔ naase ute Isa al‑Masi kalaŋ ki se maakse raapm dɛn aak eyo taa maama.
Jee iŋg do Labar Jiga gɛn Isa *al‑Masi
(1Tɛs 2.12‑16; Ɛb 10.32‑36)
27 Kɛn bɛɛki se, iŋgki aan gɔɔ kɛn Labar Jiga gɛn al‑Masi kꞋdɛjseno ro ki. Taa naan̰ se ɓo kɛn mꞋasen ɓaa kaaka lɔ kɛn mꞋkɔŋ ɓaa eyo kic ɓo, maam mꞋbooy labarse jꞋɔɔ naase se utu iŋgki tɔɔgɔ ɔɔ Ꞌdɔɔkki taarse kic kalaŋ ɔɔ aayki kaamse iŋgki ute maakŋ kalaŋ ɔɔ aalki maakse do Labar Jiga gɛn Isa al‑Masi kɛn kꞋlee kꞋdooy jeege se. 28 Paac paac ɓo ɔn̰te Ꞌɓeerki jeege tun kɛn iŋg lee dabarse se. Kɛse se je taaɗn ɔɔ naaɗe se utu kutu ɔɔ naase lɛ utu aki kaaja, kɛse Raa mala ɓo tɛɗin̰a. 29 Maam mꞋtaaɗsen naan̰ ese se taa Raa se naan̰ tɛɗsenga bɛɛn̰a taa naase aki kaal maakse ɓo do al‑Masi ki sum eyo num aki dabar taa naan̰ kici. 30 Ɗo kɛn naase lee Ꞌɗoki se kɛse ɓo kɛn naase aakumkiro maam ɗoɗo ɔɔ ɓɔrse kic Ꞌjeelki maam mꞋutu mꞋɗo ɗo rɔk.