13
A Pablojo' cu t'ʌnic u yet acsa'orirob
Baje'rer, je' in wʌc'ʌs tar in wirechex tu yʌnechex, aro' mʌna' u nup u tenin caj taren in wirechex. Wa yʌn mac u c'at u ta'quic u jo'r u yet acsa'orirob, jeroj ca' u pʌyej dos wa mʌna' u nup yʌjirirob soc u joc'ar u tajir. Wa ber ti' toy yʌnen yejerechex uch, caj in wa'araj techex, cax baje'rer, mʌ' ti' yʌnen yejerechex tan in wʌc'ʌs ara techex. A teno' caj in wa'araj mac a caj u pʌy u si'pirob uch, bayiri' caj in wa'araj techex uch xan, je' in wʌc'ʌs tar tu yʌnechex, jeroj mʌ' jin bin in jaws u si'pirob. Jeroj je' a tumtic a wirex a ca cʌxtiquex wa Cristo cu ts'ic u t'ʌn ten quir in tsicbar techex. Mʌ' ja wirej, a Cristojo' mʌ' raji' chan ber u t'ʌn wa ber cu pʌyiquechex chich u t'ʌn. Cax Cristo mʌ' ju yesaj wa chich u muc' wa ber caj sinij yejer u cruz, chen baje'rer cuxa'an, bayiri' tan u man ich u muc' C'uj. Baxuc, a ten xano', bayiri' xan, in wet man Cristo, a baywo' je' u chichquintic in muc' C'uj ich u t'ʌn, a quin bin in tsicbar techex wa ber ca' bin c'uchuquen tu yʌnechex.
Tumtex ta wor a wʌc'ʌs bʌjiri'ex wa tan a qui' acsiquex ta worex ti' Cristo soc a werex wa ja wet manex Cristo. Wa mʌ' a wet manex yejer Cristo mʌ' taj a wacsmʌnex ta worexi'. A teno' tin t'ʌn, je' a wu'yiquex ta worex wa taj in wet man Cristo, soc quet bayiri', a werex mʌ' jin tus ar techex. A teno' caj in chich t'ʌna C'uj soc mʌ' a pʌyiquex a si'pirex, chichin. Chen mʌ' jin tucr in beyaj a tin betaj a tu yʌnechex. Jari' in chen c'at ca' manaquechex tu tsoyir. Tsire'ej u jer cu tucricob mʌ' tsoy in beyaj. A teno' mʌ' nanij in mʌ'quintic mac a cu yacsic tu yor a ba' taj. Mʌ' ja wirej, tan in beyaj quire' in c'at wa mac ca' u yacsej tu yor. Rajen chen qui' in wor wa ber quin wu'yic yoc'or ten wa mʌ' tan in chich tsicbar. A teno' in chen c'at ca' chichac a worex ti' u t'ʌn C'uj. A teno' quin t'ʌnic C'uj techex soc a qui' manex tu tsoyir. 10 Mʌ' toy xiquen tu yʌnechex quir in t'ʌniquechex tan in tuchi'tic techex a je' ju'una'. A je' ju'una' cu chich aric techex cax ti' yʌnen nachir. A je' beyaja' a quin betic ra' tu ts'a ten C'uj a teno'. A teno' caj in cʌxta bic tabar in chichquintic a worex ti' u t'ʌn C'uj. Mʌ' jin cʌxte bic tabar in ch'esic a wacsiquex ta worex ti' Cristo.
11 Baje'rer in wet acsa'orirex ca' u yamtej techex C'uj. Cʌxtex a manex tu tsoyir. In c'at C'uj ca' u yamtej techex soc mʌna' ba' ca tucriquex. Ca' a pacran yajquint a bʌjex. Wa ta nuncajex u t'ʌn a wet acsa'orirex, sisquint a worex. Wa baxuc ca betiquex, jeroj, tan a betiquex a ba' u c'at C'uj. Bayiri' xan, a C'ujo' mʌ' ju jʌs u bʌj techex munt q'uin. 12 Ca' a pacran qui' t'ʌn a bʌjex soc yerob mac a wet acsa'orirex. 13 Tu cotor a wet acsa'orirex yejero'onex tan u t'ʌniquechex.
14 A teno' in c'at ca' u yam techex ic Jaj Ts'urirex Jesucristo. Ca' u yajquin techex C'uj. Ca' u pʌy a berex u Taj'or Pixam C'uj. Soc a wet manex yejer u Taj'or Pixam C'uj.