A JE' JU'UNA', PACHIR CAJ U CA' TS'IBTA PABLO TI' TIMOTEO
2 TIMOTEO
1
Ts'ibta'b Timoteo ten Pablo
A teno' Pablojen tu tuchi'ten Jesucristo quir in tsec'tic u t'ʌn quire' tsoy tu t'ʌn C'uj ca' xiquen. Mʌ' ja wirej, binen quire' aro' quet yejer u t'ʌn uch. Caj ya'araj, yʌn to'on cuxtar munt q'uin quire' raji' Cristo Jesús. A je' ju'una' quin ts'ibtic tech Timoteo, quire' tech in jach yajech, in pararech. Mʌ' ja wirej, caj a wacsaj ta wor caj a wu'yaj in tsec't u t'ʌn C'uj rajen in pararech. Quin t'ʌnic C'uj ca' u yam tech soc u yajquintiquech. Quin t'ʌnic quir u qui'tar a wor soc mʌna' ba' ca tucric. Bayiri' quin c'atic ti' ic Jaj Ts'urirex Cristo Jesús xan.
Cu tsicbar Pablo bic jach tsoy a Cristoje'
Quin wac ti' C'uj: “Bayo'”, quen ti' C'uj quin c'ujintiquech rajen jach tsoy in tucur. Baxuc xan in nunquir uch xan tu c'ujintajob C'uj rajen jach tsoy u tucurob in nunquir uch. Quin wac “bayo'” ti' C'uj quire' a tech Timoteojo' ta wacsaj ta wor. Rajra' quin t'ʌnic C'uj tech. A teno' jach manan in c'at in ca' iric a wich tu ca'ten. Quire' in c'ʌ'omʌn caj a wac'taj a bʌj caj in p'ʌtech ich u cajar Efeso uch. Wa quin wiric a wiche', jach manan u qui'ir in wor tech. Mʌ' ja wirej, taj ta cʌn a wacsic ta wor ti' a chich Loida. Bayiri' ta cʌn a wacsic ta wor ti' a nʌ' Eunice. Robob jach taj tu yacsob tu yorob rajen tech xano' taj ta wacsaj ta wor xan.
Rajen tan in c'asic tech soc mʌ' u tubur tech. Mʌ' a cha'ic u tupsic a wor quire' a wet acsʌ'orirob tu ca camsic ti'ob. Mʌ' ja wirej, tu ts'aja a beyaj C'uj uch. Ra' u q'uinin caj in ts'anc'ʌbtob tech ten yejer u jach ts'urirob tu cu c'ayob jeroj caj oquech ta beyaj ti' C'uj. Rajen chichquint a wor quir a beyaj ti' C'uj. Mʌ' ja wirej, wa quic ch'ic sajaquir ti' mac tu quic tsec'tic u t'ʌn C'uj aro' mʌ' ju tar ich C'uj. C'ʌ'otej u Taj'or u Pixam C'uj bin u ca' u chuquej to'on u muc'. Mʌ' ja wirej, a C'ujo' cu ts'ic to'on quir ic yajquintic tu cotor mac a ju yaj C'uje'. A C'ujo' cu chuquic to'on u tsoyir soc c'ucha'an ij cor mʌ' jic man tu c'asir. Rajen mʌ' a yʌn ch'ic sajquir quir a tsicbar ti' u jer winic C'uj a mac ic Jaj Ts'urirex. Mʌ' ja ch'ic surquir ten Timoteo, quire' c'ʌra'anen tu cu ma'cʌr winic. Mʌ' ja wirej, mʌca'anen quire' tin tsec't u t'ʌn ic Jaj Ts'urirex. C'ʌ'otej Timoteo, soc p'eri' ic muc'yaj quire' u jach tsoyir u t'ʌn C'uj. Mʌ' ja wirej, a C'ujo' cu chichquintic ij cor soc c'ucha'an ij cor ic muc'tej. C'ʌ'otej Timoteo, a C'ujo', tu ta'co'on soc ij cʌnic u t'ʌn. Mʌ' ju chen ta'co'on cax yirej tsoy ic beyaj. Mʌ' ju chen taco'on a C'ujo', cax yirej tsoyo'on. Tu chen taco'on quire' yʌn ba'wir to'on. Tu chen taco'on quire' u c'at u yamtic to'on Jesucristo, soc mʌ' jic bin ich c'ac'. A C'ujo' tu yajquinto'on tu ch'ic chunin uch cax mʌna' mac cax mʌna' yoc'ocab uch. Tu yajquinto'on quire' u parar C'uj a Jesucristojo'. 10 A C'ujo', mʌ' tari te'ra' ich yoc'ocab hasta caj tarij ij cʌjtaquir ich yoc'ocab. Raji' Jesucristo, soc mʌ' ic bin quimin. Caj ij cu'y u jach tsoyir u t'ʌn C'uj, caj ij cu'ya bic tabar ij cuxtar munt q'uin.
11 Mʌ' ja wirej, tu tetajen C'uj soc in bin in tsec't u t'ʌn ich tu cotor mac a mʌ' u winiquirob judío. Rajen tan in man in cams u t'ʌn ich a mac a mʌ' u winiquirob judío. 12 Rajen Timoteo, caj u chucajenob ca' u mʌquenob tu cu ma'cʌr winic. Rajen tan in muc'yaj baje'rer. Barej mʌ' jin ch'aj sajaquir ti'i' cax quin muc'yaj. Quire' in jach er a mac a tin wacsaj tin wor a ti'o'. Rajen in toc er c'ucha'an yor Jesús u cʌnantic in pixam a tin c'ubaj ti'o' hasta tu q'uinin u yu'ur Cristo. Rajen tin wacsaj tin wor a ti'o'.
13 Qui' cʌnej u tajir t'ʌn C'uj a tin camsaj tech Timoteo, soc raji' ca wʌc'ʌs camsic ti' u jer winic. Jach manan ca' a cʌnej soc taj ca wacsic ta wor. Soc taj ca yajquintic winic quire' u pararech Cristo Jesús baje'rer. 14 Cʌnʌt u t'ʌn C'uj, a c'uba'an tech ten u Taj'or u Pixam C'ujo' uch. Mʌ' ja wirej, u Taj'or u Pixam C'uj cu cʌjtar tu yor a mac a tu quibaj u t'ʌn. Raji' cu bin u yam tech soc a qui' camsic ti' u jer winic.
15 Ta toc u'yaj a jera' Timoteo. Tu cotor winic a yacsmʌnob tu yorob ich u ru'umin Asia caj u xump'ʌtenob. Quet yejer Figelo yejer Hermógenes. 16 Barej in c'at C'uj ca' u yajquinte Onesíforo yejer u bʌjob a ti' yʌnob tu yatoch Onesíforo, soc u yamta'r ti'ob. Mʌ' ja wirej, susu' caj tarij Onesíforo quir u chichquintej in wor tu c'ʌra'anen. Mʌ' ju ch'aj sujraquiri' cax tu yiren c'ʌra'anen tu cu ma'cʌr winic. 17 Caj c'uchij tu cajar Roma caj u sebquint u cʌxtiquen tu c'ʌra'anen. Caj u qui'qui' cʌxten hasta tu yiren. 18 Quin t'ʌnic C'uj ca' yajquinta'c Onesíforo ten C'uj ca' bin c'uchuc tu q'uinin xur t'ʌn quire' tu tucren Onesíforo. C'ʌ'otej Timoteo bic caj u yamto'on Onesíforo tu cajar Efeso uch. In wer a jach c'ʌ'omʌn uch.