2
Jesús caj bin yirej u ch'ic u rac' mac
Caj manij mʌna' u nup u q'uinin caj ts'oc yiric Natanael yejer Felipe. Yʌn mac cu bin u ch'ic u rac' ich u cajar Caná ra' u wa'an u ru'umin Galilea. Ti' yʌn xan u nʌ' Jesús, tar yiric u ch'ic u rac' mac. Caj pay u camsʌwinicob Jesús caj yirajob u ch'ic u rac' mac. Yet payac Jesús. Ti' toy yʌn Jesús tu cu bin u ch'ic u rac' mac caj xup u c'ab uva. Caj ara'b ti' Jesús ten u nʌ':
―Xup u c'ab uva. Biquinin mʌ' a yamtic ti'ob?
Jesús caj ya'araj:
―In nʌ'ech ―quij Jesús―, biquinin ca wa'aric ten xup? Mʌ' toy jach c'uchuc tu q'uinin soc in wesic in muc'.
U nʌ' Jesús caj u ya'araj ti' u c'urewob a mac cu bin u ch'ic u rac':
―Quibex a ba' cu ya'aric techex.
Ti' t'ana'ani' u yajaw p'urir yoch ja', u cuchir tu cu t'ajic yoch ja' soc ti' cu p'o'icob u c'ʌb. Baxuc ti' cu p'o'icob yoc. Quire' baxuc u p'urir cu ch'ic ochenta litros yoch ja'. Jesús caj ya'araj ti' u c'urewob a mac a cu bin u ch'ic u rac':
―Toc chupex ya'arir a je' t'ana'an u p'urir yoch ja'.
Tu toc chupaj u ya'arir u jor u p'urir. Jesús caj u ya'araj ti'ob:
―Jopex ca' xiquex a purex ti' yirej yʌjt'ʌjir a wo'ochex.
Caj binob u purej ti'. Yʌjt'ʌjir yoch caj u tumtaj ja' a waysa'b u c'ab uva. Chen mʌ' yer tub u tar ya'arir u c'ab uva. Chen u c'urewob yerob chen ja' ca'ch caj u jopajob. Rajen u yʌjt'ʌjir yo'och caj u t'ʌnaj a mac a cu ch'ic u rac'. 10 Yʌjt'ʌjir yo'och caj ya'araj ti':
―A rac'ob ―quij―, raji' cu bat'an ts'ic a jach tsoy u c'ab uva. Cu ts'ocar u yuq'uicob ya'ab u c'ab uva, cu ts'ic ti' u rac'ob u c'ab uva, a mʌ' quet yejer a tsoyo'. Chen tech ta ric'saj u c'ab uva a jach tsoyo' hasta baje'rer.
11 Baxuc caj u betaj Jesús ich u cajar Caná, ra' u wa'an u ru'umin Galilea. Raji' u yʌnxchun u carem beyaj soc yesic ti' u rac'ob u winiquirob judío jach yʌn u muc' C'uj. Rajen u camsʌwinicob caj u yacsob tu yorob ti' quire' yerob u parar C'uj.
12 Caj ts'oc aro' caj binob ich u cajar Capernaum. Jesús yejer u nʌ' yejer yits'inob yejer u camsʌwinicob. Chen mʌ' ya'ab u q'uinin ti' p'atob ich u cajar Capernaum.
Jesús cu joc'sic mac a cu canicob ba' ich carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío
(Mt. 21.12‑13; Mr. 11.15‑18; Lc. 19.45‑46)
13 Tabar u c'uchur tu q'uinin u qui'qui' janʌnob u q'uinin pascua. Ra' u q'uinin u winiquirob judío quire' na'nij u c'ʌ'oticob quire' baxuc caj potmasta'b u winiquirob judío ich u ru'umin Egipto ten yʌjmasir u t'ʌn C'uj uch. Caj bin Jesús yejer u camsʌwinicob ich u cajar Jerusalén. 14 Caj bin Jesús tu re'a'an carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Ti' tu yiraj mac ich carem naj. A mac cu canicob yʌrʌc' wacʌx a tono' yejer tʌmʌn yuc yejer susuj. Rʌc ti' yʌnob tu re'a'an carem naj. Caj irir xan ti' cura'an yʌjc'axir u taq'uin soc u c'oxar u taq'uin a mac a cu tar nach. 15 Rajen caj u cʌxtaj sum soc u jit'ic quir u jats'ʌr u pachob. Caj u rʌc joc'saj ich carem naj tu cotor a mac a cu canicob yʌrʌc' tʌmʌn yuc yejer yʌrʌc' wacʌx a tono'. Baxuc a mac cu c'axicob u taq'uinob mac caj u rʌc wec u taq'uinob yejer u pojche'irob u taq'uinob. 16 Jesús caj u ya'araj ti' a mac a cu canic susuj:
―Toc rʌc joc'sex a wʌrʌc' susuj. Quire' raji' yatoch in Tet, mʌ' a c'axiquex irej tu cu naj co'nan ba'.
17 Caj u yirob ba' tu betaj Jesús, rajen c'aj ti' u camsʌwinicob Jesús a ba' ts'iba'an ich u t'ʌn C'uj uch: “Quire' q'uex in wor ti' yatoch C'uj rajen cu bin u p'actiquen mac.” Baxuc ara'b ich u t'ʌn C'uj uch.
18 U jach ts'urirob sacerdote caj u c'atob ti' Jesús tan ya'aricob:
―Mac caj u ts'aj a beyaj quir a joc'sic mac a cu canicob ba' ich carem naj? Ese tenob carem beyaj soc in werob mac caj u ts'aj a beyaj.
19 Jesús caj ya'araj ti'ob:
―Jubse a je' carem naja' ca' bin c'uchuc mʌna' u nup u q'uinin, quin bin in ca' ric'sej u jer ric'ben.
20 U jach ts'urirob sacerdote caj ya'arob:
―Yʌn cuarenta y seis yaxq'uin caj ts'oc u ts'ʌpquintic u tunichir quir u ts'ocsicob a je' carem naja'. Bic tabar tech ca' bin a ric'sic mʌna' u nup u q'uinin?
21 Jesús tan u tsicbar ti' u winquirir, mʌ' cu ya'aric jach carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. 22 Rajen caj riq'uij Jesús ich u quimirir. U camsʌwinicob c'aj ti'ob a ba' ara'b ti' u jach ts'urirob sacerdote ten Jesús. Ra'iri' u q'uinin caj u quibob u t'ʌn C'uj tu ts'iba'an tan ya'aric: “Je' u ca' riq'uir tu quimirir.” Rajen yerob taj u camsʌwinicob a ba' ara'b ti' u jach ts'urirob sacerdote ten Jesús.
Jesús yer ba' cu tucricob tu cotor mac
23 Ti' p'at Jesús yejer u camsʌwinicob ich u cajar Jerusalén hasta caj ts'oc u man u q'uinin pascua. Ya'ab mac caj u yacsaj tu yor quire' yerob yʌjtaquirob quire' yirob u carem beyajob Jesús. 24 Quire' Jesús yer ba' cu tucric tu cotor mac rajen yer mac mʌ' quet yor yejeri'. 25 A Jesúso' mʌ' ba'wir cu tar ya'aric ti' bicyʌra' mac quire' Jesús u toc er bicyʌra'.