2
A mac u ne'er ba' tar yiricob chan Jesús
Jesús, quij Mateo, caj rocha'b ich u cajar Belén. A Beléno' ti' yʌn ich u ru'umin Judea. Cu reyintic Herodes ich u ru'umin Judea caj rocha'b Jesús. Tar u tar ich u cajar Jerusalén. Caj c'uchob ich u cajar Jerusalén tar u tarob tu cu tar ic yum. Robob u ne'er ba' caj c'uchob. Jun yarob caj c'uchob ich u cajar Jerusalén. A mac u ne'er ba' caj u c'atajob ich u winiquirob judío tu cajar Jerusalén:
―Tu rocha'b u rey u winiquirob judío? Mʌ' ja wirej, tij quiraj u sab, jach carem, a cu yesic toc rocha'b ten u nʌ'. Tij quiraj tu cu tar ic yum. Rajen caj taro'on ca' ij c'ujintej ich u cajar Jerusalén.
Caj yubaj u rey Herodes ba' cu manob u c'aticob caj jaq'uij yor, Herodes. Baxuc tu cotor mac cʌja'an ich u cajar Jerusalén, caj jaq'uij yorob a ba' caj u yubob u c'atobi'. Rajen u rey Herodes, caj u pʌyaj u c'atej ti'ob, tu cu bin rochbir a mac a cu bin tuchi'bir ten C'uj quir u taquic mac tu cotor. Caj u c'ataj ti' u jach ts'urirob sacerdote u winiquirob judío. Baxuc, caj u c'ataj Herodes ti' a cu camsicob u t'ʌn Moisés ti' u winiquirob judío:
―Tu cu bin rochbir Cristo? ―quij Herodes.
Robob caj u ya'arajob ti' Herodes:
―Yʌn u rocha'r Cristo ich u cajar Belén quire' ti' yʌn tu ru'umin Judea. Mʌ' ja wirej, baxuc caj u ts'ibtaj yʌjtseq'uir u t'ʌn C'uj uch:
Caj ya'araj yʌjtseq'uir u t'ʌn C'uj uch: Tar yʌn ich u cajar Belén tu ru'umin Judea, quij. Jach manan co'oj u cajar Belén ich tu cotor u cajar tu ru'umin, quij C'uj. Quire' ti' cu tar tub yʌnech, quij, a mac cu bin u reyinticob u winiquirob israel, quij C'uj. Ti' cu bin rocha'r ten u nʌ', a mac a cu bin u cʌnantic u winiquirob israel.
Baxuc caj u ya'araj C'uj ti' yʌjtseq'uir u t'ʌn C'uj uch.
Rajen caj u muc u pʌyaj Herodes caj u c'ataj ti' a u ne'er ba':
―P'iseten ―quij Herodes― mun u q'uinin caj a yʌn irex u joc'ar sab u rey u winiquirob judío?
Caj u tus a'araj Herodes ti' a ju ne'er ba':
―Ca' xiquechex ich u cajar Belén ca' a qui' cʌxtex a wirej tu yʌn Cristo tu rocha'b. Wa ca wirique', purex a t'ʌn ten soc in tar in c'ujintic xan.
Caj ts'oc yubic ya'ara' ten u rey Herodes caj binob a ju ne'er ba'. Caj joc'ob ich u cajar Jerusalén caj yirob sab quet cu binob yejer, sab tu cu tar ic yum, hasta c'uchij tu yʌn chan Cristo. Ti' xurij sab ich chan Cristo. 10 Caj yirob xurij sab jach manan qui' yorob a ju ne'er ba'. 11 Caj ocob ich yatoch tu yʌn chan Cristo. Caj yirob rocha'an chan Cristo ten u nʌ' María. Caj yirob chan Cristo caj xonrajob ich Cristo quir u c'ujinticob. Sansan caj u jarob u chan coprej quir u sijajob ba' ti' chan Cristo. Caj u sijajob oro. Caj u sijajob ti' u ts'ac pom. Caj u sijajob u ts'ac mirra. A je' ts'aca' quir u cho'wic tu baquer mac a cu quimine' quire' qui' u boc. 12 Caj ts'oc yiricob chan Cristo a ju ne'er ba', caj ara'b ti'ob ten C'uj tu cu wʌyʌc'ob:
―Mʌ' ja binex ich u rey Herodes ―quij C'uj.
Rajen caj sutnʌjob tu cajarob chen u jer u berir ti' binobi'.
Caj puts' José yejer María ich u ru'umin Egipto yejer chan Cristo
13 Caj ts'oc u binob a ju ne'er ba'. A Joséjo' caj u wʌyʌc'taj yʌjmasir u t'ʌn C'uj. Caj ara'b ti' ten yʌjmasir u t'ʌn C'uj:
―Riq'uen ca' xiquech yejer chan Cristo yejer u nʌ'. Tar a bin ich u ru'umin Egipto, ti' ca p'atʌr ich u ru'umin Egipto hasta quin wa'aric tech ca' su'nʌquech tera'. Quire' u rey Herodes u c'at u cʌxtic u quinsej chan Cristo ―baxuc caj ara'b ti' ten yʌjmasir u t'ʌn C'uj tu cu wʌyʌc' José.
14 Caj ts'oc u wʌyʌc' José caj ajij, caj riq'uij caj binij yejer María yejer chan Cristo. Binob ich u ru'umin Egipto, cax ac'bir caj binob. 15 Ti' p'atobi' ich u ru'umin Egipto hasta quimij u rey Herodes. Soc u nup'ur u t'ʌn C'uj, rajen binob ich u ru'umin Egipto. Quire' caj u ya'araj yʌjtseq'uir u t'ʌn C'uj uch: “Ti' quin payic in parar, quij C'uj, ich u ru'umin Egipto.” Baxuc caj u ya'araj yʌjtseq'uir u t'ʌn C'uj uch.
Herodes caj u ya'araj: Xen quinsex a chan ochir ich u cajar Belén
16 Caj yubaj Herodes caj u tusarob ti' Herodes a ju ne'er ba'. Caj ts'iquij u rey Herodes. Rajen caj u ya'araj Herodes ti' u soldadojob:
―Ca' xiquex a quinsex a chan ochir xib ich u cajar Belén. Ca' a rʌc quinsex chan ochir, a ca'tur yaxq'uin caj rocha'b ten u nʌ'. Cax tep u ca'ob, rʌc quinsex ich u cajar Belén. Baxuc caj u yubaj yacob a ju ne'er ba'.
Ca'tur yaxq'uin caj irob a sabo'. Rajen caj u toc quinsajob chan ochir soldadojob:
―Cʌxtex u chan ochir a nʌts'a'an ich u cajar Belén ca' a quinsex.
17 Baxuc caj u ch'ic araj yʌjtseq'uir u t'ʌn C'uj Jeremías uch. Quire' caj u ya'araj Jeremías uch:
18 Caj yubob u t'ʌnob ich u cajar Ramá, Jeremías tu ch'ic tsec'taj. Mʌ' toy quinsac chan ochir caj u tsec'taj: Tan yoc'arob tan yac'ticob quire' mʌna' u chan ochir. Jach ya'ab cu yac'ticob u chan ochir an ten bic Raquel caj u yac'taj uch. Mʌna' mac cu qui'quintic yorob quir u ch'enʌn yoc'arob quire' yiric mʌna' u chan ochir.
Baxuc caj u tsec'taj Jeremías uch.
19 Barej caj quimij u rey Herodes. José caj u wʌyʌc'taj yʌjmasir u t'ʌn C'uj ich u ru'umin. Caj ara'b ti':
20 ―Xen ―quij ya'araj ti'―. Mʌna' Herodes, quimij. Mʌna' mac cu quinsic chan Cristo. Riq'uen ca' xiquech yejer chan Cristo. Ca' sutnʌquech ta pach ich u ru'umin Israel ―baxuc ara'b ti' José ten yʌjmasir u t'ʌn C'uj.
21 Caj ts'oc u wʌyʌc' José. Caj ajij José caj riq'uij, caj bin ich u ru'umin Israel. Caj bin yejer u nʌ' chan Cristo, bayiri' yejer chan Cristo. 22 Caj yubaj ya'ara' José cu reyintic u parar Herodes ich u ru'umin Judea. Caj yuba ya'ara' oc u reyintic caj quim u tet. U c'aba' u parar Herodes, Arquelao. Rajen caj u ch'aj sajaquir José quir u sut tu pach ich u ru'umin Judea. Caj u wʌyʌc'taj yʌjmasir u t'ʌn C'uj José. Caj ara'b ti':
―Xen ich u ru'umin Galilea.
Rajen binij José ich u ru'umin Galilea. 23 Baxuc caj c'uchij José yejer u nʌ' Jesús ich u ru'umin Galilea. Caj bin u cʌjtarob ich u cajar Nazaret. Ti' cajij quir u nup'ur u t'ʌn C'uj. Baxuc ara'b ti' ten yʌjtseq'uir u t'ʌn C'uj uch:
―Raji' ti' cu tar ich u cajar Nazaret. Rajen ara'an u winiquir nazaret.