A JE' JU'UNA', RAJI' TI' U YET ACSɅ'ORIROB ICH U CAJAR FILIPOS. RAJI' TU TS'IBTA PABLO
FILIPENSES
1
A Pablojo' caj u yʌnxchun u tsicbar ti' ij quet acsʌ'orirex
A teno' Pablojen, quet yejer in wet acsʌ'orir Timoteo, a tenobo', u c'urewenob Jesucristo. A tenobo', tan in t'ʌnicob techex ich a je' u ju'unina'. Tan in tsicbarob techex, a mac a cʌja'anob ich u cajar Filipos quire' quet yejer to'onex Jesucristo quire' raji' yʌnino'onex. Tan in tsicbarob techex xan, a mac oc ca' ts'urinta'c ten u yet acsʌ'orirob bayiri' xan, techex a mac a ca' ts'urirex a wet acsʌ'orirex. Quin t'ʌnicob C'uj, a mac ic Tetex C'uj, quet yejer ij Jaj Ts'urirex ca' u yam techex an bic tsoy tu t'ʌnob, a baywo' mʌna' ba' ca bin a tucrex.
Baxuco' Pablo caj u t'ʌnaj C'uj ti' u yet acsʌ'orirob
Wa ber quin c'ʌ'otiquechex quin wa'aric ti' C'uj: “Bayo' C'uj, quen ti', quire' in wet acsʌ'orirob a cu yacsicob tu yorob a t'ʌn.” A baywo' quin wa'aric ti' C'uj. Mʌ' ja wirej, wa ber quin t'ʌnic C'uj techex, jach qui' in wor quire' p'eri' ij corex quic beyajex ti' C'uj. Ra' u q'uinin caj a wacsex ta worex ti' C'uj hasta u q'uinin baje'rer. Rajen, u jach tsoyir u t'ʌn C'uj tan u man tu cotor mac. A teno', in wer a je'ra', a C'ujo' a mac a tu yʌnxchun u beyaj ta pixamex, raji' C'uj cu bin u beyaj tic pixamex aro'. Rajra' cu betic hasta ca' bin c'uchuc tu q'uinin cu yu'ur ic Jaj Ts'urirex. Jach tsoy wa baxuco' ca' in c'ʌ'otechex. Mʌ' ja wirej, in jach yajechex, quire' quet to'onex yejer C'uj caj u yajquino'onex rajen cax c'ʌra'anen a tera' tu cu ma'cʌr winic, quet to'onex c'ucha'an ij corex ic pacran yamtiquex ic bʌjex xan. Mʌ' ja wirej, tan ic pacraj yamtiquex ic bʌjex xan wa cu puriquenob ʌcʌtan ich juez soc a ti' taro' quin toc aric ti'ob u jach tsoyir u t'ʌn C'uj. A C'ujo' yer wa jin jach yajechex an ten bic Jesucristo u yajo'onex. A teno' tan in t'ʌnic C'uj techex soc a jach qui' erex C'uj, bayiri' soc C'uj u cha'ic a werex a ba' jach tsoy, soc c'ucha'an a worex a yajquintiquex mac soc a yajquintiquex mac jach manan. 10 A baywo' c'ucha'an a worex a tetiquex a ba' jach manan tsoyir. Jeroj tune', wa ber ca' bin tac Cristo quir u pʌyico'onex ca'anan, a ray u q'uinino, je' u yiric Cristo u jach tsoyir ta pixamex. Quire' Cristo je' u yiric mʌna' mac tu p'uspachtajob Jesús quire' a ba' ta betex taj uch. 11 A baywo' c'ucha'an a worex a betex tu cotor a ba' jach taj quire' Jesucristo tan u beyaj ta pixamex. A baywo', a C'uj xano' bin u ca' sʌjta'bir ten u jer mac quire' techex, rajen je' u bin u tsicbarob an ten bic jach tsoy a C'ujo' quire' techex tan a manex tu tsoyir.
Jach manan qui' yor Pablo wa cu sʌjta' Cristo ten mac
12 In wet acsʌ'orirex, a teno' in c'at a werex cax a ba' in ber a teno' mʌ' jin mʌ'quintaj u jach tsoyir u t'ʌn C'uj cax ti' yʌnena' tu cu ma'cʌr winicob. Ya'ab mac tu toc yubajob u jach tsoyir u t'ʌn C'uj. 13 Ich tu cotor yatochob a soldadojo' u winiquirob romano tu caja'anob, cax a soldadojo' u rey César, robob ti taro' xan, yubmʌnob ti' yʌnen tu cu ma'cʌr winicob quire' quin sayʌr tu pach Jesucristo. Ti' yʌn u jer mac ya'ab yubmʌnob xan. 14 Quire' ti' yʌnen tu cu ma'cʌr winicob yʌn ya'ab in wet acsʌ'orirob jach chichij yorob ʌcʌtan ti' C'uj. Rajen, tan u manob u masicob u jach tsoyir u t'ʌn C'uj. Ts'oc u ch'ic sajquirob baje'rer.
15 Tu cotor tan u tsec'ticob Cristo. Yʌn mac q'uex yorob tu cu tsec'ticob quire' u c'at yiric wa c'ucha'an yorob an ten bic quin tsec'tic ten. Yʌn mac tan u tsec'ticob u jach tsoyir u t'ʌn C'uj quire' tsoy u pixamob. 16-17 Aro' cu tsec'ticob quire' u yajenob. Yʌn mac u jer q'uex yorob ten rajen tan u manob u tsec'ticob u jach tsoyir u t'ʌn C'uj. U c'at yiricob in muc'yaj a teno', cax wa ber tu mʌca'anen tu cu ma'cʌr winicob quire' u c'at u yiricob u chuquiquenob. 18 A ray winico', mʌ' jach no'j ti' teni' wa baxuc cu tucricob tu yorob. Mʌ' ja wirej, a ba' jach no'j ti' ten wa cu tsec'ticob Cristo, cax mʌ' tan u tsec'ticob quire' tsoy u pixamob. Jach qui' in wor wa cu tsec'ticob Cristo.
Mʌ' tucur in ca'i'. 19 Mʌ' jarari', quire' ca t'ʌniquex C'uj ten. U Taj'or u Pixam C'uj, a mac tuchi'ta'b ten Cristo, je' u yamtiquene'. Rajen in wer je' in siptare'. 20 A teno' jach manan in c'at wa mʌ' in ch'a'ej suraquir wa ber ca' bin uruc Cristo. A teno' in jach er, je' u yamtiquene', rajen, je' in man in toc araj ti'ob Cristo soc u sʌjta' ten mac quire' a teno', cax quimiquen. 21 Ti' toy cuxa'anen te'ra' ich yoc'ocab, a teno', quin chen pachtic wa Cristo je' u bin sʌjta'bir quire' a teno' tin tsec'taj Cristo. Rajen, wa quin quimin, a Cristojo' jach manan cu bin sʌjta'bir. 22 Wa ti' toy cuxa'anen te'ra' ich yoc'ocab, a baywo' je' in chen beyaj ti' Cristo. Rajen, mʌ' in wer a ba' in chen c'at in betej. 23 A teno', mʌ' in wer a ba' quin tetic ich a ca'turo'. A teno' in c'at in pachtej in quimin soc ca' xiquen ca'anan tu yʌn Cristo, quire' jach manan tsoy a ich ca'anano'. 24 Quire' mʌ' c'ucha'an a worex ta junanex, rajen, jach nojen a teno' wa ti' toy quin p'atʌr in yamtiquechex. 25 Quin wu'yic tin wor, rajen in wer je' in toc cuxtare' soc je' in yamtiquechex a qui' acsex ta worex ti' Cristo. Bayiri' je' u chichtar u muc' a pixamexe'. Wa ca qui' acsiquex ta worexe', in wer je' u nequi'tar a worexe'. 26 Rajen, wa ber quin wʌc'ʌs tar tu yʌnechex, jach manan ca bin a wa'ariquex ti' Cristo: “Bayo' Cristo, quire' sipta'b Pablo tu cu ma'cʌr winicob.”
27 Yʌn manenex tu tsoyir. Mʌ' ja wirej, aro' jach nojechex quire' a techexo' ta wacsex ta worex ti' u jach tsoyir u t'ʌn C'uj, a cu tsicbar Cristo. Wa cu siptiquenobo' je' in tar in wiriquechexe', a baywo' je' in wiric bic tabarechex. Wa mʌ' ju siptenobo' je' in wu'yic u tsicbar mac techexe'. Chichquint a worex. Toc p'eri'quint ja worex. Mʌ' ja wirej, a baywo' quet ca bin a p'isiquex a bʌjex quir a masiquex u jach tsoyir u t'ʌn C'uj. 28 Mʌ' a ch'iquex sajquirechex chichin ti' a mac a cu p'actiquechexo'. Cax cu p'actiquechexob, a baywo' chʌca'an yiricob wa ju bʌjiri'ob je' u bin sʌtbirob. Chen a to'onexo' a mac a tu muc'taj tu cu chuquicob ic pachex, jach manan ij querex a C'ujo' c'ucha'an yor u yamtico'onex a C'ujo'. 29 Mʌ' ja wirej, a C'ujo' tu teto'onex mʌ' quir ic chen acsiquex tij corex ti' Cristo. A C'ujo' caj u teto'onex ca' ic muc'tex u chucur ic pachex quire' tij cacsex tij corex ti' Cristo. 30 Rajen, quet ca' ij c'ʌmex u chucur ic pachex ca' ij quibex tu cotoro'onex cu chucur ic pachex. A ucho' ta wu'yex tu chucob in pach, bayiri' baje'rer tan a wu'yiquex te'ra' tan u chuquicob in pach xan.