4
Qui'quintej a worex quire' raji' ic Jaj Ts'urirex Jesucristo
Rajen in wet acsʌ'orirex, a mac in jach yaj. A teno', in c'at in tar in wirechex. Jach qui' in wor quire' a techexo'. Mʌ' ja wirej, ta wu'yex in t'ʌnob rajen a wacsmʌnex ta worex ti' Cristo. Rajen ca' bin c'uchuquen ich ca'anan tu quin bin bo'tbir ten C'uj u bo'orir in c'ʌb. Mʌ' a yʌn sutex ta pachex a techexo' a mac in jach yaje'.
A techo' in wet acsʌ'orirech Evodia yejer Síntique, in wet acsʌ'orirech xan. Quin chich aric techex, mʌ' a pacran nunquic a t'ʌnex. P'eri'quint a worex ʌcʌtan ti' C'uj. Bayiri' xan, a techo' in wet acsʌ'orirech quire' quet quic beyajex ti' ic Jaj Ts'urirex, chʌc yamtej a je' xquica' a tan in ts'ibtic ti'ob baje'rer, p'eri' caj beyanʌjenob yejer Clemente yejer u jer ya'ab mac, a mac ts'iba'an ten C'uj ich u ju'unin a tu ts'iba'an quir ij cuxtarex munt q'uin.
Rajra' qui'quint a worex quire' raji' ic Jaj Ts'urirex. Cax a ba' cu tare' quin wʌc'ʌs aric techex, qui'quint a worex. Yʌn esex ti' tu cotor mac soc yerob u jach tsoyir a pixamex, quire' tabar u yu'ur ic Jaj Ts'urirex.
Mʌ' a chen tucriquex ba', chichin. Tu cotor a ba' u c'at a pixamex t'ʌnex C'uj ti' a pixam. Yʌn c'aj techex, wa raji' tu yamtechex uch. Mʌ' u yʌn tubur techex mun u ya'abir caj u yam techex uch. A baywo' je' u ts'a'bʌr techex ten C'uj ta pixamex soc mʌna' ba' ca tucriquex. Aro' jach manan mʌna' ba' quic tucriquex cax wa tic tucrex uch. Quire' a je'ra' mʌ' ba' quic bin ic tucrex quire' ij quet manex Cristo.
Ca chen tucriquex a ba' jach tsoyo'
In wet acsʌ'orirex, tan in wa'aric techex a je'ra', tabar in ts'ocsic in ts'ibtic techex ich a je' ju'una'. Ca' a chen tucrex a ba' taji', a ba' ca' a yʌn sʌjtex, a ba' u jach tajir, a ba' quet yejer u t'ʌn C'uj, a ba' jach manan tsoy, a ba' tsoy tu t'ʌn C'uj, a ba' mac cu ya'aric jach tsoy tu cotor, a tsoy ca betiquex ra' a yʌn tucrex a ti'obo'.
A techexo', ca' a yʌn betex a ba' tin chaj a cʌniquex, a ba' tin p'ʌtaj yejerechex uch, tu cotor tin wa'araj techex wa ta wirex ber tin betaji'. A baywo' a wet manex yejer C'uj, a mac a cu ts'ic to'onex ba' soc mʌna' ba' quic tucriquex.
Jach qui' in wor quire' ta wʌc'ʌs c'ʌ'otajenex
10 Ʌcʌtan ic Jaj Ts'urirex jach manan qui' in wor baje'rer quire' tan ta wʌc'ʌs c'ʌ'otiquenex. In wer rajra' tan a c'ʌ'otiquenex ta pixamex. Jari' yʌn q'uin mʌ' c'ucha'an a worex a wiriquenex soc a yamtiquenex. 11 Mʌ' tan in wa'aric aro' quire' otsichʌjen. Quire' wa yʌn ten ba', cax wa mʌna' ten ba', mʌ' jin tucrej, a baywo' tin cʌnaj. 12 In wer bic tabar in cuxtar cax otsichʌjen cax ricochʌjen. A C'ujo' tu cha' in wacsic tin wor wa quin muc'tic tu cotor ba', cax wa yʌn ten ya'ab in wo'och, cax wa wi'chʌjen, cax wa yʌn ten tu cotor in ba'tac, cax wa mʌna' in ba'tac. 13 Jeroj c'ucha'an in wor in muc'tej tu cotor ba' quire' Jesucristo quire' raji' cu chichquintic in wor. 14 Rajen jach tsoy caj a tucrenex an ten bic mac jach otsichʌjij, irej wa tan u muc'yaj.
15 Mʌ' ja wirej, a techexo', a mac cʌja'anob ich u cajar Filipos. A techexo', a werex tin bat'an tsec'taj u jach tsoyir u t'ʌn C'uj ta ru'umex a techexo'. A techexo', a werex xan, wa ber tin p'ʌtaj u ru'umin ti' taro', wa ber tin p'ʌtaj Macedonia ra' u c'aba' u ru'umin. A techexo', a werex mʌna' mac ich u jer ij quet acsʌ'orirex a mac a tu yamtenob mʌ' ju c'ʌs ts'aja tenob ba', jari' techex ta yamtenex. 16 Ti' toy yʌnen uch ich u cajar Tesalónica tu ca'ten techex ta tuchi'tenex a ba' in c'at uch. 17 A teno' tin wa'araj ta betex tsoy ten. Mʌ' chen jari' tin c'ʌmaj a ba' ta sijatenex, chen ta qui'quintex u yor C'uj xan, rajen jach manan qui' in wor, quij Pablo. 18 A teno' tin c'ʌmaj tu cotor a ba' yʌn ten baje'rer, a ba' jach manan ya'ab ten baje'rer. A teno' jach tsoyen quire' tin c'ʌmaj a ba' ta tuchi'tenex yejer Epafrodito. Ta jach qui'quintex yor C'uj quire' a baywo' ta sijatenex. A C'ujo' chʌca'an yiric a mun ta sijatenex, rajen qui'jij yor C'uj, quire' a ba' ta betex ten. 19 Rajen ij C'ujirex je' u ts'ic techex tu cotor a ba' a c'atexe'. Jach manan tsoy je' u ts'abʌr techex ten C'uj quire' a ba' tu betaj Jesucristo uch. 20 Rajen ca' sʌjtac ij C'ujirex munt q'uin ten tu cotor mac.
Cu t'ʌnic u yet acsʌ'orirob Pablo
21 T'ʌnex ten tu cotor mac a yacsmʌnob tu yorob ti' Jesucristo. Tu cotor ij quet acsʌ'orirex a ti' yʌnob tin wicnʌn tera', cu t'ʌniquechexob. 22 Tu cotor mac a yacsmʌnob tu yorob ti' Cristo a ti' yʌnob tera', cu t'ʌniquechex xan. Tu cotor mac a ti' yʌnob tu yatoch u rey César, a yacsmʌnob tu yorob, cu t'ʌniquechex xan. 23 A teno' in c'at ti' ic Jaj Ts'urirex Jesucristo ca' u qui' cʌnantechex. Jeroj ts'oc in ts'ibtic techex, quij Pablo.