A JE' JU'UNA', RAJI' TI' U YET ACSɅ'ORIROB ICH U CAJAR ROMA. RAJI' TU TS'IBTA PABLO
ROMANOS
1
Pablo cu ts'ibtic ti' a mac a yacsmʌnob tu yorob ich u cajar Roma
A teno' Pablojen, a quin ts'ibtic techex, a mac a yacsmʌnob tu yorob ich u cajar Roma. A teno', quin beyaj ti' Jesucristo. A C'ujo', caj u teten soc raji' yʌjtseq'uiren C'uj soc ca' xiquen in tsec'tej u jach tsoyir u t'ʌn C'uj.
A mac a caj u ts'ibtajob u t'ʌn C'uj a ucho' caj u ts'ibtajob a ts'a'b u tucurob ten C'uj, a tarij ich yorob. Rajen caj u ts'ibtajob caj ya'arob uch: “Je' u tar ich yoc'ocab, a je' u jach tsoyir u t'ʌn C'uja', a ca' bin c'uchuc tu q'uinin.” Mʌ' ja wirej, u bʌjiri' C'uj caj u ya'araj ti'ob, ca' ts'ibtac u t'ʌn ten a mac a ts'ab u tucur ten C'uj uch. U jach tsoyir u t'ʌn C'uj cu camsico'onex u parar C'uj, Jesucristo, a mac ic Jaj Ts'urirex. Barej, caj tarij uch Jesucristo ich yoc'ocab, caj rocha'b ten u nʌ' an ten bic chan och. A Davido', ra' u nunquir Jesucristo. A Davido', raji' rey a ucho', raji' u rey u winiquirob israel. Mʌ' ja wirej, u Taj'or u Pixam C'uj, caj u ric'saj Jesús caj quimij. A baywo', caj esa'b ten C'uj ti' tu cotor mac wa Jesucristo jari' raji' u parar C'uj, ra' a jach chich u muc'o'. Quire' Jesucristo, a C'ujo' caj u yajquin ten caj u teten soc yʌjtseq'uiren soc in tsec'tic u jach tsoyir u t'ʌn C'uj ich tu cotor mac. Mʌ' ja wirej, a C'ujo', caj u tuchi'ten soc in tsec'tic soc a mac a ti' yʌnob ich yoc'ocab je' u yacsicob tu yorob, quire' tan u quibicob ti'. Baxuc a techexo', a ti' yʌnechex ich u cajar Roma, quin wa'aric techex, a C'ujo', caj u tetechex soc raji' yʌninechex Jesús.
A teno', quin ts'ibtic techex, a mac yajbir ten C'uj, ich u cajar Roma. Mʌ' ja wirej, a C'ujo' caj u tetechex soc raji' yʌninechex C'uj. A teno', in c'at C'uj ca' u yirechex tsoyechex, ba'iri' xan, a teno', in c'at u yiriquechex Jesucristo tsoyechex xan. A teno', in c'at ti' C'uj quet yejer Jesucristo ca' u ts'a techex soc mʌna' ba' ca tucriquex.
Pablo u c'at yiric u cajar Roma
Pʌyber, quin yʌn aric techex. Quin wa'aric ti' C'uj: “Bayo' C'uj ti' in wet acsa'orirob a ti' yʌnob ich u cajar Roma.” A teno', caj in wa'araj baxuco', quire' tu cotor mac tu cʌja'anob, quire' cu manob u juminticob bic tabar caj a wacsex ta worex ti' Cristo. Quire' a C'ujo', yer mʌ' jin tus, mʌ' ju ts'ocar in chich beyaj ti' C'uj, tu quin tsec'tic u jach tsoyir u t'ʌn Jesucristo. A C'ujo', yer yubic quin t'ʌnic, rajra' quin t'ʌnic, ca' u yamtechex. 10 In c'atic xan, jaj ix tʌcoj, wa cu cha'ic in tar tu yʌnechex soc in wiriquechex baje'rer. Mʌ' ja wirej, jach uch, in c'at in tar in wirechex. 11 Quire' a teno', in jach c'at in bin tu yʌnechex, soc in yamtiquechex, ca' chichac a worex ti' C'uj, soc ca bin a qui' acsex ta worex ti' Cristo. 12 Mʌ' ja wirej, a teno' in c'at in tar in wiriquechex soc ic pacran chichquintiquex ij corex soc ij qui' acsiquex tij corex.
13 Chen a teno', in c'at a werex, in wet acsa'orirex, jach ya'ab u tenin in c'at in tar in wiriquechex. Chen mʌ' c'ucha'an in wor in tar. A teno', in jach c'at in bin soc in tsec'tic u t'ʌn C'uj ti' mac tu yʌnechex, soc jaj ix tʌcoj a mac ti taro', je' u yacsicob tu yorob ti' Cristo, an ten bic caj in tsec'taj uch ti' a mac, a mʌ' ju winiquirob judío, jeroj, caj u yacsob tu yorob ti' Cristo. 14 A C'ujo', caj u ya'araj ten in tsec'tej u t'ʌn ich a mac a cʌja'an ich u cajarob, cax ich a mac a cʌja'an ich u corob. Ca' xiquen in tsec'tej u t'ʌn ich a mac yerob u ju'unin, cax ich mac a mʌ' yerob u ju'unin. 15 Rajen a teno', in jach c'at in tsicbʌtej techex xan, u jach tsoyir u t'ʌn C'uj techex ich u cajar Roma.
U jach tsoyir u t'ʌn C'uj jach chich u muc'
16 Quire' a teno', mʌ' jin c'ʌs ch'a'ej suraquir chichin, ti' u jach tsoyir u t'ʌn Jesucristo. A mac a cu yubic a je' t'ʌna', a C'ujo', cu yʌnxchun u beyaj yejer u muc' soc u taquic tu cotor mac, a cu yacsic tu yor ti' Cristo. Mʌ' ja wirej, a C'ujo', u bat'an c'at u yʌn iric u winiquirob judío, ca' u yacsej tu yorob, pachir xan, robob a mac a mʌ' ju winiquirob judío xan. 17 Mʌ' ja wirej, a C'ujo', caj u yesaj to'onex, ca' u ruc'sej ic si'pirex, jari' chen wa quij cacsiquex tij corex ti' Cristo, quire' cu ya'aric ich u t'ʌn C'uj uch: “A mac a cu yacsic tu yor ti' C'uj, jari' cu bin ruc'sa'bir u si'pir ten C'uj soc u cuxtar.” Baxuc cu ya'aric ich u t'ʌn C'uj uch.
Tu cotor mac cʌja'an ich yoc'ocab, rʌc yʌn u si'pirob
18 Quire' a C'ujo', a ti' cʌja'an ich ca'anan, caj u yesaj, raji' je' u ts'ic u muc'yaj a mac a cu manob tu sipir. Mʌ' ja wirej, robob, a cu manob tu c'asir, mʌ' ju tarob tu yʌn ic Jaj Ts'urirex, mʌ' ju cha' u jerob mac u yubicob u tajir, a ti' yʌn ich u t'ʌn C'uj. 19 Quire' robob, c'ucha'an yorob soc yerob biquira' C'uj. Mʌ' ja wirej, a C'ujo', caj u yesaj ti'ob biquira' C'uj. 20 Mʌ' ja wirej, cax mʌ' c'ucha'an ij corex ij quiriquex C'uj. Chen ra' u q'uinin caj beta'b yoc'ocab ten C'uj, jach chʌca'an ij quiriquex biquira' C'uj, quire' a tu cotor caj u betaj C'uj. Toc irir C'uj, yʌn u muc', a mʌ' biq'uin cu xupur u muc'. Rajen mʌ' c'ucha'an ij corex ij carex mʌ' ij querex biquira' C'uj. 21 Cax robob yerob ti' yʌn C'uj, mʌ' ju ya'arajob ti' C'uj, wa raji' jach carem. Bayiri' xan, mʌ' ju ya'arob: “Bayo' C'uj quire' tu cotor a ba' ca ts'ic tenob.” Cax a ba' cu tucricob, jach jot, rajen baje'rer, cu manob ich yac'birir. 22 Cu tus aricob: “In jach ne'erob ba'.” Chen u bʌjiri' chichquint u jo'rob. 23 Quire' baxuc caj u tucrajob, rajen caj p'ʌtajob u c'ujinticob C'uj, a mac jach caremo', a mac a mʌ' ju quimin xan. Caj u tus c'ujinticob u yochir mac, a cu quimino'. Baxuc xan, a yʌn u xic' bʌc', caj u tus c'ujintob, baxuc xan, a cu xʌctar ru'umibʌc', baxuc xan, a bʌc' a com yoco' a cu man, ra' caj u tus c'ujintob.
24 Rajen a C'ujo', caj u p'ʌtaj tu c'asir an ten bic caj u pachtob tu yorob. Robob caj u pacran betajob a ba' jach c'as, yejer u bʌjiri'ob u winquirirob. 25 Rajen C'uj, caj u p'ʌtaj u betajob a baxuc aro' quire' caj u rʌc p'ʌtajob u tajir u t'ʌn C'uj, a tan u yacsicob tu yorob ti' a ba' mʌ' taji'. Mʌ' ja wirej, robob caj u c'ujintob a ba' beta'b ten C'uj, chen mʌ' ju tucrajob C'uj a mac a caj u betaj tu cotor ba'. Mʌ' ja wirej, raji' C'uj jach manan tsoy munt q'uin.
26 Quire' robob caj u tus c'ujintob a ba' beta'b ten C'uj, chen mʌ' ju c'ujintob C'uj, a mac a caj u betaj aro', rajen C'uj caj p'atob soc u pʌyicob u si'pir an ten bic caj u pachtaj tu yorob. Rajen a xquico', u c'at u yet xquiquir, quire' mʌ' ju c'at u mam. 27 Quet bayiri' xan, caj u betaj a xibo' xan. Raji' mʌ' ju c'at u ch'ic u rac', quire' cu jach pachtic tu yorob yiric u yet xibir. Quire' cu pacran iricob u yet xibir, rajen caj u jach c'asquintaj u winquirirob, quire' a ba' caj u betob jach c'as. 28 Quire' robob mʌ' ju c'atob, ca' u ts'urintej C'uj tu yorob, rajen C'uj caj p'atob soc cax u ts'urintob u c'asir u tucurob, rajen mʌ' ju ch'aj u suraquirob quir u beticob a ba' mʌ' tsoy u beticob. 29 Mʌ' ja wirej, jach manan caj u cʌxtob u si'pirob. Jeroj, caj u yirob u rac'ob cax mʌ' ju ch'aj u raq'uintob xquic, mʌ' ju mʌmintob xan. Jeroj, caj u pʌyob u si'pirob, jeroj, caj u pachtob u ba'tac u rac'ob soc ra' yʌnin u ba'tac. Jeroj, caj u pachtob u c'asirob bar mac. Jeroj, pacran q'uexij yorob. Jeroj, caj u pacran quinsob u bʌjob. Jeroj, caj u pacran nuncob u t'ʌnob. Jeroj, caj u tus arob ti' u rac'ob. Jeroj, caj p'actob u rac'ob. Jeroj, caj u tus tsicbʌtob ti' u jer mac. 30 Jeroj, caj u pʌc'ob u pachob u rac'ob. Jeroj, caj u p'actob C'uj. Jeroj, caj u p'astob mac. Jeroj, u c'at ba' ti' u nonoj bʌjiri'ob. Jeroj, u bʌjiri'ob cu ya'aricob tsoyirob u bʌjob. Jeroj, cu cʌxticob bic tabar u yacsicob ti' u jer u c'asirob. Jeroj, mʌ' ju sʌjtob u tet yejer u nʌ'. 31 Jeroj, mʌna' ba' caj u najtob. Jeroj, jach manan u tusob. Jeroj, mʌ' ju c'ʌs yajquintob mac. Jeroj, mʌ' ju jawsob u si'pir u rac'ob, cax chichin u sipir u racob. Jeroj, mʌ' ju tucraj u rac'ob, cax yirej yaj u rac'ob. 32 Baxuc cu beticob, cax yerob caj ara'b ten C'uj ca' u bo'otob u bo'orir u si'pirob. Robob, mʌ' jari' cu pʌyic u si'pirob, chen robob jach qui' yorob yejer mac a cu pachticob u manob tu c'asirob an ten bicob u naj pachticob u manob tu c'asirob.