Bibbia Vulgata Clementina na 1598

PRIMUS MACCHABEORUM