Bibbia Vulgata Clementina na 1598

THESSALONICENSES I