Bibbia Vulgata Clementina na 1598

MALACHI PROPHETA