Bibbia Vulgata Clementina na 1598

ZACCHARIAS PROPHETA