2 TESALONIKAFƆ
Kukue Nuǝfǝ Ko Paulo Lǝwɔni Útǝ Tesalonikafɔ
1
Mɔ, Paulo, ku Silvano ku Timoteo bo lɛwɔni kukue komfo butǝ mi mba ni bo Boanto Onanto ku Banamute Yesu Kristo eto bale lǝ Tesalonika. Bɔlɛ bɔtɔ minkǝ Boanto Onanto ku Bonamute Yesu Kristo eto diyuǝ ku lefonǝ lǝ disiǝ ko mi.
Bɔlɛ Onanto Lekpakpa Bǝ Fe Nkpesiǝsiǝ Lǝ Bokate Ko Bokpadi Bo Ókpadi Fǝ.
Mɔ bayimi, ele bǝ bɔsɔ Onanto ani lefe saa lǝ mi disi. Lǝ nyaso ɛlɛkɛ bǝ bukato ola, kasɔ wǝ ani bǝ mi bofokanɔ lǝ busi bɔkɛ ale boso ku mi lelabi tsya lǝ difui lekpe enso. Nyamfo eso boakpo mi diye sɛɛ lǝ mba lefo Onanto banɔ nti. Iyifo bo lɛmɔ nya boatɛsǝ mi itsyise bińyǝ kekleke lǝ mi bofo kanɔ ǝsuǝ nya bɛnlɛ otsyekle bokpe lǝ lefe nǝ eto lefe banlɛ mi bulǝ kakpɔ mi ku kanyi ka bɛnlɛ bunyǝ eso.
Nyamfo lɛ bote nkǝ Onanto aakpo akpo lǝ kusutsyɔntsyɔ ǝsuǝ. Nya wuutǝ mi kǝsiǝkɔ lǝ wǝ sekakedikɔ kasɔ bɛnlɛ kanyi ka bɛnlɛ bunyǝ eso. Onanto ebuyifo lesa nǝ lɛyɛ. Nya wuunǝ mba nlɛ mi bulǝ kenke koto. Nya wuutǝ nkǝ bo ku mi mba kenke nlɛ kanyi bunyǝ lǝ buunyǝ ɔnwɛkǝtsyǝkɔ sɛɛ. Onanto ebuyifo nyamfo lǝ lefe nǝ Bonamute Yesu ku Onanto eto batɔnkpe nkpe asuale kplɛ lɔɔbɔ betsyi kato ku ǝsuǝale. Buunǝ betidi ba lǝǝmbu Onanto nya bámfo Bonamute Yesu Kristo eto Ditiki Sɛɛ banɔɔ, koto. Nya Bonamute loola mǝ udunko lǝ wǝ ǝnǝmi. Nya bǝǝmbunyǝ wǝ diyǝnde ku wǝ ǝsuǝale. Nya wɔɔtsylɔsǝ mǝ ku mǝ ditsyǝbi bua nǝmǝ. 10 Asa nyamfo ebubǝ itǝ lǝ diyi kplɛ nǝ ǝsuǝ Yesu luusinkli ubǝ. Nya lǝ diyi nǝmfo ǝsuǝǝ, bafokanɔfɔ kenke ebutǝkǝko wǝ ku atɛsǝ eto ǝsǝ ku kudu. Nya miitsya ǝbɔkɛ mǝ lenti, itsyise béfo wǝ Ditiki Sɛɛ nǝ bɔ́tɛyi mi mfó bɛnɔ.
11 Nyamfo eso boato ola lǝ mi disi lefe saa nɛ. Nya boalɛ bo Onanto lekpakpa boǝ lǝ utǝ lǝ mi nkpǝsiǝsiǝ lǝ bokate ku mi bokpadi bo ókpadi mi. Nya lǝ wǝ ǝsuǝale lǝ ɛwunsǝ ko mi lǝ itǝ mi nsusu sɛɛ bo lookpe mi nkɛale bǝ lesa saa nǝ biuyifo lǝ mi wǝ bofokanɔ esoo lǝ ibǝ itǝ kukɔnɔ. 12 Bɔlɛ asa nyamfo bɔtɔ kǝtǝ mi ku lekpakpalɛlɛ bǝ lǝ babesǝ Bonamute Yesu Kristo eto diye kato ɛyɛ lǝ mi eso. Nya wuuntsya lǝ obesǝ mi diye kato lǝ wǝ ku Onanto eto kafoɛkpɛ eso.