^
2 Pita
Yesu pio ita vena teve kiena
Visena kiena Pita amio nalogena tap̃ena lala pe lelaga
La nap̃a apian ke visena navisokanena
Legiena keviu kiena ne Sup̃e nap̃a wasup̃e sina