16
B'i̱ kama nk'ie nga j'áíyaha̱ Jesu ngabayoo̱
(Mt. 28:1-10; Lc. 24:1-12; Jn. 20:1-10)
Nk'ie nga j'a xua̱tu̱, a̱s'a̱i Maria̱ Magdalena̱, Maria̱ xi na̱aha̱ Santiago̱ maha ko̱ na̱ Salome ts'atse ni xi sinjne̱, tu̱ xi ngju̱a̱i̱ngjájnuhu̱ ra̱ yjonintehe̱ Jesu. Nk'ie nga ta̱ jyun ta̱ jyuhu̱n ni̱stjin xi b'atuts'i̱hi̱n ra̱ tuntjóo̱, i̱ncha ngji tsjóo̱ nga ja títju ts'íu̱. B'i̱ ngján kingjásjaiyaha̱ xinkjín:
—¿Yá xi kjéxinná ndji̱o̱ xi tjíchjane tsjóo̱?
Tu̱nga nk'iehé nga i̱ncha tsase, kikie nga ja kan'e t'axín ndji̱o̱ chánkantsú xi kis'echjáne a̱nkju̱a̱ha̱ tsjóo̱. I̱ncha jas'en ti̱xa̱ tsjóo̱ ko̱ kikie yo̱ nku nda̱ti xi yja nku najyun ndju taba nga kab'ejña a̱ndai kixi̱hi̱ tsjóo̱. Kitsankjún jminchjíu̱n. Tu̱nga b'a̱há kitsú nda̱tiu̱:
—Najmi tu̱ binkjun. Jesu xi nibáha Nazaret xi kis'et'a kruu̱ tíbinchisjó. Ja kaf'áíya ngáha̱ ra̱ ngabayoo̱. Najmi ta̱ tjíhin e̱i̱. Cha̱so̱o e̱i̱ má nga kis'ejña. Tu̱nga b'i̱hí tankínk'ihu̱un já ni'yakuyáha̱ ko̱ Pedro̱ nga a̱nte Galilea̱ ngju̱a̱i̱ títjuhu̱n Jesu. Yo̱ sku̱e̱ xi nkú nga kitsúhu̱.
A̱s'a̱i i̱xí tíi̱ncha b'atsé nkjúhún ts'íhin jminchjíu̱n nga tsitju a̱ya tsjóo̱ ko̱ 'yún i̱ncha ngji. Ndaha nku én najmi i̱ncha kinchja̱ a̱t'aha̱ tíi̱ncha tsankjún.
B'i̱ ts'ín kik'atuts'i̱hi̱n Jesu nga tsakúchjihi̱ yjoho̱ xu̱ta̱ ni'yakuyáha̱
(Jn. 20:11-18; Lc. 24:13-35)
Nk'ie nga j'áíyaha̱ Jesu ngabayoo̱ nga ta̱ jyuhu̱n ni̱stjin xi tíb'atuts'i̱hi̱n ra̱ tuntjóo̱, títjun tsakúchjihi̱ yjoho̱ Maria̱ Magdalena̱ xi kik'asjejihi̱n yatu jáninda. 10 Kui xi ngji tsúyaha̱ já xi kitsjenko̱ Jesu xi ta̱ tjíntu baba ko̱ tíi̱ncha kjintá. 11 Tu̱nga nk'iehé nga kint'é jóo̱ nga tíjña tík'un Jesu ko̱ nga Maria̱ Magdalena̱ kabakúchjihi̱ yjoho̱, najmi kis'ejihi̱n ni xi kitsú Maria̱.
12 A̱skahan kj'a̱í ts'ín tsakúchjihi̱ yjoho̱ jo já ni'yakuyáha̱ Jesu xi tíi̱ncha ts'ín ni̱yá nga tíi̱ncha fi jñá. 13 A̱s'a̱i i̱ncha kik'óya ngáha já xi joo̱ nga ngji tsúyaha̱ já xingisoo̱, tu̱nga tu̱ nkú najmi kis'ejihín ra̱ ni xi kitsú já xi joo̱.
B'i̱ ts'ín kitsjá xáha̱ Jesu já ni'yakuyáha̱
(Mt. 28:16-20; Lc. 24:36-49; Jn. 20:19-23)
14 A̱s'a̱i tu̱ chahán tsakúchjihi̱ yjoho̱ Jesu já ni'yakuyá xi te nkuu̱ nk'ie nga kab'entut'á yámixo̱. Ndjá kinchja̱ko̱ a̱t'aha̱ najmi s'ejihi̱n ko̱ ndjá tjíntuyá ani̱ma̱ha̱, a̱t'aha̱ najmi kis'ejihi̱n ni xi kitsúyaha̱ xi kikie Jesu nk'ie nga ja j'áíya ngáha̱ ra̱ ngabayoo̱. 15 B'i̱ kitsúhu̱ jóo̱:
—Tankíún nga ngúsuhu̱n a̱sunntee̱ ko̱ t'eni̱jmíhu̱u én nda tsuhu̱ Nti̱a̱ná ngayjee̱ xu̱ta̱ xi tjín. 16 Xi s'e̱jihi̱n én nda tsuhu̱ Nti̱a̱ná ko̱ sa̱téntá, kui xi k'u̱a̱nki. Tu̱nga xi najmi s'e̱jihi̱n, kui xi ndyja̱. 17 Xu̱ta̱ xi s'e̱jihi̱n én nda tsuhu̱ Nti̱a̱ná ts'i̱ín kui kju̱a̱nkjúi̱n: ngajona̱ k'o̱nsjehe jánindoo̱, ku̱i̱nchja̱ kj'a̱í kj'a̱í én xi tjín, 18 ku̱a̱kj'áya ntsja ye̱, tsa tjín nki ch'onk'un xi k'úí, najmi chumi nihi xi ts'i̱íhi̱n, ko̱ ngju̱énne ntsja xu̱ta̱ un ko̱ ka̱manda.
B'i ts'ín ngjinji Jesu nk'a ján
(Lc. 24:50-53)
19 Nda̱ Nti̱a̱ná Jesu, nk'ie nga ja kinchja̱ko̱ já ni'yakuyáha̱, a̱s'a̱i ngjinji nk'a ján ko̱ y'ejñat'aha̱ Nti̱a̱ná. 20 A̱s'a̱i i̱ncha tsitju já ni'yakuyóo̱ nga y'éni̱jmí éhe̱n Nti̱a̱ná ngayjee̱ a̱nte xi tjín. Nda̱ Nti̱a̱ná tsasinko̱ho̱ ko̱ kits'ín kju̱a̱nkjún nga tsakúchji nga kju̱axi̱ én xi tíi̱ncha b'éni̱jmí já ni'yakuyáha̱.