Tkab' Tu'j Pegr
A tkab' u'j lu'n tu'n Pegr noq o'kxtza nyoline te q'uqb'il kyk'u'j nimil tu'n tok kyka'yin kyib' ti'jjo tkyaqil xnaq'tzb'il, a nya b'a'n, ex ti'jjo b'inchj il, a otaq tz'oksin kyxol nimil ti'j qAjaw. N-ok tilil tu'n Pegr tu'n kywe'xix nimil toj kynimb'il ex toj xnaq'tzb'il, a ntzaj yek'in kyu'n a o kyli qAjaw tu'n kywutz. Qu'n at juntl xnaq'tzb'il nya wen, ex o b'ijte ntq'ma'n qa nya twutzx tu'n tul qAjaw juntl majl, qu'n atzin tq'ijil nb'ajik ex nb'ajik, ex nlay tzul juntl majl, chi chi'.
O tzaj xkye tu'j Pegr tuk'a jni' tb'anil tumil te kychwinqil nimil tze'nku nimb'il, tb'anil b'inchb'in, ex nab'l, ex tu'n kyjk'unte kyib', ex tu'n kyayon tuk'a q'uqb'il kyk'u'j tkyaqil tajb'il qMan, ex k'ulb'il twutz Dios, ex kyso'jil ex kyk'u'jb'il kyxolx (capítulo 1). Ex nchi el tiky'in a xnaq'tzil nya toj tumil (cap. 2), ex tu'n tb'aj ntzaj tna'n juntl majl ti'jjo twutzxix tulil qAjaw. Ntchiky'b'in ti'jjo tulil, a na'mx tb'aj, qu'n ate Dios taj tu'n ttzaj tq'o'n amb'il, tu'ntzintla kymeltz'aj tuk'a, ex tu'n tkyij kytzaqpi'n tu'n kyb'inchin il (cap. 3).
1
Jun q'olb'il
Ayi'n Simun, a Pegr nb'i'y, jun taq'nil ex jun tsanjil Jesucristqi'n.* Mt. 4:18; Mr. 1:16; Lc. 5:1-11 Kxel ntz'ib'inji'y u'j lu'n te kye'y, a ayi'y at jun kynimb'ila tb'anilx tze'nku qe', noq tu'n Dios, a qAjaw Jesucrist, a tz'aqlexix. Noqit aku ch'iy t-xtalb'il Dios ex tnuk'b'il kyuk'iy, tu'njo ma tz'el kyniky'a ti'j Dios ex ti'j qAjaw Jesús.
Qo b'et tojxix tumil twutz qMan Dios
Noq tu'n tipin Dios, ma tzaj tq'o'n tkyaqil, a at tajb'in qe, tu'n qb'et tojxix tumil tzalu'n twutz tx'otx' ex toj qanmin, noq tu'n ma tzaj tyek'in Dios tu'n tel qniky' ti'j Jesús, a tzaj txkonqe tu'n nimxix toklin ex tkyaqil twenil. Ex noq tu'n tkyaqiljo lo, tzaj tq'o'n jun kujsb'il tyol, a nim t-xilin, ti'j tkyaqiljo wen, a taj tu'n tb'inchin qi'j, tu'ntzintla noq tu'njo yol lo, ma qo ok tz'aqle tze'nku te Dios, tu'ntzintla qel oq twutzjo tkyaqiljo nya wen, a tzajnin ti'jjo jni' achb'il te twutz tx'otx'.
Tu'npetzi'n, tz'okx tilil kyu'n, tu'n tok tz'aqsitjo kynimb'ila tu'njo kywenila, ex tu'n tok tz'aqsitjo kywenila tu'n kynab'la, ex atzin kynab'la, tu'n kytzyu'nte kyib'a, ex atzi'n kytzuyb'il kyib'a, tu'n kukx tok tilil kyu'n toj kynimb'ila, ex atzin tu'n tok tilil kyu'n, tu'n kukx kyximi'n ti'j qMan Dios toj kychwinqila, ex atzin kyximb'ila, tu'n kymujb'il kyib'a kyxolxa, ex atzin kymujb'il kyib'a, tu'n kyk'u'jlinti'y tkyaqil. Qa ma ch'iy tkyaqiljo lo toj kychwinqila, nimxix kyajb'i'n te qMan Dios, ex nyaxla noq kukx s-el kyniky'a ti'j qAjaw Jesucrist. Me ayetzin xjal, exla qa jun nimil, a nti'jo lo kyuk'a, noq o'kx n-el kyniky' ti'jjo te twutz tx'otx', ex ma tz'ok kyjpu'n kywutz ti'j Dios, ex ma tz'el naj toj kyk'u'j, qa o chi txjet tojjo kyil.
10 Tu'npetzi'n werman, qa ma chi txokli'y, ex qa ma chi jaw sk'o'n tu'n Dios, tz'okx tilil kyu'n, tu'n kykujixa tojjo lo, noq tu'n kyb'etin toj tumil. Qu'n qa ma b'ant kyu'n ikyjo, nlay chi kub' tz'aqa toj kynimb'ila tzalu'n twutz tx'otx'. 11 Ex nya noq o'kxjo, qala' ktzajil tq'o'n jun q'olb'il kye'y tu'n kyokxa toj kya'j te jun majx, ja' nkawin Jesucrist, a qAjaw ex Klolqe.
12 Tu'npetzi'n, kukx nxi nna'nji'y ti'j tkyaqiljo lo, tu'ntzintla kukx kyweji'y toj kynimb'ila, noq tu'njo yol twutzxix, a at kyuk'iy. 13 Qu'n at wokli'n tu'n kyxi nk'asi'n toj kynimb'ila kyu'njo tumil lo, a na'mxtaq nkyima, 14 qu'n a qAjaw Jesucrist o q'mante we'y qa ch'ix tpon q'ij tu'n nkyima. 15 Tu'npetzi'n, tok tilil wu'n, tu'n t-xi nq'ma'n kye'y tu'n mi tz'el nnaje tkyaqiljo lo toj kyk'u'ja, aj wiky'a tzalu'n twutz tx'otx'.
Twutzxix te' Tyol Dios
16 Qu'n atzin xnaq'tzb'il xi qq'o'n kye'y ti'jjo tipin ex tulil qAjaw Jesucrist, nya noqx kyyolxjal te sb'u'b'l. Qala', ma tz'ok qka'yin qAjaw tuk'a tkyaqil tipin kyu'nkuxix qwutza. 17 Qu'n qli'y qa nimxix toklin Jesús, ex nimx tqoptz'ajiyil, te' t-xi tq'ma'n Dios, a wenxix ex nimxix tb'i: Apen weji'y nk'wal, k'u'jlin wu'n, a nchin tzalaja ti'jch. 18 Qu'n ajinqo'y o qo b'in te tyol, a tzaj toj kya'j, qu'n oto'taqa tuk'a tib'ajjo wutz xjanxix.* Mt. 17:1-5; Mr. 9:2-7; Lc. 9:28-35
19 Qu'n tu'n tkyaqiljo ma qli'y, atzin ma kujsin te' kyyol yolil Tyol Dios, aye i k'monte Tyol ojtxe. Tu'npetzi'n, b'a'n tu'n t-xi kyq'o'n amb'il ti'jjo yol lo tu'n kykleta, ikyx tze'nku nxi kyq'o'n amb'il ti'j jun tzaj nk'ant toj qxopin, tzmaxi aj tul Jesús juntl majl tze'nku jun ak'aj q'ij. Ex atzin ja'lin, antza ta' Jesús toj kyanmi'n nqoptz'aj tze'nku che'w ma tij, a nyek'in qa ch'ix tul tq'ijil. 20 Tu'npetzi'n, ilxix ti'j tu'n tel kyniky'a ti'jjo lo: Qu'n nti' junte yol tz'ib'in toj Tyol Dios, a aku pjet tu'n jun xjal noq tze'nku taj. 21 Qu'n ayetzin yolil Tyol Dios ojtxe, mi ẍi yolin a tze'nkuxtaqjo kyaj tzalu'n twutz tx'otx'. Qala' ayetzin ichin lu'n i yolin, ex kub' kytz'ib'in tze'nkuxtaqjo taj Dios, qu'n q'i'nqetaq tu'n Xewb'aj Xjan.

*1:1 Mt. 4:18; Mr. 1:16; Lc. 5:1-11

*1:18 Mt. 17:1-5; Mr. 9:2-7; Lc. 9:28-35