3
A tulil qAjaw juntl majl
Ayi'y werman k'u'jlinqi'y wu'n, atzin lu'n tkab' wu'ja kxel ntz'ib'i'n kye'y. Kyojjo kab'e u'j wajtaqa tu'n kyxi' nk'asi'n toj kyanmi'n tu'n kyximi'n tuk'a tumil. Ex kyna'ntzinji'y kyyoljo xjan yolil Tyol Dios, aye i k'monte Tyol ojtxe, kyi'jjo xnaq'tzil nya wen, ex ikyxjo atzin nuk'b'il kyij tq'o'n qAjaw ex Klolqe Jesús noq kyu'n tsanjil, a q'uqle kyk'u'ja kyi'j.
Ilxix ti'j tu'n tel kyniky'a te, qa aj ch'ixtaq tjapin b'aj tq'ijil tzalu'n twutz tx'otx', chi ul xmaẍ kyxola, a nchi b'et tze'nku ntqanin ojtxe kyten.* 2Tim. 3:1-5; Jud. 18 Ex okla kyq'ma': ¿Nta'tzintz qa tzul Crist juntl majl? Axla twutz mila tzulxte. Qu'n qa ma tzul Crist klol kye' toj Ttanim, ¿Tiqu'ntz nb'aj kyimik nejinel qxol? Qu'n kyka'yinktzin: Tkyaqilx te ikyx tten tze'nkuxjo tzaj xkye twutz tx'otx' te tnejil, chi chi'.* Ez. 12:22
Me noq tu'n kyky'e' tu'n tel kyniky' te, ex tu'n tzaj kyna'n, qa nya ikyx te tten tze'nkuxjo tzaj xkye ojtxe. Qu'n noq tu'n Tyol Dios, kub' tb'inchin kya'j, ex kub' tb'inchin tx'otx' toj tk'u'j a', ex tu'n a' tzaje tq'o'n Dios kychwinqil tkyaqil twutz tx'otx'.* Gen. 1:6-9; Sal. 24:2 Me tu'nxjo a', kub' tyuch'in Dios tkyaqil.* Gen. 7:11-24 Ex ikyxjo ja'lin, atzin kya'j exsin tx'otx' k'u'nqe tu'n tyuch'it tu'n q'aq' tu'nxjo Tyol Dios. Tojjo q'ij anetzi'n, ktzajil tkawb'il Dios kujxix wen kyib'aj tkyaqil aj il. Ok kchi najil te jun majx.
Ex ayi'y werman, mi tz'el naj toj kyk'u'ja, qu'n toj twutz qAjaw jun q'ij iky n-ele tze'nku mil ab'q'e, ex mil ab'q'e iky n-ele tze'nku jun q'ij.* Sal. 90:4 Nya noq tu'n ky'ajte Dios tu'n tjapin Tyol tu'n, tu'n tul Crist, tze'nku nkyq'ma'n junjun. Qala' n-ayon tu'n kyb'inchinxjal kyten, qu'n nya taj tu'n kynajxjal, qala' tkyaqilx tu'n kytx'ixpinte kychwinqil.* Ez. 18:23
10 Me metzin te' tq'ijil qAjaw, ilxix ti'j tu'n tul. Me nti' tqanil, tze'nku tulil jun ileq' toj qniky'in.* Mt. 24:43; Lc. 12:39; 1Tes. 5:2; Tchi. 16:15 Antza kky'ele kya'j, njulin wen, ex tkyaqil ktz'e'yil tu'n q'aq'. Ex tkyaqil kyb'inchb'inxjal kyjel chiky'b'it twutz qMan Dios toj pa'b'in. 11 Axla twutz ok kb'ajil te' ikyjo. Tu'npetzi'n, il ti'j tu'n kyb'eta tuk'a jun kychwinqila xjanxix ex tz'aqle. 12 Ex kyyonkutzinji'y tq'ijil Dios tuk'a tzaljb'il, ex kyb'inchinkuy tajb'il, tu'ntzintla tzaj laq'e tq'ijil, ja' tu'n tb'aje kya'j tu'n q'aq', ex tkyaqiljo at, k-elil oq' toj taq' q'aq'. 13 Me metzin qe tzun nqo ayo'n ti'j jun ak'aj kya'j ex jun ak'aj tx'otx', a o tq'ma Dios,* Is. 65:17; 66:22; Tchi. 21:1 a ja' ktenb'ile' tkyaqiljo wen te jun majx.
14 Tu'npetzi'n, ayi'y werman, k'u'jlinqi'y wu'n, a na'mxtaq tkanin tq'ijiljo lo, kyq'onka tilil tu'n kyb'eta tz'aqle ex tuk'a tumil, ex tuk'a tnuk'b'il Dios toj kychwinqila. 15 Tz'eltzin kyniky'a te, qa ajo oyb'il te Dios tu'n tul juntl majl, noq tu'n tzaj tq'o'n amb'il tu'n kyklet-xjal. Qu'n ikyxjo o kub' ttz'ib'in erman Pabl, a k'u'jlin qu'n, tuk'a tkyaqil tnab'l, a xi tq'o'n Dios te. 16 Qu'n toj tu'j, nim o yolin ti'jjo lo. Ex atku maj, kuj ch'in tu'n tel qniky' te, ex ayetzi'n nya kuj toj kynimb'il exqetzi'n nya jikyin kynab'l, nkytx'ixpin aye tu'j Pabl, ikyxjo tze'nku txqantl Tyol Dios, noq tu'n tok tze'nkuxjo kyaj. Me ok kchi najil tu'n ikyjo.
17 Ayi'y werman, k'u'jlinqi'y wu'n, ma kyb'i'y tkyaqiljo lo. Tu'npetzi'n, kyka'yinktzin kyib'a, tu'ntzintla mi chi oka lipe'y kyi'jjo xnaq'tzb'il, a sb'u'b'l ex kyi'j xjal, a mi kytzyu'n kyib', tu'n mi chi kub'e tz'aqi'y tojjo kyokli'n, a kynimb'ila jikyin wen. 18 Qala' chi ch'iyxa toj t-xtalb'il Dios ex toj kyojtzqib'la ti'jjo qAjaw ex Klolqe Jesucrist; nimxit tb'i ja'lin ex te jun majx. Ikyxitjo.

*3:3 2Tim. 3:1-5; Jud. 18

*3:4 Ez. 12:22

*3:5 Gen. 1:6-9; Sal. 24:2

*3:6 Gen. 7:11-24

*3:8 Sal. 90:4

*3:9 Ez. 18:23

*3:10 Mt. 24:43; Lc. 12:39; 1Tes. 5:2; Tchi. 16:15

*3:13 Is. 65:17; 66:22; Tchi. 21:1