4
Kxel woqxeninxixa te'y twutz qMan Dios ex twutz Crist, a Jesús, a Nmaq Kawil tib'aj tkyaqil, ex ch'ix tul kawil kyi'jjo tkyaqil xjal, a itz'qex ex kyimninqe: Q'ma'nxixjiy Tyol Dios. Ex qa at amb'il ti'ja ex qa nti', tz'okx tilil tu'n, tu'n tb'ant. Kawinqexa, jikysinqexa, ex cheb'e q'onxa kynab'l tuk'a jun xnaq'tzb'il toj tumil. Qu'n tzul kanin jun q'ij, a ja' mi kub' kyb'i'nxjal xnaq'tzb'il toj tumil, ex noq tu'n tachb'il ojtxe kyten, kchi jyol kyi'j txqantl xnaq'tzil, tu'n kyxnaq'tzin kyi'j, a wen toj kywutz tu'n kyb'inchin tze'nkuxjo kyaj tu'n kyb'inchinte. Ex kxel kymeltz'in kyi'j te' xnaq'tzb'il twutzxix, tu'n t-xi kyq'o'n amb'il te' xnaq'tzb'il, a tzajnin te ojtxe, a nti' tajb'in. Me atzin te, tenx tnab'la toj tkyaqiljo lo. Tziky'x tkyaqil yajb'il tu'n; q'onka tilil, tu'n tyoli'n ti'jjo Tb'anil Tqanil kolb'il; japinx tkyaqil taq'i'n tu'n, a ma tzaj tq'o'n Dios.
Qu'n ma japin kanin q'ij, ja' tu'n nkub' b'yo'ni'y, ja' tu'n woki'y tze'nku jun oyaj twutz Dios. Ma japin b'aj nnimb'ila wu'n, tze'nku jun wen xo'l q'aq' ma kanb'in toj jyoj q'oj, ex tze'nku jun rinil ma kanb'in toj rinb'il. Ma tz'ok nq'o'n tilil, tu'n mix ja xkyij ntzaqpi'n nnimb'ila. Atzi'n ja'lin, noq nchin ayo'n ti'jjo tb'anil oyaj ktzajil q'o'n we'y tu'n Kawil tz'aqlexix, a qAjaw, aj tjapin tq'ijil. Ex nya noq te we'y; qala' majx kye jni' nchi ayo'n ti'j tulil tuk'a tzaljb'il.
Junjun xjal wen ex junjun nya wen
B'a'nx jyo'n tumil tze'n tten tu'n tula lol we'y liweyxix, 10 qu'n ate Demas,* Col. 4:14; Flm. 24 ma chin kyij ttzaqpi'n tu'n t-xi Tesalónica, qu'n ma pon tk'u'j ti'jjo at tzalu'n twutz tx'otx'. Atzin te Crescente o txi' toj tx'otx' Galacia; ex ikyxjo te Tito,* 2Co. 8:23; Gal. 2:3; Tit. 1:4 o txi' toj Dalmacia. 11 O'kx Lucas at wuk'iy.* Col. 4:14; Flm. 24 K'lentza Marks tuk'iy, qu'n at-xix tajb'in mojil we'y toj aq'untl.* Kyb'i. 12:12, 25; 13:13; 15:37-39; Col. 4:10; Flm. 24 12 Atzin te Tíquico, ma txi nsma'n toj Éfeso.* Kyb'i. 20:4; Ef. 6:21-22; Col. 4:7-8 13 Aj ttzaja, liwey tziky'a q'ilte ntxo'wa, aj kyij nq'o'n toj tnam Troas toj tja Carpo.* Kyb'i. 20:6 Ex k'a' chi tzaj ti'njiy wu'ja, exqetzi'n ojtxe u'j, qu'n ayetzin at-xix kyajb'in we'y.
14 Atzin te Lejantr, a tx'nol kxb'il, nimx nya b'a'n ma kub' tb'inchin wi'ja.* 1Tim. 1:20 Ax qAjaw ktzajil q'o'nte t-xel te, ti'j tkyaqiljo ma b'ant tu'n.* Sal. 62:12; Ro. 2:6 15 B'a'nx ka'yin tib'a te, qu'n nimxix nq'ojin ti'jjo qxnaq'tzb'il ja'lin.
16 Tej nxi q'i'n tnejil maj twutz kawil tu'n nkleta, mix a'l jun kyxol nimil ten mojil we'y. Kykyaqilx in kyij kytzaqpi'n. Noqit nti' kyil twutz Dios tu'njo ikyjo. 17 Me ate qAjaw ten wuk'iy, ex tzaj tq'o'n wipi'n tu'n nyoli'n ti'jjo Tb'anil Tqanil kolb'il kywutz nim xjal nya Judiyqe. Ex ax qAjaw mojin we'y, tu'n mi chin b'aji'y kyu'n. 18 Ax qAjaw kklol we'y te tkyaqiljo nya b'a'n, ex kchin kletila tu'n, te jun majx, tu'n wokxa toj Tkawb'il toj kya'j. Nimxit tb'i qAjaw ja'lin ex te jun majx. Ikyxitjo.
Jun tyol Pabl tu'n tjapin b'aj tu'j
19 Ex q'olb'inxa Prisca ex Aquila,* Kyb'i. 18:2, 18, 26 ex tkyaqiljo ite' toj tja Onesíforo.* 2Tim. 1:16-17 20 Ate Erasto kyij Corint,* Kyb'i. 19:22; Ro. 16:23 ex atzin te Trófimo,* Kyb'i. 20:4; 21:29 tej yab'taq, kyij nq'o'n toj Milet. 21 Q'onka tilil, tu'n tula na'mtaq tul kanin jb'alil. Ex jun q'olb'il te'y tu'n Eubulo, ex ikyx tu'n Pudente, Lino ex Claudia, junx kyuk'a txqantl nimil.
22 Axit qAjaw ten toj tanmi'n. Ex noqxit a t-xtalb'il ten kyuk'iy toj tkyaqil.

*4:10 Col. 4:14; Flm. 24

*4:10 2Co. 8:23; Gal. 2:3; Tit. 1:4

*4:11 Col. 4:14; Flm. 24

*4:11 Kyb'i. 12:12, 25; 13:13; 15:37-39; Col. 4:10; Flm. 24

*4:12 Kyb'i. 20:4; Ef. 6:21-22; Col. 4:7-8

*4:13 Kyb'i. 20:6

*4:14 1Tim. 1:20

*4:14 Sal. 62:12; Ro. 2:6

*4:19 Kyb'i. 18:2, 18, 26

*4:19 2Tim. 1:16-17

*4:20 Kyb'i. 19:22; Ro. 16:23

*4:20 Kyb'i. 20:4; 21:29