2
Tej tku'x Xewb'aj Xjan toj kyanmin nimil
Tej tjapin kanin nintz q'ij Pentecostés,* Lv. 23:15-21; Deu. 16:9-11 kykyaqil qe nimil ch'uqleqetaq junx. Noq kyna'b'inkuxi tq'ajq'ojil jun ti' tzaj toj kya'j nyakuj tze'n nim kyq'iq', ex kub' noj tuja, ja' ite'taq. Ex kyli jun techil tze'nku taq' q'aq' njulin tib'aj junjunkye. Ex kykyaqil kux nojsin kyanmin tu'n Xewb'aj Xjan, ex i ok ten yolil, me toj junxil yol, tze'nku tq'ma Xewb'aj Xjan.
Kyojjo q'ij anetzi'n, otaq chi kanin Judiy toj Jerusalén, tu'n tkub' nimitjo a tz'ib'in toj Tu'jil Tyol Dios ti'jjo q'ij te Pentecostés; ayetzi'n Judiy, i tzaj toj tkyaqil twutz tx'otx'. B'e'x ok kychmo'nxjal kyib', te' kyb'inte ch'otjin, ex kykyaqilx b'e'x jaw naj kynab'l, qu'n junjun xjal ok b'inte tyol nyolajtz tu'n junjun nimil. Ex b'e'x jaw k'ant kywutz, ex jaw yolin kyxolx: ¿Me nyan te Galiley qe xjal nchi yolin? ¿Tze'ntzin tten ikyjo, a n-el qniky' ti'j tyol junjun toj qyol? Tzalu'n at xjal te tnam Partia, te Media, te Elam, te Mesopotamia, te Judey, te Capadocia, te Ponto ex te tx'otx' Asia, 10 te Frigia, te Panfilia, te Egipto, ex te txqantl tx'otx' te Libia nqayin tk'atz Cirene. Ex ite' junjun ẍi tzaj te Rom: 11 At junjun Judiyqe, a kyitz'jlinx, ex junjun i ok te Judiy noq tu'n kynimb'il. Ex ite' ẍi tzaj te Creta ex te Arabia. Ex qkyaqilx nqb'i'n kyyol tojxjo qyol atzin nkyq'ma'n ti'jjo tb'inchb'in Dios.
12 Kykyaqilx jaw ka'ylaj, ex jaw naj kynab'l, ex xi kyqanin kyxolile: ¿Tze'ntzin tz'elpine lu'n?
13 Me at junjun noq b'aj jaw xmayin, ex kyq'ma: Tu'ntzi'n ma chi tx'ujte, chi chi'.
Tej tyolin Pegr tnejil maj ti'jjo Tb'anil Tqanil Jesús
14 Jawtzin we'ks Pegr junx kyuk'a junlajajtl tsanjil, ex tuk'axix tajq'ojil twi' wen, xi tq'ma'n: Ayi'y nxjalil, aj Judiy, ex kykyaqila najleqi'y toj Jerusalén, b'i'nku kyu'n ex kyb'inkuxixa wen a kxel nq'ma'n kye'y. 15 Nya nchi tx'ujte kye' xjal lo, tze'nku ma kyq'ma'y. Tzmape b'eljaj or te qlixje ma tz'ok ja'lin. 16 Mikyxi te' ante nb'aj ja'lin, aj tyole Joel, a yolil Tyol qMan Dios ojtxe, tej tq'mante:
17 Chi Diosjo kyjalu'n:
Aj kyxi xkye q'ij te ch'ixtaq tu'n nkani'n,
kxel nq'o'n Xewb'aj Xjan tib'aj tkyaqil xjal.
Ok chi yolil kyk'wala txin ex q'a wi'ja.
Ok k-elil kye' ku'xin q'a kyniky' ti'jjo kb'antil tu'n Dios.
Ex ok k-okil kywutziky'jo ichin, a ma chi tijin, tu'n Dios, ti'jjo kb'ajil.
18 Ex kxel nq'o'n Xewb'aj Xjan kyojjo q'ij anetzi'n toj kyanmin waq'nila qya ex ichin,
ex kchi yolil wi'ja.
19 Ktzajil nyek'in nim techil toj kya'j;
ex twutz tx'otx' k-iwlil chiky', q'aq', ex sib', noq tu'n q'oj.
20 Atzin twutz kya'j, ok k-okil naj tqan q'ij,
ex k-elil kyaqix twutz yaye, ikyx tze'nku chiky';
ch'ixtaqtzin tul kanin q'ij te tulil juntl majl qAjaw.
Nimx tokli'n q'ij anetzi'n te b'isb'ajil,
ex ok kqoptz'ajil tipin Dios.
21 Me ayetzin kye' k'wel kynimi'n Tyol qAjaw,
ok chi kletil kye'.* Jl. 2:29-32
22 Ayi'y nxjalil, aj Judiy, chi Pegrjo, kyb'intzinji'y a kxel nq'ma'n kye'y, qu'n b'i'nxix kyu'n qa a Jesús aj Nazaret, jun ichin, a ma tzaj tyek'in kye'y, qa b'a'n ele twutz Dios, tu'n nimxix tb'inchb'in, ex tu'n ila' techil b'ant tu'n. 23-24 Me atzaj te' t-xi q'o'n kye'y, b'e'x ok kytzyu'n, ex xi kyq'o'n kye ichin aj il te Rom, tu'n tkub' kyb'yo'n twutz cruz.* Mt. 27:35; Mr. 15:24; Lc. 23:33; Jn. 19:18 Tkyaqiljo lo b'ant tze'nkuxjo t-xim Dios otaq b'aj, ex ikyxjo, ilxix ti'j tu'ntaq tb'ant. A ayi'y kub' b'yo'nte Jesús, me jaw anq'in juntl majl tu'n Dios.* Mt. 28:5-6; Mr. 16:6; Lc. 24:5 Tu'n ikyjo, b'e'x tzaqpaj tjaq' kyimin ex nti'l toklin kyimin ti'j.
25 B'i'n qu'n, chi Pegr, qu'n atzin David, a nmaq kawil te Israel ojtxe, kyij ttz'ib'in ti'j Jesús toj Tu'jil Tyol Dios, ex tq'ma kyjalu'n:
Kukx n-ok nka'yinji'y Ay qAjaw, ata nwutza.
Tu'npetzi'n, nlay chin jaw tz'aqa,
qu'n lu'y at toj nman q'ob'a tu'n tkoli'n wi'ja.
26 Tu'n ikyjo, tzunx nchin tzalaja,
ex nchin b'itzi'n tuk'a tze'jb'il.
Ex q'uqle nk'u'ja ti'ja tuk'a tkyaqil nchwinqila,
27 qu'n nlay chin kyij tq'on te jun majx toj tjulil kyimnin;
ex nlay ttziyiy tu'n tel puq'j nchib'jila, ayi'n taq'nila.
28 O tzaj tyek'i'n we'y tze'n tu'n nb'eti'y toj tumil,
ex chin tenb'ila toj tzaljb'il,
qu'n tu'n ktenb'ila nwutza, chi David ti'j Jesús.* Sal. 16:8-11
29 Ayi'y nxjalil, chi Pegr, kyq'ontza amb'il we'y, tu'n t-xi nq'ma'n kye'y; twutzxix qa a qxe'chil David kyim, ex kux muqet, ex lu muqb'ilte; atx qxol ja'lin.
30 Me atzin David jun yolil Tyol Dios, chi Pegr. B'i'ntaq tu'n qa otaq tzaj tq'ma'n Dios, qa jun t-xkachmanb'aj tu'n tok te nmaq kawil te jun majx.* 2Sa. 7:11-16; 1Re. 2:4; 1Cr. 17:11-14; Sal. 89:4; 132:11-12 31 Tu'n ikyjo, mix yoline David ti'jx, qala' ti'j Crist, a Kolil, a tu'ntaq tjaw anq'in juntl majl. Ex tq'ma qa atzi'n Kolil minataq tu'n tkyij toj tjulil kyimnin, ex qa minataq tu'n tel puq'j t-xmilil, 32 qu'n ate qMan Dios jaw anq'sinte juntl majl Jesús, a Kolil; ex awotzi'n o lonte, ex nqo yolin ti'j ja'lin qa itz' te jun majx, chi Pegr.
33 Jaw q'i'nte Jesús, tu'n tjapin tuk'a qMan Dios tu'n tkawin junx tuk'a. Tzaj tk'mo'n Xewb'aj Xjan, a otaq tzaj tq'ma'n Dios. Axsi'n a o tzaj tsipin qe'y, ex loqi'y nchi ka'yin ex nchi b'i'n ti'j. 34 Nya te David jaw twutz kya'j, qu'n ikytzin tq'ma kyjalu'n:
Xi tq'ma'n qMan Dios te wAjawa:
Qekuy toj nman q'ob'a kawil wuk'iy,
35 tzmaxi' aj tkub' kyi'jjo tajq'oja wu'n, chi Dios.* Sal. 110:1
36 Ayi'y Judiy, ayi'y nxjalil, chi Pegr, b'inkuxix kyu'n. Ax Jesúsjo, aj kub' kyb'yo'n twutz cruz, jaw anq'in juntl majl tu'n qMan Dios, tu'n tok q'o'n te qAjaw ex te Crist, a Kolil qi'j.
37 Tej kyb'intej xjal ch'uqleqetaq antza ti'jjo a yolajtz, nimxix i jaw b'isin, ex xi kyqanin te Pegr, a tsanjil Jesús, junx kyuk'a txqantl: Ayi'y nxjalil, ¿Tze'n k-okila lu'n qu'n?
38 Xi ttzaq'win Pegr: Kux chi meltz'aja, ex kytx'ixpinks kynab'la, tu'n kyb'eta toj tumil twutz Dios, ex kux chi ku'xa toj a', te jawsb'il a' teyile junjun ti'j tb'i Jesucrist, tu'ntzin tkub' najsin kyila tu'n qMan, ex tu'n ttzaj q'o'n Xewb'aj Xjan kye'y. 39 Tzaj ttziyin Dios Xewb'aj Xjan ex jun najsb'il kyila te kye'y, ex te kyk'wala ex te kykyaqiljo ite' najchaq; a yol lu'n te kykyaqilxjo aye' taj qMan Dios tu'n kytxket, ex tu'n kynimin Tyol.
40 Yolintzin Pegr kyuk'a yol lu'n ex txqantl, ex xi tq'ma'n jun tumil kyjalu'n: Kypa'mil kyib'a kyi'jjo xjal aj il, tu'ntzintla kykleta.
41 Ikytzin b'ajjo, ayetzi'n kub' kynimin tyol Pegr, b'e'x i ku'x toj a' te jawsb'il a'. Tojjo q'ij anetzi'n, b'alaqa oxe mil xjal ok kychmo'n kyib' kyuk'a txqantl nimil. 42 Kykyaqilxix q'i'ntaq kyib' tu'n tkub' b'inchitjo kyyol tsanjil. Ex nkymojin kyib' kyxolilex, i na'n Dios, ex ok kychmo'n kyib' tu'n tkub' iky'sitjo Xjan Wab'j.
Tze'n tte'n kychwinqil tnejil nimil ojtxe
43 Jaw ka'ylaj kykyaqilx, tu'n nim techil ex nim kyb'inchb'in tsanjil otaq b'ant, tu'n tyek'it tipin Dios. 44 Aye' otaq chi nimin chmo'nxixtaq kyib' junx, ex kub' kypa'n jni' at kye kyxolilex.* Kyb'i. 4:32-35 45 Xi kyk'ayin kytx'otx' ex tkyaqiljo attaq kye, ex kub' kypa'n kypwaq kyxolilex, tze'nkuxjo, a attaq tajb'in kye. 46 Tkyaqil q'ij n-ok kychmo'ntaq kyib' toj tnejil ja te na'b'l Dios. Ex tojile kyja, ja' nkub'e iky'sittaqjo Xjan Wab'j, ex tu'n kywa'n junx tuk'a tzaljb'il ex tmutxb'il kyanmin. 47 Nchi nimsintaq tb'i qMan Dios, ex noq tu'n nb'anttaq kyu'n, b'a'n ele twutz tkyaqilx xjal. Tkyaqil q'ij nchi nimintaq txqantl xjal tu'n qMan Dios. Tu'ntzi'n ikyjo, nchmetiktaq kyb'aj.

*2:1 Lv. 23:15-21; Deu. 16:9-11

*2:21 Jl. 2:29-32

*2:23-24 Mt. 27:35; Mr. 15:24; Lc. 23:33; Jn. 19:18

*2:23-24 Mt. 28:5-6; Mr. 16:6; Lc. 24:5

*2:28 Sal. 16:8-11

*2:30 2Sa. 7:11-16; 1Re. 2:4; 1Cr. 17:11-14; Sal. 89:4; 132:11-12

*2:35 Sal. 110:1

*2:44 Kyb'i. 4:32-35