Tu'j Lucas
Lucas tb'i jun q'anil, ex aj u'jil, a kub' ttz'ib'in kab'e u'j toj Ak'aj Tu'jil, ajo u'j lo, a Tu'j Lucas, ex ajo u'j Kyb'inchb'in Tsanjil Jesús. Ajo tumil tu'n Lucas tzalu'n toj tu'j, noq tu'n ttzaj tq'o'n nimku tqanil kyi'jjo ila'ku ti', a o b'aj toj tchwinqil Jesús.
Atzin ximjo tojjo Tu'j Lucas, a nimxix t-xilin, a ti' kub' tb'inchin Dios noq tu'n Tk'wal, a Jesucrist, tu'n ttzaj ti'n kolb'il, nya noq kyeku aj Israel, qala' te tkyaqil xjal twutz tx'otx'. Ate Lucas ntzaj yek'inte qa twutzxix ajo kolb'il lo tkub' te tkyaqil xjal aj il, exla qa aj Judiy mo qa minaj. Ex ntzaj tyek'in qa nimxix taj Jesús kyi'jjo xjal tze'nqeku k'wal ex yaj, ex qya, a nti' kyoklin toj kywutzxjal te twutz tx'otx'. Me ikyqex kye aku knet nuk'b'il kyu'n ex jun kymujb'il kyib' tuk'a Dios noq tu'n kynimb'il ti'j Jesús.
Ntzaj tq'o'n Lucas jun tumil, tu'n tchiky'b'itjo a iky'x ti'j Jesús tzalu'n twutz tx'otx'. Ex nimku nyolin ti'jjo tb'e Jesús, te' t-xi' Jerusalén, tu'n tkyim twutz cruz tu'n tok te chojb'il qil, ex te chojb'il kyil tkyaqil xjal, a kqeb'il kyk'u'j ti'j.
Atzin juntl tumil, a nimx t-xilin tojjo u'j lo, a tna'j Dios Jesús; ex nkub' ttz'ib'in Lucas b'eljaj maj tna'j Dios Jesús junx kyuk'a nim t-xnaq'tzb'il Jesús ti'jjo na'j Dios, noq kyu'n techil ex tb'inchb'in.
1
Jun tyol Lucas tu'n t-xi xkye u'j lo
Ma kub' ntz'ib'inji'y lu'n ay Tyople, k'u'jlinxix wu'n: Ila' o b'aj tz'ib'inte tkyaqiljo jni' o b'aj qxol, ex tze'nkuxjo o b'aj yek'in qe kyu'n i lontexix, ex kyij oqxeninxix kye, tu'n kyxi' q'malte tze'nxix toke. Ex ikyxjo we', cheb'exix o b'aj nqani'n tze'nxix tzaje xkyeye, tu'ntzi'n kyjel ntz'ib'i'n ex kyjel nik'u'nxixa tey, tu'ntzin telxix tniky'a te o b'aj xnaq'tzin tey.
Te' attaq Herodes kawil toj Judey, attaq jun ch'uq pale tzajnin ti'j tyajiljo jun qtzan pale Abías,* 1Cr. 24:10 ex tojjo ch'uq anetzi'n tokxtaq jun pale, Zakariy tb'i. Ataqtzin t-xu'jil Zakariy, Lisabet tb'i, tzajnin ti'j tyajiljo qtzan tnejil pale Aarón. Kykab'ilx tb'anil xjalqe; nti'xtaq ch'in b'a'n tok q'met kyi'j qa nya wenqe, qu'n noqx niminkutaqjo tkawb'il Dios kyu'n. Noq tij xjalqel, nti'x jun kyal otaq tzul, qu'n mitaq n-alinxjo t-xu'jil.
Jun tqanil ti'j titz'jlin Juan, a Jawsil A'
Pon jun q'ij kye ch'uq pale a tzajninqe ti'jjo qtzan Abías tu'n kyokx na'l Dios, ex patil pon tojjo nim ja te na'b'l Dios. Me ataqtzi'n ntene kyu'n nej nb'aj kyjyo'n kyxolx, alkye jun tu'n tokx tojjo tnejil ja te nab'l Dios, a ja' nkub'e patittaq pon; me a Zakariy tzyet tu'n tokx. 10 Te' tokx Zakariy na'l Dios ex patil pon, kykyaqiljo jni' xjal i b'aj kyij na'l Dios pe'n. 11 Nna'ntaq Dios, ex npatintaq pon, nti'xtaq toj tnab'l, me atzaj tok tka'yin noq wa'l jun t-angel Dios ttxlajjo meẍ, ja' nb'aj kub' patittaqjo jni' pon. 12 Te' tlonte Zakariy angel, noq jaw ka'ylaj, ex b'e'x tzaj xob'.
13 Me b'e'x xi tq'ma'n angel te: ¡Zakariy! Mina tzaj xob'a, qu'n atzi'n tna'j Diosa, ma tzaj ttzaq'win Dios. Atzin t-xu'jila tzul jun tal, ex atzin tb'i k-okil tq'o'n, Juan. 14 Okx ktzalajilxa ti'j, ex nya o'kxa; qu'n nimx txqantl ktzalajil ti'j, aj tul itz'je. 15 Qu'n nimx k-ajb'ila tk'wala te Dios. Nya tx'ujtinel,* Num. 6:3 ex na'mxtaq tul itz'je, noq nojninl tanmin tu'n Xewb'aj Xjan. 16 Nimx aj Judiy k'wel kyb'inchin kyten twutz Dios tu'n. 17 A k'wel nej twutzjo Kolil tuk'a nim tipin ex tuk'a Xewb'aj Xjan, tze'nkuj Elías, a yolil Tyol Dios ojtxe, tu'n tkub' kyxmoxin manb'aj kyib' kyuk'a k'walb'aj, ex ikyqex k'walb'aj kyuk'a manb'aj;* Mal. 4:5-6 ex aye xjal, a mina nkub' kyb'inchin a taj Dios, tu'n tel kyniky' ti'j, ikyxjo tze'nqeku a nkub' kyb'inchin wen, tu'ntzintla noq b'antnintl kyten aj tul Kolil.
18 Xi tq'ma'n Zakariy te angel: ¿Ti'n ktzajil tq'o'n we'y tu'n t-xi niminji'y tyola? Qu'n noq ta'ẍqinla ex ikyx nxu'jilji'y, ¿Exsin tu'n tul jun nk'wala ja'lin?
19 Xi ttzaq'win angel te: ¡Ayi'n Gabriel! Nchin ajb'i'n te Dios.* Dan. 8:16; 9:21 Ma chin tzaj tchq'o'n yolil tuk'iy, ex q'malte tqaniljo lu'n tey. 20 Me tu'n mina xi tniminjiy a xi nq'ma'n tey, mina b'antl tyoli'n ja'lin, tzmaxi ajxi tjapin tq'ijjo, a ma txi nq'ma'n tey.
21 Me ayetzi'n jni' xjal nchi b'aj na'ntaq Dios pe'n otaq chi b'aj jaw qanlaj kyxolile, qu'n tu'n nq'altex n-etztaq Zakariy toj ja te na'b'l Dios. 22 Atzaj te' tetz, mix b'antil tyolin kyuk'a jni' xjal, noq tq'ob'qe i xi tyekin, tu'n tyek'inte jun ti'. Tu'ntzi'n ikyjo, b'e'x el kyniky'jo jni' xjal te, qa attaq jun otaq tli, qu'n kukx xa'ye mix b'antil tyolin.
23 Te' kyjapin b'ajjo q'ij tu'n taq'nin tojjo nim ja te na'b'l Dios, b'e'x aj tja.
24 Tb'ajlinxi' ikyjo, n-okku tz'aq taljo t-xu'jil. Te' tok tz'aq tal, ex jwe' xjaw mix etz b'ete toj tja, ex tq'ma: 25 Ma q'aq'in tk'u'j Dios wi'ja ja'lin, tu'n mina chi yolb'ine xjal wi'ja, tu'n nti'x jun wala otaq tzul, chi Lisabetjo.
Jun tqanil ti'j titz'jlin Jesús
26 Tb'ajlinxi' qaq xjaw toklin tz'aq tal Lisabet, te' t-xi tchq'o'n Dios angel Gabriel tzma Nazaret, jun tnam toj tx'otx' te Galiley, 27 tu'n t-xi' yolil tuk'a jun txin, a na'mtaq tlonte jun ichin. Atzin txin, Mariy tb'i.* Mt. 1:18 Otaq ja yolin tu'n tja meje tuk'a jun ichin, Jse tb'i, tzajnin ti'j tyajil qtzan nmaq kawil David.
28 Te' tkanin Gabriel, xi tq'ma'n te' txin: Ma chin tzaja q'olb'il tey, Mariy. Ax Dios tuk'iy ex ky'iwlinxixa tu'n.
29 Te' tb'inte tyol angel ikyjo, noq el kyim tu'n, exsin kub' tb'isin tiqu'nil xi tq'ma'n angeljo te ikyjo.
30 Xi tq'ma'n angel te: Mina ja xob'a Mariy. Ntzalaj Dios ti'ja, 31 ex k-okil tz'aq jun tala ja'lin. Ex ajtzin tul itz'je, k-okil tq'o'n tb'i Jesús.* Mt. 1:21 32 Tb'anil ichinx ex k-okil q'o'n tb'i te Tk'waljo Dios nimx toklin. Ex ax Dios k-okil q'onte te kawil, tze'nku qtzan t-xe'chil, a David, 33 tu'n tkawin kyib'aj aj Judiy te jun majx, qu'n a tkawb'il nlay b'ajx.* Is. 9:7
34 Xi ttzaq'win Mariy te angel: ¿Tze'n tten tu'n tok tz'aq wala, ex b'ajxi chin kub' kẍeyiy tuk'a jun ichin? chi'.
35 Xi tq'ma'n angel te: A t-xlekemil Xewb'aj Xjan k'wel tib'aja tze'n t-xlekemil muj, ex noq tu'n tipin Dios, a nimxix toklin, k-okil tz'aq tala. Tu'ntzi'n ikyjo, a tala tzul itz'je xjanxix ex k-okil tb'i te Tk'wal Dios. 36 Ex ikyxjo t-xjalila Lisabet, nti'taql b'isin tu'n, tu'n tul jun tal, qu'n noq tijl. Me atzin ja'lin, tzul itz'je jun tal, qu'n o b'ant qaq xjaw toklin tz'aq, 37 qu'n nti'x te Dios nlayit b'ant tu'n.* Gen. 18:14
38 Xi tq'ma'n Mariy: Noq b'i'nku we wu'n tze'n taj Dios wuk'iy. Qa ikyjo tze'n ma tq'may, b'a'nla.
Ex b'e'x xi' angel.
Tej t-xta'j Mariy q'olb'ilte Lisabet
39 Tb'ajlinxi' ikyjo, xi tajqelin Mariy tib', tu'n t-xi' toj jun tnam attaq txol wutz te Judey. 40 Te' tkanin, okx toj tja Zakariy, ex q'olb'in te Lisabet. 41-42 Te' tb'i'nte Lisabet te' tq'olb'in Mariy te, atzi'n tal b'e'x jaw yekj toj tk'u'j. Ex nojnin tanmin Lisabet tu'n Xewb'aj Xjan, ex xi tq'ma'n kuj wen te Mariy: A te ky'iwlinxix kyxol jni' qya twutz tx'otx', ex ikyxjo tala tzul itz'je. 43 Ex atzin we noq jun tal qyaqinxi'y, ¿Exsin tu'n wul q'olb'aja tu'n tnana Klol we'y? 44 Qu'n noqx te' xq'olb'in we'y, b'e'x xjaw yekjo wala tu'n tzaljb'il toj nk'u'ja. 45 Ky'iwlinxix te, tu'n xi tnimi'n qa tu'n tb'ajjo jni' saj tq'ma'n Dios, a tAjaw Tkyaqil, tey.
46 Tq'ma Mariy:
Kjawil nnimsi'n tuk'a tkyaqil wanmi'n tb'i wAjawa.* 1Sa. 2:1-10
47 Ex tzunx ntzalajx wanmi'n ti'j Dios, a Klol we'y.
48 Nti'xtaq wokli'n, me atzi'n ja'lin, ma chin tzaj tka'yi'n Dios.
O'kqinxa nimxix wokli'n kyxoljo jni' xjal ja'lin.
49 Qu'n a Dios nimxix toklin, tb'anilx ma tzaj tq'o'n we'y. Xjanxixjo tb'i.
50 Atx te Dios tq'aq'b'il tk'u'j kyi'jjo nchi kub' niminte.
51 Tuk'a tkyaqil tipin, nchi el ti'n nimsil kyib' toj kytx'ixew, ex n-ok tyupi'n kyb'is.
52 N-el ti'n kyoklin nmaq kawil,
ex nxi tq'o'n kye a nti' kyoklin.
53 Ayetzi'n at wa'yaj kyi'j, nxi tq'o'n kywa.
Ex n-el ti'n kye' a noqx nb'aj kyyajin.
54 Mi ẍi el najjo aj Judiy toj tk'u'j.
Ma chi tzaj tmojin tuk'a tq'aq'b'il tk'u'j.
55 Ikytzin tq'ma ojtxe kye qtzan qyajil Abraham ex kye txqantl kchi ul itz'je.* Gen. 17:7
56 Kyij Mariy oxe xjaw tja Lisabet. Te' kyb'ajjo oxe xjaw, b'e'x aj tja.
Tej titz'je Juan, a Jawsil A'
57 Te' tjapin q'ij tu'n tkub' tz'aq Lisabet, ul jun kyal q'a. 58 Te' tok kyb'i'n jni' t-xjalil, ex jni' xjal, a at ite'ke te, i xta'j q'olb'ilte, qu'n otaq q'aq'in tk'u'j Dios ti'j.
59 Te' tb'aj wajxaq q'ij tulin itz'je, ul aq'b'aj techiljo q'a,* Ajo aq'b'aj techil, circuncisión tb'i toj kastiy. tze'n nchi tenetaqjo jni' kyk'wal aj Judiy, a q'aqetaq.* Lv. 12:3 Atzi'n te' tu'ntaq tok tb'i, Zakariytaq tb'i tu'ntaq tok q'o'n, tze'nkuxjo tb'i ttata. 60 Me mix ttziye tnana, qu'n Juan tb'i k-okilch.
61 Xi kyq'ma'n xjal te: ¿Tiqu'n ikyjo? ¿Ma attzin jun kye' iky tb'i? chi chi'.
62 Xi kyqanin noq tuk'a techil te ttata ti'taq tb'i tu'n tok. 63 Xi tqanin ttata jun tz'lan, ja' tu'n tkub' tz'ib'ite tb'i. Atzaj te' tzaj ttzyu'n, kub' ttz'ib'in, Juan tb'i. Te' tok kyb'i'n jni' xjal ikyjo, jotx b'e'x i b'aj jaw ka'ylaj.
64 Ex tb'ajlinxi' ikyjo, b'e'x b'antl tyolin Zakariy, exsin ok ten nimsil tb'i Dios.
65 Jotxjo jni' xjal antza, junx kyuk'a tkyaqiljo najleqe tojjo jni' najb'il kyxol wutz te Judey, i b'aj jaw ka'ylaj ti'jjo jni' otaq b'aj. 66 Tkyaqilxjo jni' otaq b'aj b'inte ikyjo, b'aj jaw yolin toj kyanmin ex kyq'ma: ¿Titzila kb'antil tu'n k'wal? Qu'n nimx toklin ma tzaj tq'o'n Dios, a tAjaw Tkyaqil.
Ajo tyol Zakariy ti'j tk'wal
67 Zakariy, a ttata ne'ẍ, noj tanmin tu'n Xewb'aj Xjan, ex ok ten yolil tu'n, ex chi' kyjalu'n:
68 Ky'iwlinxixjo tb'i Dios te Israel, a tAjaw Tkyaqil,
qu'n ma tzul klol te' Ttanim.
69 Ma tzaj tq'o'n jun Klolqe, a nimx toklin,
tzajnin ti'j tyajiljo qtzan nmaq kawil David, a kub' niminte.
70 Atzi'n lu'n a q'umj ojtxe kyu'n xjan yolil Tyol Dios, tej kyq'ma:
71 A tu'n tel klonqe kye qajq'oj ex kye aye kyky'e'x qi'j;
72 tu'n ttzaj q'aq'in tk'u'j kyi'jjo qyajil,
ex tu'n mina tz'el naje toj tk'u'j, a tumil xjanxix b'ant ti'j tu'n;
tu'n kykyij Ttanim toj wen tuk'a.
73 Ex atzi'n b'ant ti'j tu'n, ex tq'ma te Abraham, a qxe'chil kyjalu'n,
74 tu'n qel tklo'n kye qajq'oj,
ex tu'n qajb'in te tuk'a tkyaqil qanmin;
75 tu'n tkub' qb'inchin qten jikyinxix toj tkyaqil qchwinqil twutz.
76 Atzi'n te, mil: Yolil Tyol Dios te' tb'i k-okil,
a Dios nimxix toklin.
Qu'n ay k'wel nej twutzjo Kolil q'malte tu'n tkub' kyb'inchinxjal kyib' twutz.* Mal. 3:1
77 K'wel tnajsin Dios kyila,
ex kchi kletila tu'n, chkujiy kye.
78 Qu'n a Dios tuk'a tq'aq'b'il tk'u'j qi'j, ktzajil tq'o'n jun tzaj toj kya'j tze'nku tqan q'ij,
79 tu'n tk'ant toj kychwinqiljo
aye' nchi b'et toj najin,
ex tu'n tkub' nej qwutz toj tb'eyil b'a'n.* Is. 9:2
80 Atzi'n k'wal nch'iyxixtaq twe' ex tnab'l, exsin najan tojjo najb'il, ja' mixtaq a'l najle toj, tzmaxi tpon q'ij, ja' tu'n tkub' tyek'ine tib' kyxol aj Judiy.

*1:5 1Cr. 24:10

*1:15 Num. 6:3

*1:17 Mal. 4:5-6

*1:19 Dan. 8:16; 9:21

*1:27 Mt. 1:18

*1:31 Mt. 1:21

*1:33 Is. 9:7

*1:37 Gen. 18:14

*1:46 1Sa. 2:1-10

*1:55 Gen. 17:7

*1:59 Ajo aq'b'aj techil, circuncisión tb'i toj kastiy.

*1:59 Lv. 12:3

*1:76 Mal. 3:1

*1:79 Is. 9:2