4
Tej tok Jesús toj joyb'il ti'j tu'n tajaw il
(Mt. 4:1-11; Mr. 1:12-13)
Nojnintaq tanmin Jesús tu'n Xewb'aj Xjan, tej tmeltz'aj ttzi Nim A' Jordán, exsin xi' tu'n tkujil Xewb'aj Xjan, tzmax tojjo tzqij tx'otx' ja' nti'ye kynajb'ilxjal toj. Ka'wnaq q'ij* Ka'wnaq q'ij, 40 q'ij n-ele. ten Jesús antza, ex antza oke toj joyb'il ti'j tu'n tajaw il, tjoy ttxolil tu'n tel tiky'in tkawb'il tMan. Kyojtzi'n q'ij anetzi'n, nti'x ch'in xi twa'n. Tu'ntzi'n ikyjo, b'e'x tzaj wa'yaj ti'j.
Ante tajaw il xi tq'ma'n te kyjalu'n: Qa k'walb'ajxixtza te Dios, q'manxa kye ab'j lo, tu'n kyok te wab'j, qu'n manyor wa'yajx ti'ja.
Me xi ttzaq'win Jesús: Kyij tz'ib'in toj Tyol Dios, qa nya noq o'kx tu'n wab'j k-anq'ile texjal.* Deu. 8:3
Tb'ajlinxi' ikyjo, b'e'x xi' Jesús tu'n tkujil tajaw il twi' jun ma tij wutz, ex jun paqx xi tyek'i'n kykyaqiljo tnam ite'kutaq twutz tx'otx', exsin xi tq'ma'ntz kyjalu'n: Kxel nq'o'n tkyaqiljo kyoklin jni' tnam tzalu'n twutz tx'otx', tu'n tkawi'n kyib'aj, junx tuk'a tkyaqil kynimsb'il kyib'. Qu'n we'y o tzaje q'o'ne' lu'n, ex noq alqe waji'y tu'n t-xi nq'o'n. Me qa ma kub' meje'y k'ulil nwutza, tkyaqil kxel nq'o'n tey, chi' tajaw il.
Xitzin ttzaq'win Jesús kyjalu'n: Tz'ib'in ta' toj Tyol Dios kyjalu'n: K'uli'n o'kx twutz qAjaw, a tDiosa, ex noq te, tu'n tajb'iniych.* Deu. 6:13
Tb'ajlinxi' ikyjo; b'e'x xi' Jesús juntl majl tu'n tkujil tajaw il tzma toj tnam te Jerusalén. Jax tk'le'n tzmax toj tjuch'iljo tnejil ja te na'b'l Dios, a nimxix twe', exsin xi tq'ma'ntz te kyjalu'n: Qa K'walb'ajxixtza te Dios, xo'nkuxsin tib'tza, tu'n tkupi'n tzmax twutz tx'otx'. 10 Qu'n ikytzin ntq'ma'n Tyol Dios kyjalu'n:
Kchi tzajil tsma'n Dios t-angel te kloltiy.* Sal. 91:11
11 Ex kjawil q'i'n kyu'n toj kyq'ob',
tu'ntzintla mi ky'ixb'iy twi' ab'j.* Sal. 91:12
12 Me ikyxjo ntq'ma'n toj Tyol Dios kyjalu'n, chi Jesús: Mi tz'ok tq'onjiy qAjaw, a tDiosa toj joyb'il ti'jch.* Deu. 6:16
13 Tej mix jyetil tumil tu'n tajaw il, tu'n tok tq'o'ntaq Jesús toj joyb'il ti'j, b'e'xsin el tlaq'win jun jte'b'in q'ij tib'tz ti'j Jesús.
Tej t-xi xkye taq'in Jesús toj tx'otx' te Galiley
(Mt. 4:12-17; Mr. 1:14-15)
14 Nojnintaq te Jesús tu'n tipin Xewb'aj Xjan, tej tmeltz'aj toj ttx'otx' Galiley, ex nimxtaq nyolajtz tqanil toj kykyaqiljo tnam ite'taq ti'jile' tx'otx' anetzi'n.
15 Xnaq'tzin te Jesús kyojile mu'ẍ ja te kyna'b'l Judiy Dios tojile junjun najb'il, ex tkyaqil xjal i jaw nimsin te' tb'i Jesús.
Tej t-xi' Jesús toj ttanim, a Nazaret
(Mt. 13:53-58; Mr. 6:1-6)
16 Xi' te Jesús tojjo tnam Nazaret, a ja' jawe ch'iye. Tze'nkuxtaqjo n-oke tu'n, okx tojjo mu'ẍ ja te kyna'b'l Judiy Dios toj tq'ijil ajlab'l, ex jawtzin we'tz u'jil te' Tyol Dios. 17 Xi q'o'n tu'j Isaías te, aj yolil Tyol Dios. Atzaj te' tjaw tjqo'n Jesús, antza jatze jyete jun tnej yol tu'n, tz'ib'inku kyjalu'n:
18 Nojninqin we' tuk'a Xewb'aj Xjan, a T-xew tAjaw Tkyaqil.
Qu'n ma chin el tpa'n, tu'n nxi'y yolil Tb'anil Tqanil kye yaj;
ex tu'n nxi'y q'mal te' tzaqpib'l kye' jpunqekux toj tze, a nti' tumil tu'n kyten antza;
ex tu'n tq'anit kywutzjo moẍ, ex tu'n nxi'y q'uqb'il kyk'u'jjo a nti' kyipin;
19 ex tu'n tq'metjo tq'ijil kolb'il tu'n t-xtalb'il tAjaw Tkyaqil.* Is. 61:1-2
20 Tb'ajlinxitzi'n ikyjo, b'e'x kub' tjpu'n Jesúsjo u'j, exsin xi tq'o'ntz te' mojil tojjo mu'ẍ ja te kyna'b'l Judiy Dios, ex b'e'x kub' qe. Kykyaqilxjo ite'taq antza, noqx otaq chi ok kyim ti'j.
21 Xitzin t-xikyb'intz tu'n tyolin, ex tq'ma kyjalu'n: Kywutzxa ex texjo q'ij lu'n, ma japin b'ajjo a xjaw wu'ji'n toj Tyol Dios.
22 Kykyaqilx xjal wentaq nkyyolin ti'j Jesús, ex nchi jawtaq ka'ylaj, qu'n tb'anilxtaq t-xili'n tumil Tyol. Nchi b'aj jawtaq qanlaj kyxol kyjalu'n: ¿Ma nyatzin tej tk'wal Jse lo?
23 I xitzin ttzaq'win Jesús: Tu'n kyxima ikyjo, b'alaqa aku tzaj kyq'ma'n jun yol we'y kyjalu'n: Jun q'anil aku kub' tq'a'nin tib' ja'chaqx ta'yitz. Ikytzi'n, akula tzaj kyq'ma'n we'y, tu'n tkub' nb'inchi'n tzalu'n tkyaqiljo techil wipi'n xb'ant wu'n tzma toj tnam Capernaum, tu'n tel kyniky'a wi'ja.
24 Me xi tq'ma'nl Jesús kye: Twutzxix kxel nq'ma'n kye'y, qa mix a'lx jun yolil Tyol Dios, aku kub' wutzlin tojx ttanim.* Jn. 4:44
25 Qu'n toj kywutza wen xjalqi'y, noq tu'n tzajninqi'y te qtzan Israel. Me twutzxix kxel nq'ma'n kye'y, kyojjo q'ij, tej tten Elías tzalu'n toj ttx'otx' Israel, nimxtaq qya otaq b'aj kyim kychmil exla qa tzajninqetaq te Israel, ikyxjo tze'nku te Elías. Oxe ab'q'e tuk'a niky'jin mix tzaje jb'al. Tu'ntzi'n ikyjo, tkyaqil twutz tx'otx' nimx wa'yaj tzaj.* 1Re. 17:1 26 Me exla qa nimx wa'yaj tzaj toj tx'otx' te Israel, mix xaye tchq'o'ne Dios Elías qanil twa te jun meb'e qya tzalu'n toj Israel, qala' antza xi chq'o'nil tuk'a jun qya otaq kyim tchmil, tojjo tnam Sarepta, nqayin ta'taql te' tk'atzjo tnam Sidón tojjo tx'otx' te amaq' xjal.* 1Re. 17:8-16 ¿Tiqu'nil? 27 Ex ikyxjo, ila'taq qxjalil yab' tu'n tx'a'k, aj noqtaq n-el lemimin, me mix jun kub' tq'ani'n Elisey, a yolil Tyol Dios ojtxe, qala' o'kxjo jun b'etin xjal, Naamán tb'i, a tzajnintaq toj ttx'otx' Siria. Ex ikyxjo nya qxjalil.* 2Re. 5:1-14 B'alaqa nya o'kqox nqo ok tk'u'jlin Dios.
28 Tej tb'ij te' lu'n kyu'n xjal ite'kxtaq tojjo ja te kyna'b'l Judiy Dios, nimx i jaw q'ojle.
29 Tu'ntzi'n ikyjo, b'e'xsin i b'aj jaw we'ks, exsin tu'n tex kylajo'ntaq Jesús. Xitzin kyi'ntz twi' jun tij wutz, ja' b'inchinkutaqjo kytanim, tu'ntzi'n ttzajtaq kyxo'n tzmantza.
30 Me atzin te Jesús, ex kyxolile ex b'e'x xi'.
Tej tex tlajo'n Jesús taq'nil tajaw il toj tanmin jun xjal
(Mr. 1:21-28)
31 B'e'x xi' Jesús toj Capernaum, jun tnam toj tx'otx' te Galiley. Antza oke tene xnaq'tzil kyexjal toj jun q'ij te ajlab'l. 32 Ex b'e'x i jaw ka'ylaj kye' xjal ti'jjo t-xnaq'tzb'il, qu'n nimxtaq kyokli'n Tyol.* Mt. 7:28-29
33 Me tojtaqtzi'n jun mu'ẍ ja te kyna'b'l Dios aj Judiy, attaq jun ichin tzyu'ntaq tu'n jun taq'nil tajaw il. Jaw ẍch'in, ex tq'ma kyjalu'n: 34 Ay Jesús aj Nazaret, ¿Ti'xsin s-ula lolte qxola? Noq ma tzula yuch'il qe'y. Wojtzqi'n te, ex b'i'n we' wu'n, a tejiy Tk'wal Dios, xjanxix toklin.
35 Oktzin tyiso'n Jesúsjo taq'nil tajaw il kyjalu'n: Mi ch'otjiy. Kux tz'etza toj tanminjo xjal lo, ex tzaqpinkja.
Atzin tej ichin b'e'x kub' tlank'in taq'nil tajaw il twutz tx'otx' ex twutz kykyaqilxjal, tej tkyij ttzaqpi'n; ex nti'x ch'in kyij ky'ixb'e te.
36 Kykyaqiljo xjal i b'aj jaw ka'ylaj, ex i b'aj jaw yolin kyxolx kyjalu'n: ¿Anqeqe kye' xnaq'tzb'il ikyjo, a nimxix tkawb'il ex nimxix toklin? Nchi etz tlajo'n taq'nil tajaw il toj kyanminxjal, ex b'e'x nchi b'ajetz.
37 Ajo toklin ex Tyol Jesús, nimx iky'e' tqanil kyxolile' tkyaqil tnam ti'jile Capernaum.
Tej tkub' tq'anin Jesús tnana t-xu'jil Pegr
(Mt. 8:14-15; Mr. 1:29-31)
38 Tb'ajlinxi' ikyjo; jaw we', ex etz Jesús toj mu'ẍ ja te kyna'b'l Judiy Dios. B'e'x xi', ex okx toj tja Simun. Ataqtzi'n tnana t-xu'jil Simun yab'taq tu'n txqan kyaq. Tu'ntzi'n, i kub'sin kywutz te Jesús, tu'ntaq tkub' tq'anin.
39 Kub' k'we' Jesús, tu'n tok tka'yinj yab', exsin xi tq'ma'ntz te' nim kyaq, tu'n teltaq tpa'n tib' ti'jjo qya. Texjo paq anetzi'n, b'e'x xi chewx kyaq, ex b'e'x jaw we'ks tej qya, ex n-ok tentz b'inchil ch'in ti' kye.
Tej tkub' tq'anin Jesús nimku yab'
(Mt. 8:16-17; Mr. 1:32-34)
40 Atzaj te' qqoqix, tu'n otaq kyb'inte, ex otaq tz'ok kyka'yi'n xjal jni' otaq b'ant tu'n Jesús, kykyaqilx xjal attaq yab' kyja ex noq ti'chaqku kyyab'il, i b'aj xi kyi'n tk'atz Jesús, tu'n kyb'aj kub'taq tq'anin. I kub' tq'o'n tq'ob' tib'ajile junjun, ex b'e'x i q'anit. 41 Nimku yab'il b'aj q'anit, ex nimx taq'nil tajaw il b'ajetz tlajo'n toj kyanminxjal. Aye taq'nil tajaw il i b'aj jaw ẍch'in, ex kyq'ma kyjalu'n: ¡Axixa Tk'wal Dios! Me b'e'x nchi b'aj ok tmiyo'ntaq Jesús, ex mina nchi kub'taq twutzlin tu'n kyjawtaq yolin, qu'n b'intaq kyu'n, qa axtaq Jesúsjo Tk'wal Dios, a Crist.
Tej tok ten Jesús yolil Tyol Dios kyojile tnam
(Mr. 1:35-39)
42 Atzi'n tej qsqix, b'e'x ex Jesús toj tnam, tu'n t-xi' toj jun tx'otx', a nti' kynajb'ilxjal toj. Me b'e'x i ok tenxjal jyolte, ex jyet kyu'n ja'taqjo ta'ye, qu'n kyajtaq tu'n tten Jesús kyuk'a te jun majx. 43 Me atzin te Jesús xi tq'ma'n kye: ¡Mina! Qu'n il ti'j tu'n t-xi nq'ma'nji'y Tb'anil Tqanil ti'j Tkawb'il Dios kyoj kykyaqil txqantl tnam, qu'n apen wilji'y ẍin tzaj chq'o'n.
44 Ikytzin nkub'etaq tyolin Jesúsjo Tyol Dios kyojile' mu'ẍ ja te kyna'b'l Judiy Dios, tojx ttx'otx' Judey.

*4:2 Ka'wnaq q'ij, 40 q'ij n-ele.

*4:4 Deu. 8:3

*4:8 Deu. 6:13

*4:10 Sal. 91:11

*4:11 Sal. 91:12

*4:12 Deu. 6:16

*4:19 Is. 61:1-2

*4:24 Jn. 4:44

*4:25 1Re. 17:1

*4:26 1Re. 17:8-16

*4:27 2Re. 5:1-14

*4:32 Mt. 7:28-29