9
Tej kyxi tsma'n Jesús t-xnaq'tzb'in q'mal Tb'anil Tqanil kolb'il
(Mt. 10:5-15; Mr. 6:7-13)
I ok tchmo'n Jesúsjo kab'lajaj t-xnaq'tzb'in, exsin xi tq'o'n kyoklin te kawil, ex xi tq'o'n kyipin tu'n kyetzjo jni' tkyaqil wiq taq'nil tajaw il toj kyanminxjal kyu'n, exsi'n jni'qe yab' tu'n kyq'anit. Exsin i xi chq'o'ntz tu'n Jesús tu'n kyxi' yolil te' Tkawb'il qMan Dios, ex tu'n kyq'anin kyi'jjo jni' yab'. Chi' kyjalu'n: Nti' ch'in kye' tu'n t-xi kyi'n, a il ti'j tu'n tajb'in toj kyb'e'y; mina txi kyi'n kye kytze, kych'u'ẍa ex wab'j, ex mina txi kyi'n kye' pwaq, nipe jun xb'alin te tx'ixpil kyi'ja.* Lc. 10:4 Ex a'lchaqx kye jatz ja' chi pon kanini'y ajlal, axsa chi tenkuy, tzmaxi k'a' chi etzji'y toj, ajxi kyxi'y toj junxil tnam, chi Jesús kye. Me metzi'n, aj qa at jun tnam, a ja' kyky'e'yexjal kyi'ja, b'e'x k'a' chi etza antza. Me b'e'x k'a' tz'el kychto'n quq ti'j kyqa'n kywutzjo xjal tojjo tnam anetzi'n, tu'n tajb'in te techil kye, tu'n mina xkub' kyb'i'n Tyol Dios.* Lc. 10:10-11; Kyb'i. 13:51
B'e'xsin i xi' kyej t-xnaq'tzb'in Jesús tojile junjun kojb'il, q'mal te' Tb'anil Tqanil kolb'il kyexjal, ex tu'n kyq'anitjo jni' yab' kyu'n.
Tej t-ximin Herodes ti'j ankye te' Jesús
(Mt. 14:1-12; Mr. 6:14-29)
Jotxjo a nyolajtztaq ti'j Jesús, ex ti'j tkyaqiljo nb'anttaq tu'n. B'e'x b'ijte te' tu'n Herodes, a nmaq kawiltaq, me mix elexix tniky' te, qu'n ila'taq nq'mante a qa ataq Juan, a Jawsil A', otaq jatz itz'je juntl majl. Ex ite'taqtl nchi q'mante a qa ataqj Elías, a yolil Tyol Dios, otaq tzul juntl majl. Me ite'taq nchi q'mante a qa jun qtzan yolil Tyol Diosjo otaq jaw anq'in juntl majl.* Mt. 16:14; Mr. 8:28; Lc. 9:19 Me atzin te Herodes iky te' tq'ma kyjalu'n: Nyatel te Juan, a Jawsil A', qu'n ayinku we' in xi q'mante, tu'n tel tx'emit te' twi'. ¿Me altzila kye' xjaltz, a nimku nq'umlajtz ti'j? Tu'n ikyjo, ok tq'o'n Herodes tilil, tu'ntzintla tiwle Jesús.
Tej tka'chit jwe' mil ichin tu'n tipin Jesús
(Mt. 14:13-21; Mr. 6:30-44; Jn. 6:1-14)
10 Atzaj te' kymeltz'ajjo t-xnaq'tzb'in Jesús, b'e'x i ok ten q'malte te Jesús jni' otaq b'aj kyb'inchin. B'e'xsin i xi q'i'ntz kyjunalx, tu'n kypon kanin tojjo jun najb'il, Betsaida tb'i. 11 Me atzaj te' kyb'inte txqantl xjal, qa otaq che'x Jesús kyuk'a t-xnaq'tzb'in tzma Betsaida, b'e'xsin i xi lipetz kyi'j. I kub' tziyin tu'n Jesús tej kykanin; xi chiky'b'in Tkawb'il qMan Dios kye, ex i kub' tq'anin jni' yab'.
12 Atzaj te' kyja'taq qok yupj, b'e'xsin i xi laq'e kab'lajaj t-xnaq'tzb'in tk'atz Jesús, exsin xi kyq'ma'n te kyjalu'n: Chq'onqexjiy xjal lo kyojile' jni' kojb'il a nqayin ite', tu'ntzintla kyjyon kywa, ex tu'n kyjyon te' ja' tu'n kyktane, qu'n tu'n nti'x ch'in te at tzalu'n.
13 Xitzin ttzaq'win Jesús: Kyq'onxa kywa.
Me ayetzintljo t-xnaq'tzb'in xi kytzaq'win kyjalu'n: Nti' qe wab'j q'i'n qu'n, o'kxjo jwe' tal wab'j exsin kab'e tal netz' kyiẍ. ¿Ma man qo'xtza laq'olte txqantl wab'j te tkyaqiljo xjal lo? chi chi'.
14 Attaq jun jwe' mil ichin antza. Me chi Jesúsjo kye t-xnaq'tzb'in kyjalu'n: Kyq'manxa kyexjal tu'n tok kychmo'n kyib' toj ch'uqin, lajaj toj ox k'al* Lajaj toj ox k'al, 50 n-ele. tu'n tten toj junjun ch'uq, ex tu'n kykub' qe.
15 Jotx xjal i b'aj kub' qe, tze'nxjo xi q'ma'n kye kyu'njo t-xnaq'tzb'in Jesús. 16 Texjo paq anetzi'n, i jaw ttzyu'n Jesúsjo jwe' tal wab'j exqetzi'n kab'e tal netz' kyiẍ, jaw ti'n twutz jawl, exsin xi tq'o'n chjonte te Dios kyi'j. Atzaj te' tb'aj na'n Dios, b'e'xsin i kub' tpiẍin tal wab'j, exsin i xi tq'o'ntz kye' t-xnaq'tzb'in, tu'ntzintla tkub' kysipin kye tkyaqilxjal. 17 Jotxjo xjal b'aj noj kyk'u'j, qu'n tu'n nimx kywa b'aj. Me atzaj te' kyb'aj wa'n, kab'lajaj chi'ljo tb'uchil wab'j chmet.
Tej t-xi tq'ma'n Pegr qa Kolil te Jesús
(Mt. 16:13-19; Mr. 8:27-29)
18 Jun majjo ikyjo, tjunalxtaq Jesús at kyuk'a t-xnaq'tzb'in; na'n Dios nej, exsin xi tqanin kye' t-xnaq'tzb'in. Chi' kyjalu'n: ¿Ankyeqi'n toj kywutzjo jni' xjal?
19 Xitzin kytzaq'win t-xnaq'tzb'in kyjalu'n: At junjun nq'ma'nte qa ajiy qtzan Juan, a Jawsil A'; at junjuntl nq'ma'nte qa ajiy Elías, a yolil Tyol Dios ojtxe. Ex at junjuntl nq'ma'nte qa ajiy jun yolil Tyol Dios jaw itz'je juntl majl.* Mt. 14:1-2; Mr. 6:14-15; Lc. 9:7-8
20 ¿Yajtzin kye toj kywutz? ¿Ankyeqi'n?
Ate Pegr xi tzaq'winte kyjalu'n: A tejiy Crist, a sk'o'nxix tu'n Dios, tu'n tul tzalu'n twutz tx'otx', chi'.* Jn. 6:68-69; 11:27
Tej tyolin Jesús ti'j tkyimlin
(Mt. 16:20-28; Mr. 8:30–9:1)
21 Tb'ajlinxi' ikyjo, xi oqxeninxix kye tu'n Jesús, tu'n mix alqeye tu'n t-xi kyq'ma'ne qa ate Jesúsjo Crist.
22 Xi tq'ma'n kye t-xnaq'tzb'in kyjalu'n: Ayi'n, a Tk'wal Ichin, ilxix ti'j tu'n tiky'x nim yajb'il wu'n, ex ok kchin elil i'jli'n kyu'n kynejilxjal ex kyu'n kynejil pale junx kyuk'a tkyaqil xnaq'tzil ti'j ojtxe kawb'il. Ok kchin k'wel b'yo'n kyu'n, me toj toxin q'ij ok kchin jawitz anq'intla juntl majl.
23 Xitzin tq'ma'n kye kykyaqilx: Ankye jun taj tu'n tok te nxnaq'tzb'i'n, il ti'j tu'n tel ti'n toj tk'u'j tkyaqil tajb'il, ex tu'n t-xi tq'o'n tib' tu'n t-xi lipe wi'ja tkyaqil q'ij, exla qa ma kyim twutz cruz.* Mt. 10:38; Lc. 14:27 24 Ikytzi'n, alkye taj noq tu'n tkub' tb'inchin tajb'il tzalu'n twutz tx'otx', kxe'l toj najin te jun majx. Ex alkye k'wel ttzyu'n tib' ti'j tkyaqiljo at tajb'in kyexjal tzalu'n twutz tx'otx', noq tu'n npaja, ktenb'il tchwinqil te jun majx.* Mt. 10:39; Lc. 17:33; Jn. 12:25 25 ¿Qu'n ti'xsila tajb'in tu'n tkanb'it tkyaqiljo ajb'il tzalu'n twutz tx'otx', exsin tu'n tnaj tanmin? 26 Tu'npetzi'n, qa at jun saj tx'ixwe wi'ja ex ti'jjo nyola, ex ikyx weji'y, ayi'n Tk'wal Ichin, ex ok kchin tzajil tx'ixwe we' te, aj wula tuk'a nkawb'ila ex tuk'a tqoptz'ajiyil nMa'n junx kyuk'a jni' xjan angel. 27 Twutzxix kxel nq'ma'n kye'y, at junjun ite' tzalu'n wuk'iy, mi kyli kyimin, tzmaxi aj kylonte Tkawb'il Dios tzalu'n twutz tx'otx'.
Tej ttx'ipit ka'ylajtz Jesús
(Mt. 17:1-8; Mr. 9:2-8)
28 Otaqxi b'aj wajxaq q'ij, tej tjax Jesús na'l Dios twi' jun wutz; lipcheqektaq Pegr, Santyaw ex Juan ti'j.* 2Pe. 1:17-18 29 Tzmataq nna'n te Jesús Dios, tej ttx'ixpit tka'yb'il twutz, exsin ajo t-xb'alin ox qoptz'ajx wen. 30 Texjo paq anetzi'n, i kub' kyyek'in kyib' kab'e ichin nchi yolintaq tuk'a Jesús, a Moisés ex Elías. 31 Tzunxtaq nqoptz'aj kyi'jile ichin anetzi'n, tej kyok ten yolil ti'jjo tkyimlin Jesús, a tu'ntaq tb'aj toj Jerusalén. 32 Nimxtaq te Pegr twatl at, exqetzi'n tuk'a. Me mix iky'e ktane; tu'ntzi'n iwle tqoptz'ajiyil Jesús kyu'n, exsin kyspiky'imiljo kab'e ichin, a ite'taq tuk'a. 33 Atzaj te' kyja'taq tel kypa'n kyib'jo kab'e ichin ti'j Jesús, xitzin tq'ma'n Pegr kyjalu'n: ¡Ay Xnaq'tzil, tb'anilx te' tu'n oto' tzalu'n! K'a' kub' qb'inchi'n oxe tal pach; jun te, ex jun te Moisés, ex jun te Elías.
Me mix ele te Pegr tniky' ti'jjo a otaq txi tq'ma'n. 34 Tzmataq nyolin Pegr, tej tkub' juktz'aj jun muj kyib'aj. Tu'ntzi'n, nimx kyxob'il tzaj. 35 Tojjo muj anetzi'n, etz yolin jun tq'ajq'ojil, ex tq'ma: Axixpen weji'y Nk'wal lo, sk'o'nxix wu'n. Kyb'inkuji'y Tyol.* Is. 42:1; Mt. 3:17; 12:18; Mr. 1:11; Lc. 3:22 36 Tej tb'aj kyb'i'n yol, a etz q'ma'n toj muj, iwle Jesús kyu'n, ex kyli qa tjunalxtaq wa'l. Nti' ch'in i jaw yolin, ex mix a'l qe xi kyq'ma'ne ti'jjo otaq kyli.
Tej tex tlajo'n Jesús taq'nil tajaw il toj tanmin jun q'a
(Mt. 17:14-21; Mr. 9:14-29)
37 Tojxi junxil q'ij i meltz'aj twi' wutz. Atzaj te' kyku'tzku, nimx xjal i b'ajetz k'lulte Jesús. 38 Kyxoljo xjal anetzi'n, attaq jun te ichin jaw yolin kujxix wen. Chi' kyjalu'n:
Ay Xnaq'tzil, b'inchim t-xtalb'ila, q'aninkujiy tal nk'wala lo, noq tu'n o'kx weji'y tal nk'wal junch'in: 39 Jun taq'nil tajaw il ma b'inchin ti'jjo tal nk'wala; tu'ntzi'n, tzunx nẍch'inx wen, ex n-etz plut toj ttzi tze'nku ntzaj kyimin ti'j. Tu'n ikyjo, nimx ma ky'ixb'e tal nk'wala tu'n, ex nti'x tumil tu'n ttzaqpaj. 40 Nimx ma chin kub'sin nwutza kye t-xnaq'tzb'i'n, tu'ntzintla tetz kyi'n taq'nil tajaw il, me na'mx tetz kyu'n.
41 Xitzin ttzaq'win Jesús kye t-xnaq'tzb'in kyjalu'n: Ayi'y xjal nti' kynimb'ila, ex nti' kyumila. ¿Jte'xsin q'ij nkub'lin te'n kyxola? ¿Ex jte'xsin q'ij kky'elix wu'n kyuk'iy? Kyintzinji'y q'a tzalu'nch.
42 Atzaj te' t-xi laq'e tal k'wal tk'atz Jesús, b'e'x pon tolpaj juntl majl tu'n tipin taq'nil tajaw il, ex b'e'x tzaj jun majljo kyimin ti'j. Me ante Jesús b'e'x xi tmiyo'n tipin taq'nil tajaw il. Tu'ntzi'n, b'e'x q'anit tej k'wal anetzi'n, exsin xi q'o'ntz te ttata.
43 Jotx i b'aj jaw ka'ylaj tu'n tipin qMan Dios antza.
Tej tyolin Jesús juntl majl ti'jjo tkyimlin
(Mt. 17:22-23; Mr. 9:30-32)
Tzunxtaq nchi lab'texjal antza ti'jjo a nb'anttaq tu'n Jesús, xitzin tq'ma'n Jesús kye t-xnaq'tzb'in kyjalu'n: 44 Kyb'inkutzinji'y a kxel nq'ma'n kye'y, ex mina tu'n tel naj toj kyk'u'ja: Ayin weji'y, a Tk'wal Ichin, me ok kchin xel q'o'n toj kyq'ob'xjal tu'n nkyima, chi'.
45 Me mix ele kyniky'jo t-xnaq'tzb'in te' a otaq b'aj tq'ma'n Jesús kye, qu'n tu'n axtaq te Dios otaq tz'ok jpunte kynab'l, tu'n minataq tz'ele kyniky' te. Ex nimx kyxob'il tzaj tu'n t-xi kyqanin juntl majl, tze'n chi elpine' yol anetzi'n.
Ankye nimxixtl toklin toj Tkawb'il Dios
(Mt. 18:1-5; Mr. 9:33-37)
46 Texjo paq anetzi'n, b'e'x i ok ten kyej t-xnaq'tzb'in Jesús ch'otjil kyxolile, qu'n kyajtaq tu'n kyb'inte alkyexixjo nimxixtl toklin kyxol.* Lc. 22:24 47 Me atzaj te' tel tniky' Jesús ti'jjo nb'ajtaq kyxol, tzaj tk'le'n jun k'wal, exsin kub' twa'b'intz kyxol, 48 exsin xi tq'ma'n kye: Ankye jun kxel k'monte jun tal q'a tze'nku lo noq tu'n tnimb'il ti'j nb'i'y, nya o'kxjo tal q'a kxel tk'mo'n, qala' ayi'n. Ex alkye' kxel k'mon we'y, nya o'kqinxa chin xel tk'mo'n, qala' majxjo Dios, a saj chq'on we'y.* Mt. 10:40; Lc. 10:16; Jn. 13:20 Tu'npetzi'n, alkye nya nim ch'in toklin kyxola toj kywutza, apente nimxix toklin, chi' Jesúsjo.
Ankyeqexix quk'a toj taq'in qMan
(Mr. 9:38-40)
49 Atzin te Juan xi tq'ma'nl kyjalu'n: Xnaq'tzil, o qli qe' jun xjal, a nchi etzjo jni' taq'nil tajaw il toj kyanminxjal tu'n, noq toj tumil tb'iy. Me o txi qmiyo'n tu'n mina kub' tb'inchintl, qu'n tu'n nya quk'a.
50 Xitzin ttzaq'win Jesús kyjalu'n: Mina txi kymiyo'n kye', qu'n atzi'n lu'n nya qi'jb'inxi ta', quk'a ta' te'.
Tej t-xi tmiyo'n Jesús Santyaw ex Juan
51 Atzaj te' ch'ixtaq tul kanin q'ij, ja' tu'n taje Jesús toj kya'j, okxix tilil tu'n, tu'n tkanin tzmax Jerusalén. 52 Me nej i xi tnejsin kab'e t-xnaq'tzb'in tzma tojjo jun kojb'il te Samaria, tu'ntzintla tjyet jun ja kyu'n, ja' tu'ntaq tktane Jesús.
53 Me ayetzin kyej xjal aj Samaria, mix kytziye tu'n tkyij Jesús antza, qu'n tu'n otaq kyb'i qa kyja'taq t-xi' Jesús tzma Jerusalén, ex nimtaq q'oj kyxol aj Samaria kyuk'a aj Jerusalén. 54 Atzaj te' kyb'in te' kab'e t-xnaq'tzb'in Jesús, a Santyaw ex Juan, ti'taq kyb'is aj Samaria, xitzin kyq'ma'n te Jesús: ¿Taa, me qa aku ttziya te, tu'n t-xi qq'ma'n tu'n tku'tz q'aq' toj kya'j, tu'ntzintla kykyimjo ma' xjal kykyaqil?* 2Re. 1:9-16
55 Tej tb'inte Jesús kyyoljo t-xnaq'tzb'in, b'e'x aj meltz'aj, exsin i xi tmiyo'n. Chi' kyjalu'n: Mina n-el kye' kyniky' te, ja' tzajni'n tb'is kyanmi'n, a nya b'a'n, chi'. 56 Qu'n ayi'n, a Tk'wal Ichin, mi ẍin ula yuch'il kychwinqilxjal, qala' tu'n kyklet. At junjun wiq Tyol qMan, nti' tkyaqil v. 55 ex 56 toj. Noqx te' tb'aj tq'ma'n ikyjo, b'e'x i xi' toj junxil kojb'il.
Aye kyajtaq tu'n kyxi lipe ti'j Jesús
(Mt. 8:19-22)
57 Tzuntaq chi b'et, tej tjaw yolin jun ichin, exsin xi tq'ma'n te Jesús kyjalu'n: Taa, wajx we' tu'n wok lipe ti'ja, ja'chaqx txa'yetza.
58 Xitzin ttzaq'win Jesús kyjalu'n: ¿Ma twutzxixsin tey qa aku txi lipey wi'ja? Me majx kxel nq'ma'n tey: At kye wech kyjul te kynajb'il; ex at kye pich' kypaqb'il. Me metzin we', a Tk'wal Ichin, nipe ja' tu'n nxi q'ejeye ch'i'n, nti'.
59 Ex xi tq'ma'n Jesús te juntl: Lipeka wi'jach.
Me ante xjal xi ttzaq'win: Me nti' amb'il wi'ja ja'lin, qu'n ma tijin ntatiy. Wajatla'y nej tu'n tkub' nyo'n ajxi tkyim, ex tu'n tku'x nmuqu'n, tzmaxitzintla ẍinx lipeji'y ti'ja.
60 Me xi ttzaq'win Jesús: Lipeka wi'ja ja'lin. Ex tzaqpinqekji'y kyimninqe toj kynimb'il, tu'n tkux kymuqu'n kyib'. Me ante, ku txi'y q'malte Tb'anil Tqanil kolb'il, a tzajnin toj kya'j.
61 Me atx juntlte xi q'mante kyjalu'n: Taa, waj we' tu'n wok lipe ti'ja, me nej ma chinka q'malte nqanila kye' ite' toj nja'y.* 1Re. 19:20
62 Xitzin ttzaq'win Jesús kyjalu'n: Mina, qu'n alkye te' k-okil ttzyu'n ttz'utz' wakx tu'n taq'nin, exsin o'kxsa nkyimexi ti'jxi, nti' te xjal lo tajb'in tu'n taq'in toj Tkawb'il Diosch.

*9:3 Lc. 10:4

*9:5 Lc. 10:10-11; Kyb'i. 13:51

*9:8 Mt. 16:14; Mr. 8:28; Lc. 9:19

*9:14 Lajaj toj ox k'al, 50 n-ele.

*9:19 Mt. 14:1-2; Mr. 6:14-15; Lc. 9:7-8

*9:20 Jn. 6:68-69; 11:27

*9:23 Mt. 10:38; Lc. 14:27

*9:24 Mt. 10:39; Lc. 17:33; Jn. 12:25

*9:28 2Pe. 1:17-18

*9:35 Is. 42:1; Mt. 3:17; 12:18; Mr. 1:11; Lc. 3:22

*9:46 Lc. 22:24

*9:48 Mt. 10:40; Lc. 10:16; Jn. 13:20

*9:54 2Re. 1:9-16

9:56 At junjun wiq Tyol qMan, nti' tkyaqil v. 55 ex 56 toj.

*9:61 1Re. 19:20