10
Tej tjaw tsk'o'n Jesús kab'lajaj t-xnaq'tzb'in
(Mr. 3:13-19; Lc. 6:12-16)
O tzaj ttxko'n Jesús, a awo'y kab'lajaj t-xnaq'tzb'in, ex tzaj tq'o'n qokli'n tu'n kyetz qlajo'n taq'nil tajaw il toj kyanminxjal, ex tu'n tkub' qq'ani'n tkyaqil wiq yab'il ex kyixk'oj. Ex atzin qb'i'y kab'lajaj t-xnaq'tzb'in: Tnejil Simun, a Pegr tb'i; ex Andrés, a titz'in; Santyaw ex Juan, kyitz'in kyib', aye' tk'wal Zebedey; Lip; Bartolomey; Tmas; ex ayi'n, Matey, a peyil pwaqtaq; Jacob, a tk'wal Alpey; Tadey; Simun, a toktaqljo q'olb'in te te Celote;* Celote tb'i jun xjal tajq'oj kywutz tkawb'il aj Rom. ex Judas Iscariot, a ok meltz'aj k'ayil te Jesús.
Tej kyxi tsma'n Jesús t-xnaq'tzb'in q'mal Tb'anil Tqanil kolb'il
(Mr. 6:7-13; Lc. 9:1-6)
Ex b'e'x o xi tsma'n Jesús tuk'a jun nuk'b'il kyjalu'n: Mi che'xa toj kytanim nya aj Judiyqe; ex mi chi okxa toj kytanim aj Samaria. Qala' antza k'a' che'xi'y kyxol aj Judiy, qu'n najnin ite' tze'nku rit toj k'ul nti' kyik'lelkye. Ku kyxi'y yolil Tb'anil Tqanil Tkawb'il Dios at toj kya'j, a ma tzaj laq'e ja'lin. Kyq'aninqekuji'y yab'; k'a' chi jaw kyanq'si'n kyimnin juntl majl; kyq'aninqekuji'y yab'qe tu'n nim tx'a'k; ex kylajomilqexji'y taq'nil tajaw il toj kyanminxjal. Noq ma txi oyitjo kyokli'n lo noq kukxjo, ex mi txi kyqanin twi' kyk'u'ja ti'jjo kb'antil kyu'n tuk'a.* Mr. 6:7-13 Mi txi kyi'n q'anpwaq, saqpwaq mo tze'n juntl pwaq toj kyb'e'y. 10 Ex mi txi kyi'n jun tal kychu'ẍa; ex mi txi kyi'n kyxb'ali'n te tx'ixpil kyi'ja; nixpe juntl muj kyxjab'a, ex nipe jun kytze'y. Nya tiqu'nil, qu'n jun aq'nil il ti'j tu'n ttzaj q'o'n twa.* Lc. 10:7; 1Co. 9:14; 1Tim. 5:18
11 Aj kykani'n toj jun tnam mo jun tal kojb'il, kyjyoma tja jun xjal wen, tu'n tok qe kyk'u'ja ti'j. Ex ku kynaja'n tuk'a toj tja, ajxi tpon q'ij tu'n kyiky'a.* Lc. 10:7 12 Aj kykani'n tja, chi q'olb'i'n tuk'a mutxb'il kye' najleqe antza tuk'a tnuk'b'il Dios.* Lc. 10:5-6 13 Qa ikytaqku kyaj xjaljo, b'a'ntzintz; me qa mina, ex qa b'e'xtaqku xja kyiky'in, me atzin a kyajtaqa kyuk'a, noq ma tz'el naj.* Lc. 10:6 14 Exsin qa b'e'x ẍi jaw lipin kyi'ja, ex qa mi xkub' kyb'i'n kyyola, ku kyetza tojjo ja mo tojjo tnam anetzi'n. Kychtomila quq ti'j kyqa'n te jun yek'b'il kye, qa kyky'e'x ti'j Tyol Dios.* Lc. 10:10-11; Kyb'i. 13:51 15 Twutzxix kxel nq'ma'n kye'y, qa toj tq'ijil pa'b'in twutz Dios, kujxixtljo tkawb'il Dios ktzajil kyib'aj, tze'nku tzaj kyib'ajjo xjal ojtxe kyojjo tnam Sodoma ex Gomorra, tej kyb'aj tu'n q'aq'.* Gen. 19:24-28; Mt. 11:23-24; Lc. 10:12
Tzul yajb'il qi'j tu'n tpaj qnimb'il
16 ¡Ka'n! Kchi xel nsma'n tze'nqeku' rit kyxol xo'j.* Lc. 10:3 Me chi okxixa ẍtij tze'nku jun kan, ex b'uninxix tze'nku jun tal palom. 17 B'a'nqexa, qu'n kchi xe'l q'o'n kyu'n toj kyq'ob' kawil, ex kchi okil lipin kyi'ja kyojjo mu'ẍ ja te kyna'b'lxjal Dios. 18 Ex okpe kchi xel q'i'n kywutz nejinel ex nmaq kawil, noq tu'n npaja, qu'n ikytzin k-elile kyniky'tzajilji'y kyu'n nejinel ex kyu'n jni' nya nimil, qa nimilqi'y wi'ja. 19 Me ajtzin kyxi q'o'n toj kyq'ob' aj kawil, mina chi jaw b'isi'n ti' kxel kyq'ma'n, ex tze'n tu'n tb'ant kyyoli'n. Qu'n ajtzin kyok ten yolil, ax Dios ktzajil q'o'nte ttxolil kyyola. 20 Qu'n nyaqe kye' kchi yolil, qala' ate Xewb'aj Xjan, a T-xew kyMa'n, k-yolil kyi'ja.
21 Qu'n kyxol xjal nya nimil, ayex itz'inb'aj kchi k'wel b'yonte itzikyb'aj, mo aye' itzikyb'aj kyi'j itz'inb'aj. Ayex chi xel q'onte kyk'wal toj kyimin, ex ikyqex k'walb'ajjo ayex chi okil meltz'aj kyi'j kytata, ex chi xel kyq'o'n tu'n kykyim.* Mr. 13:9-12; Lc. 21:12-16 22 Ex chi elil i'jli'n kyu'nxjal, noq tu'n tpajjo nimilqi'y wi'ja.* Mt. 24:9; Mr. 13:13; Lc. 21:17 Me ankye te' kwe'b'il twutz tkyaqiljo lo, ajxi tjapin b'aj tkyaqil, okpin kletil te' te jun majx.* Mt. 24:13; Mr. 13:13 23 Me ajtzin kyok we'xjal lajol kye'y toj jun tnam, liweyx che'xa toj juntl. Qu'n twutzxix kxel nq'ma'n kye'y, na'mtaqx kyelpin b'aj kykyaqil tnam toj Israel tu'n kyb'etinti'y, aj wula juntl majl, ayi'n Tk'wal Ichin.
24 Qu'n a nxnaq'tzin tib' nlay jawjo toklin tib'ajjo nxnaq'tzinte. Ex nlay jaw toklin aq'nil tib'aj tajaw aq'untl.* Lc. 6:40; Jn. 13:16; 15:20 25 Qu'n qa ma tziky'x te xnaq'tzil tu'n ¿Tze'ntzin tte'ntz tu'n mi tziky'xa kyu'n nchi xnaq'tzin kyib'? Ex ikyxjo te aq'nil tuk'a tajaw aq'untl. Xi nq'ma'n ikyjo, qu'n ikyqintzin weji'y tze'nku jun manb'aj toj ja. Qu'n mape tz'ok kyq'ma'n kyexjal we'y qa tajaw ilqi'n, a Beelzebú; ¿Yajtzila' kyetza?* Mt. 9:34; Mr. 3:22; Lc. 11:15
T-xnaq'tzb'il Jesús ti'j alqe tu'n qxob'a
(Lc. 12:2-7)
26 Tu'npetzi'n, mi chi tzaj xob' kye'. Qu'n nti' jun ti' aku tz'ewit te jun majx, a mit tz'el tniky'tzajil. Ex nti' jun ti' ewin, a mit tz'el tqanil.* Mr. 4:22; Lc. 8:17 27 Atzi'n kxel nq'ma'n kye'y, kyq'manxa kye kykyaqil. Ex ankye' noq kxel njask'i'n kye'y ja'lin, kyẍch'inxa tzmax toj twi' ja, tu'ntzin tb'ijte kyu'n kykyaqilxjal. 28 Ex mi chi xob'a kye aku kub' b'yonte kyxmilila, qu'n me kye kyanmin nlay kyim kyu'n. Qala' kxel nq'ma'n kye'y, antza chi xob'a kye' te Dios, qu'n nya noq kyxmilila aku kyim tu'n, qala' ikytzin majx kyanmi'n. Ex nya noq o'kxjo, qala' ikytzin ajxi kykyim tu'n, aku che'x tq'o'n toj q'aq' te jun majx.
29 ¿Jte'tzila kywi' kab'e tal pich'? ¿Nyapela noq jun tal mu'ẍ pwaq? Me kxel nq'ma'n kye'y, nixpela jun tal pich' aku kyim, qa nya taj qMan Dios. 30-31 ¿Yajtzila' kye'? Qu'n nimxixtl kyokli'n tze'nqeku' pich'; ex noq tu'n tq'aq'b'il tk'u'j Dios majqexpe tsmal kywi'y cheb'e ajlanqe tu'n. Tu'npetzi'n, mi chi xob'a.
Mi kub' qewin Jesús kywutzxjal
(Lc. 12:8-9)
32 Ankye te' mi kub' tewin kywutzxjal, qa nimil wi'ja, ex ikyx weji'y mi kub' wewi'n twutz nMa'n, a at toj kya'j. 33 Me ante' k'wel ewinte kywutzxjal qa ojtzqi'nqi'n tu'n, ex ikyx weji'y, k'wel wewi'n twutz nMa'n, a at toj kya'j.* 2Tim. 2:12
At pa'b'l qxol kyuk'a txqantl noq tu'n tpaj qnimb'il
(Lc. 12:51-53; 14:26-27)
34 ¿Tze'ntzintz toj kywutza? ¿Ma man chin k'u'l wetza noq tu'n kytzalajxjal tzalu'n twutz tx'otx'? ¡Me twutzxix kxel nq'ma'n kye'y, aj qa mina! Qala' ma chin k'u'l we' noq tu'n nq'o'n q'oj kyxolxjal. 35 Qu'n ma chin ula q'ol pa'b'l kyxolxjal tze'nku tz'ib'in toj Tu'jil Tyol Dios:
Jun k'walb'aj ichin kjyol q'oj ti'jx tman,
ex jun k'walb'aj qya kjyol q'oj ti'jx ttxu.
Ex ilib'j ti'j ilib'ilte.
36 Ikytzi'n, teyile junjun at q'oj kyi'j tojx tja.* Mi. 7:6
37 Qu'n ankye te' k-okil tk'u'jlin ttata ex tnana nimxixtl tze'nku we', nti' toklin tu'n tok te we'y. Ex ankye te' k-okil tk'u'jlin tk'wal q'a mo qa txin nimxixtl tze'nku we', nti' toklin tu'n tok te we'y. 38 Ex alkye tky'e' tu'n t-xi lipe wi'ja toj tkyaqil, exla qa tu'n tkyim tze'nqeku' xjal xi kyiqin kycruz te kyimin, nti' toklin tu'n tok te we'y.* Mt. 16:24; Mr. 8:34; Lc. 9:23 39 Ankye te' k-okil tk'u'jlin tchwinqil tzalu'n twutz tx'otx', ok knajil te' te jun majx. Me ankye te' k-elil ti'jlin tkyaqiljo achb'il te twutz tx'otx' noq tu'n npaja, okpin knetil te' tchwinqil tu'n te jun majx.* Mt. 16:25; Mr. 8:35; Lc. 9:24; 17:33; Jn. 12:25
Aye' oyaj tu'n Dios toj kya'j
(Mr. 9:41)
40 Ex ankye' ok k'wel xk'amin kye'y, ayi'n chin k'wel t-xk'a'min. Ex ankyejo ma k'mon we'y, a Dios ma k'met tu'n, a saj sma'n we'y.* Mr. 9:37, 41; Lc. 10:16; Jn. 13:20 41 Ex ankye te' k'wel t-xk'a'min jun yolil Tyol Dios, qu'n ax Dios saj sma'nte, ok ktzajil ttzyu'n jun oyaj toj kya'j, tze'nku jun oyaj ntzaj q'o'n te jun yolil Tyol Dios. Ex ankye' k'wel t-xk'a'min jun ichin wen, ok ktzajil ttzyu'n jun oyaj toj kya'j, a ikyxjo tze'nku oyaj ktzajil q'o'n te ichin wen. 42 Ex ankye te' kxel q'onte jun tal vas che'we te jun tal k'wal, noq tu'n ma tz'ok lipe wi'ja, ex twutzxix kxel nq'ma'n kye'y, at jun oyaj ti'jjo lo te jun majx toj kya'j.* Lc. 9:48

*10:4 Celote tb'i jun xjal tajq'oj kywutz tkawb'il aj Rom.

*10:8 Mr. 6:7-13

*10:10 Lc. 10:7; 1Co. 9:14; 1Tim. 5:18

*10:11 Lc. 10:7

*10:12 Lc. 10:5-6

*10:13 Lc. 10:6

*10:14 Lc. 10:10-11; Kyb'i. 13:51

*10:15 Gen. 19:24-28; Mt. 11:23-24; Lc. 10:12

*10:16 Lc. 10:3

*10:21 Mr. 13:9-12; Lc. 21:12-16

*10:22 Mt. 24:9; Mr. 13:13; Lc. 21:17

*10:22 Mt. 24:13; Mr. 13:13

*10:24 Lc. 6:40; Jn. 13:16; 15:20

*10:25 Mt. 9:34; Mr. 3:22; Lc. 11:15

*10:26 Mr. 4:22; Lc. 8:17

*10:33 2Tim. 2:12

*10:36 Mi. 7:6

*10:38 Mt. 16:24; Mr. 8:34; Lc. 9:23

*10:39 Mt. 16:25; Mr. 8:35; Lc. 9:24; 17:33; Jn. 12:25

*10:40 Mr. 9:37, 41; Lc. 10:16; Jn. 13:20

*10:42 Lc. 9:48