Tu'j Marks
Tojjo u'j te Marks nya nimxix tqan ex nya nimxixjo t-xnaq'tzb'in Jesús toj tze'nku txqantl Tb'anil Tqanil tze'nku Tu'j Matey, Lucas ex Juan. Me atzi'n t-xilin tu'n Marks jun tumil jun paqx n-el qniky' ti'j, ex tz'ib'in tuk'a tumil nim t-xilin ti'j tchwinqil Jesús.
Ntzaj tchiky'b'in tze'n tzaje xkyeye taq'in Jesús, me nej tzaj xkye ti'jjo t-xnaq'tzb'il Juan, a Jawsil A', a tze'nku kyij tz'ib'it toj Ojtxe Tu'jil (Mal. 3:1; Is. 40:3).
Ajo Tu'j Marks at oxe tnej nimxix t-xilin: 1. Tej t-xi xkye taq'in Jesús atxix tej tku'x toj a' tu'n Juan te jawsb'il a'. 2. A taq'in Jesús toj Galiley ex kyojjo kojb'il ti'jile. 3. Tej tjapin b'aj taq'in toj Jerusalén, ex tej tkyim, ex tej tjaw anq'in juntl majl kyxol kyimnin.
Ila' maj njyet tb'i Marks toj Ak'aj Tu'jil (Kyb'i. 12:12, 25; 13:5, 13; 15:36-39; Col. 4:10; Flm. 24; 2Tim. 4:11). Ate Marks jun tuk'a Pegr, k'u'jlinxix tu'n, ex kub' ttz'ib'in ajo Tb'anil Tqanil lo, a ntq'o'n t-xilin tumil ti'jjo tchwinqil Jesús kye xjal nya Judiy.
1
Tze'n xi xkyeye Tb'anil Tqanil kolb'il
(Mt. 3:1-12; Lc. 3:1-9, 15-17; Jn. 1:19-28)
A u'j lu'n nyolin ti'jjo Tb'anil Tqanil Jesucrist, a Tk'wal Dios.
Tq'ma Dios te Tk'wal tojjo u'j, a kub' ttz'ib'in jun yolil Tyol Dios ojtxe, Isaías tb'i. Chi' kyjalu'n:
Kxel nchq'o'n twutz tx'otx'.
Me nej kxel nchq'o'n jun nsa'n q'mal tqanila,
ex tu'n tkub' kyb'inchinxjal kyib' twutza.* Mal. 3:1
K-yoliljo nsa'n tojjo tzqij tx'otx', ja' nti' kynajb'ilxjal toj. Chku' kyjalu'n:
Kyb'inchin kyte'n twutz qAjaw; kyq'o'nx kyanmi'n te jikyinxix wen.* Is. 40:3
B'ajxsi'n aj yol q'umj. Ul te Juan tojjo tzqij tx'otx', a ja' nti' kynajb'ilxjal toj; nim xjal xi' lolte, ex b'e'x i b'aj ku'x toj a', te jawsb'il a', qu'n xi tq'ma'n Juan kye: Ilx ti'j tu'n kyb'inchinte kyte'n twutz Dios, tu'n kykuxa toj a' te jawsb'il a', ex tu'ntzin tkub' tnajsin Dios kyila.
Nim xjal aj Judey exsin jni' aj Jerusalén i b'ajetz b'il te' tyol Juan. B'aj kub' kypa'n kyil, ex i kux tq'o'n Juan toj jun nim a', Jordán tb'i, te jawsb'il a'. Atzin te' kyjatz toj a', kub' kyyek'i'n kynimb'il ti'j Dios. Atzin t-xb'alin Juan noq tsmal txuk, tuk'a jun tk'alb'il tz'u'n,* 2Re. 1:8 tze'nku kyxb'alin yaj. Atzin twa n-oktaq noq txuk tze'nqeku' txanin, ex ta'l aq toj k'ul.* Mt. 3:4
Ex ntq'ma'ntaq Juan: Loqin we' nchin yolin kyxola ti'j Tyol Dios. Me atx juntl tetz lipchetz wi'ja nimxixtl toklin tze'nku we'. B'inchil Tkyaqil ex nimxjo tkawb'il. Ayintzin we' nti'x wokli'n nipe tu'n woka te taq'nil. Ma chi ku'xa toj a' wu'n, te jawsb'il a', me ante' tzul nya noq o'kx tu'n kyku'xa toj a' tu'n, te jawsb'il a', qala' kxel tq'o'n Xewb'aj Xjan toj kyanmi'n te jun majx.
Tej tku'x Jesús toj Nim A' Jordán te jawsb'il a'
(Mt. 3:13-17; Lc. 3:21-22)
Kyojjo q'ij anetzi'n, tzuntaq nchi kux tq'o'n Juan xjal toj Nim A' Jordan te jawsb'il a', te' tpon Jesús kyk'atz, tzajnin toj tnam Nazaret, toj ttx'otx' Galiley. B'e'xsin kux tq'o'n Juan Jesús toj Nim A' Jordán te jawsb'il a'. 10 Texjo paq, te' tjatz Jesús toj a', xi tka'yin kya'j, te' t-xi jaqpaj, ex xi tka'yin Xewb'aj Xjan, te' ttzaj toj kya'j tib'aj, tze'nku jun palom.
11 Ex q'ajq'ojin jun yol toj kya'j, ex tq'ma: Axixpen te nk'wala, k'u'jlinxix wu'n, a o jaw nsk'o'n.* Is. 42:1; Mt. 12:18; 17:5; Mr. 9:7; Lc. 9:35
Tej tok Jesús toj joyb'il tu'n tajaw il
(Mt. 4:1-11; Lc. 4:1-13)
12 Tb'ajlinxi' ikyjo, b'e'x xi' Jesús tu'n tkujiljo Xewb'aj Xjan tojjo tzqij tx'otx', ja' nti'ye kynajb'ilxjal toj. 13 Ka'wnaq q'ij* Ka'wnaq q'ij, 40 días n-ele. ten antza kyuk'a toj k'ul txuk. Tjoy tajaw il ttxolil, tze'n tu'n tel tiky'in Jesús tkawb'il tMan, me mix kub'e ti'j. Tb'ajlinxi' ikyjo, i ul t-angel Dios mojil te Jesús.
Tej t-xi xkye taq'in Jesús toj tx'otx' te Galiley
(Mt. 4:12-17; Lc. 4:14-15)
14 Tu'n jni' t-xnaq'tzb'il Juan, b'e'x tzaj tq'ojjo kawil, ex b'e'x kux tjpu'n toj tze.* Mt. 14:1-12; Mr. 6:14-29; Lc. 9:7-9 Tku'xlinxi Juan toj tze, xi' Jesús toj Galiley q'mal te' Tb'anil Tqanil Tyol Dios.
15 Chi Jesúsjo kyjalu'n: Ma tzul kanin tq'ijil, ja' tu'n tkawine Dios kyxola. Tu'ntzintzjo, kyb'inchinku kyib'a, kytzaqpinkji'y jni' nya b'a'n, ex kyniminxji'y Tb'anil Tqanil.* Mt. 3:2; 4:17
Tej kytzaj ttxko'n Jesús kyaje kyiẍil, tu'n kyok te t-xnaq'tzb'in
(Mt. 4:18-22; Lc. 5:1-11)
16 Nb'ettaq Jesús ttziyile Nijab' te Galiley, te' t-xi tka'yin Simun tuk'axjo titz'in, Andrés. Nxi kyxo'ntaq kypa toj a' te tzuyb'il kyiẍ, qu'n kyiẍilqetaq.
17 Xi tq'ma'n Jesús kye: Chi lipeka wi'ja. Qu'n ayetzin kye' nchi chmo'n kyiẍ ja'lin, me kchi xel nxnaq'tzi'n tze'n tten tu'n tb'ant kychmo'n xjal, tu'n kyklet.
18 Tej kyb'inte ikyjo, b'e'x kyij kytzaqpi'n kytzuyb'il kyiẍ, ex i xi lipe ti'j Jesús.
19 Me noqtaq ch'in otaq txi kyb'etin, te' kyxi tka'yin kab'etl ichin, Santyaw ex Juan, kyitz'in kyib'. Ex attaq kytata Zebedey kyuk'a, ex kyuk'a taq'nil. Ite'kxtaq toj jun bark; nchi b'inchintaq kypa te tzuyb'il kyiẍ. 20 B'e'xsin i xi tq'olb'in Jesústz, tu'n kyxi' tuk'a, ex noq te' kyb'in te' ikyjo, b'e'x kyij kytzaqpi'n kytata toj bark kyuk'ax taq'nil, exsin i xi'tz tuk'a Jesús tzma tojjo jun tnam, Capernaum tb'i.
Tej tex tlajo'n Jesús taq'nil tajaw il toj tanmin jun xjal
(Lc. 4:31-37)
21 Tej kykanin Capernaum, okx Jesús q'ol jun xnaq'tzb'il toj jun q'ij te ajlab'l toj jun mu'ẍ ja te kyna'b'l Dios aj Judiy. 22 Atzi'n t-xnaq'tzb'il ok, tkyaqil xjal b'e'x jaw ka'ylaj tu'n, qu'n b'ajxitaq kyb'i'ye jun xnaq'tzb'il ikyjo, qu'n nya noq ti'chaqku tyol b'aj tq'ma'n, tze'nkutaqjo nb'aj kub' kyxnaq'tzin xnaq'tzilkye. Qu'n nti'taq kawb'il tu'n; qalatzi'n te Jesús noq ti'j tkawb'il Dios yoline.* Mt. 7:28-29
23 Tojjo ja te na'b'l Dios anetzi'n, attaq jun ichin tokxtaq jun taq'nil tajaw il toj tanmin. Tej tb'in te' jni' tyol Jesús, b'e'x jaw ẍch'in. Chi' kyjalu'n: 24 Ay Jesús aj Nazaret. ¿Ti'xsin s-ula lolte qxola? Noqx ma tzula yuch'il qe'y. Wojtzqi'n te, ex b'i'n we' wu'n; a tejiy Tk'wal Dios, xjanxix toklin.* Lc. 4:41; Sant. 2:19
25 Oktzin tyiso'n Jesúsjo taq'nil tajaw il kyjalu'n: Mi ch'otji'y. Kux tz'etza toj tanminjo xjal lo, ex tzaqpinkja.
26 Atzi'n taq'nil tajaw il tb'inche tu'n tjaw lu'lin ichin, ex b'e'x ex toj tanmin, me ox lat'inx te' tex.* Mr. 9:26
27 Kykyaqilxjo jni' xjal b'aj jaw ka'ylaj, ex i b'aj jaw yolin kyxolile. Chi chi' kyjalu'n: ¿Titzi'n ikyjo? A xnaq'tzb'il lu'n b'ajxi qla'ye juntl ikyjo, a ajin qe' taq'nil tajaw il ma che'x niminte. 28 Ex jun paqx tel tqanil Jesús toj tkyaqil Galiley.* Mr. 7:24
Tej tkub' tq'anin Jesús tnana t-xu'jil Pegr
(Mt. 8:14-15; Lc. 4:38-39)
29 Tej tetz Jesús tuk'a Santyaw ex Juan tojjo mu'ẍ ja te na'b'l Dios, b'e'x i xi' tja Simun ex Andrés. 30 Tej kykanin, kuẍlekxtaqjo tnana t-xu'jil Simun twi' watb'il, yab'taq tu'n kyaq. Ok kyq'ma'n t-xnaq'tzb'in te Jesús, qa yab'taqjo qya, 31 ex b'e'x tzaj laq'e tk'atz. Jaw ti'n tuk'a tq'ob' tu'n tjaw we'. Texjo paq, b'e'x ul Dios te, ex b'e'x ok ten b'inchil ch'in ti' kye.
Tej tkub' tq'anin Jesús nimku yab'
(Mt. 8:16-17; Lc. 4:40-41)
32 Tej qok yupj, nimx txqan yab' ex jni' tzyu'nqetaq tu'n taq'nil tajaw il b'aj xi q'in twutz Jesús, tu'n kyb'aj kub' tq'anin. 33 B'aj pon chmet txqan xjal ttzi ja, 34 ex b'aj kub' tq'anin Jesúsjo jni' yab' exqetzi'n jni' tzyu'nqetaq kyu'n taq'nil tajaw il. Ex mix ttziye tu'n kyyolin taq'nil tajaw il, qu'n kyojtzqi'ntaql alkye Jesús.
Tej tok ten Jesús yolil Tyol Dios kyojile tnam
(Lc. 4:42-44)
35 Qlixje wen, sjuminxtaq ch'intl, te' tjaw we'ks Jesús, tu'n t-xi' tjunalx na'l Dios. 36 Me b'e'x i xi' Simun kyuk'a tuk'a jyolte Jesús.
37 Atzaj te' tjyet kyu'n, xi kyq'ma'n te: Tkyaqil xjal njyon ti'ja, chi chi'.
38 Xi ttzaq'win Jesús kye: Qo'qe toj junjuntl tnam q'mal Tyol Dios, qu'n tu'npetzi'n ẍin tzaja we'.
39 Exsin Jesús b'etil kyuk'a toj tkyaqil tnam te Galiley kyojile' mu'ẍ ja te kyna'b'l Judiy Dios, q'mal Tyol Dios ex lajolkye taq'nil tajaw il toj kyanmin xjal.* Mt. 4:23; 9:35
Tej tq'anit jun ichin tu'n Jesús, yab'taq tu'n tx'a'k, a noq n-el lemimin
(Mt. 8:1-4; Lc. 5:12-16)
40 Tzaj laq'e jun ichin tk'atz Jesús yab'taq tu'n jun tx'a'k, a noqx n-el lemimin.
Kub' meje xjal twutz, ex xi tq'ma'n te: Qa taja, b'a'n tu'n nkub' tq'ani'n tuk'a nyab'ila.
41 Tzaj q'aq'in tk'u'j Jesús ti'j. Noq ok tmiko'n, ex xi tq'ma'n te: Waja. ¡B'e'x ma q'anita ja'lin!* Lv. 13:1–14:32
42 Texjo paq anetzi'n, b'e'x q'anitkux te jun majx, ex b'e'x el qolpajjo tx'a'k ti'j. 43 Me b'e'x aj tchq'o'n Jesús, me nej xi' toqxenin te kyjalu'n: 44 B'i'nkuy. Mi txi tq'ma'n te a'la. Qala' ku txi'y, ex yek'inx tib'a te kypale aj Judiy, ex q'onxa jun oyaj te aq'b'il chjonte, tu'n ma tzul Dios tey, a tze'nkuxjo kub' ttz'ib'in Moisés ojtxe, tu'ntzin kyb'in texjal qa ma q'anita.* Lv. 14:1-32
45 Me mix tpakux te' ichin tk'u'j ikyjo, qala' b'e'x ok ten q'malte kye jni' xjal. Tu'ntzin tpajjo ikyjo, mix okxi Jesús kyoj tnam, qu'n noqit okx, b'e'xitla ok tzaqpaj txqan xjal ti'j. B'e'x tjoy Jesús ttxolil tb'e kytxanile tnam, me mix tu'nxj jyet-x kyu'nxjal, ex i b'aj ok lipe ti'j.

*1:2 Mal. 3:1

*1:3 Is. 40:3

*1:6 2Re. 1:8

*1:6 Mt. 3:4

*1:11 Is. 42:1; Mt. 12:18; 17:5; Mr. 9:7; Lc. 9:35

*1:13 Ka'wnaq q'ij, 40 días n-ele.

*1:14 Mt. 14:1-12; Mr. 6:14-29; Lc. 9:7-9

*1:15 Mt. 3:2; 4:17

*1:22 Mt. 7:28-29

*1:24 Lc. 4:41; Sant. 2:19

*1:26 Mr. 9:26

*1:28 Mr. 7:24

*1:39 Mt. 4:23; 9:35

*1:41 Lv. 13:1–14:32

*1:44 Lv. 14:1-32