2
Jun yol te Ttanim Dios toj tnam Éfeso
Tz'ib'inkujiy lo te nejinel toj Ttanim Dios toj tnam Éfeso:
Ikytzin ntq'ma'n Jesús, a tzyul te' wuq che'w toj tman q'ob', ex nb'et kyxoljo wuq xtanko'l: Wojtzqinji'y tkyaqil kyb'inchb'i'n, a kyaq'nb'i'n kujxix, ex qa ma chi we'xixa toj kynimb'ila twutz tkyaqil ma tziky'x kyu'n. Ex ojtzqi'n wu'n qa mi xi kyq'o'n amb'il kye' nya wenqe, a ma tz'ok kyq'o'n kyib' te nsanjila. Me te' t-xi kyqani'n tze'n t-xilin kynimb'il, antza k-elile kyniky'a kye qa nya twutzxix nsanjilqi'y; qala' sb'ulqe. Ex ma txi kykujsin kyk'u'ja tu'n nim ma tziky'x kyu'n tu'n npaja, ex mi ẍi kub' numja.
Me at jun kyila nwutza: Cheb'e xkyij kytzaqpinji'y kyk'u'jb'ila wi'ja ex kyxoliliy, a attaq ojtxe, tej t-xi kynimi'n. Kyna'nkutzi'n ja' xkyja' kytzaqpinji'y kynimb'ila, a attaq te tnejil. Ku tajtz ti'j kyanmi'n, ex kymeltz'intz kyib'a wuk'iy, ex kyb'inchinkuy tze'nku te tnejil. Qu'n qa mina, k-elil winji'y Ntanima kyxola, a xtanko'l, a nyek'inte kynimb'ila kyxolxjal. Me o'kxsin ch'in wenjo nb'ant kyu'n tojjo lo: N-el kyiky'inji'y t-xnaq'tzb'il aj Nicolaítas, a tze'nkuxjo we', a n-el wiky'i'n.
A'lchaqx kyetz k-okil b'in te a ntq'ma'n Xewb'aj Xjan kye wuq ch'uq Ttanim Dios, b'a'n tu'n tkub' kyb'inchin. Ankye qe kchi we'b'il twutz tkyaqiljo lo, kxel nq'o'n kyoklin tu'n kywa'n ti'jjo twutz tze te chwinqil,* Gen. 2:9; Tchi. 22:2 a at tk'atz Dios toj kya'j.
Jun yol te Ttanim Dios toj tnam Esmirna
Tz'ib'inkujiy lo te nejinel toj Ttanim Dios toj tnam Esmirna:
Ikytzin ntq'ma'n Jesús, a attaq te tnejil ex tib'aj tkyaqil,* Is. 44:6; 48:12; Tchi. 1:17; 22:13 a kyim, ex a jaw anq'in juntl majl:
Wojtzqi'nji'y tkyaqilx ma tziky'x kyu'n, chi Jesús, ex jni' yajil tzalu'n twutz tx'otx', me q'ininqi'y toj kynimb'ila. Ex wojtzqi'nqeji'y a nchi yolb'in nya wen kyi'ja, aye nkyq'ma'n qa aj Judiyqe, me nya twutzxix Judiyqe, qala' te tajaw ilqe. 10 Me mi chi tzaj xob'a ti'jjo k-iky'ix kyu'n. Qu'n k'welix q'o'n junjun kye' toj tze tu'n tajaw il, tu'ntzin kyniky'b'ajtza; me kky'elix jte'b'in q'ij kyu'n. Me chi we'kuxixa toj kynimb'ila tzmaxi aj kykyima, ex kxel nq'o'n jun oyaj kye'y, a kychwinqila te jun majx.
11 A'lchaqx kyetz k-okil b'in te a ntq'ma'n Xewb'aj Xjan kye wuq ch'uq Ttanim Dios, b'a'n tu'n tkub' kyb'inchin. Ankye qe kchi we'b'il twutz tkyaqiljo lo, mi chi kyim toj tkab' majin toj q'aq'.* Tchi. 20:14; 21:8
Jun yol te Ttanim Dios toj tnam Pérgamo
12 Tz'ib'inkujiy lo te nejinel toj Ttanim Dios toj tnam Pérgamo:
Ikytzin ntq'ma'n Jesús, a at tkxb'il te q'oj te kab'e tste, a juch' twi': 13 Wojtzqi'n ja' najleqi'y, a ja' nkawin tajaw il toj kyaminxjal. Me metzin kye, ma chi we'xixa toj kynimb'ila wi'ja. Mixpe a tej tkub' b'yon Antipas, ajo tb'anil nimilxix wi'ja, mi xkyij kytzaqpi'n kynimb'ila. Ax kub' b'yo'n toj kytanima, a ja' i k'ulinexjal twutz tajaw il.
14 Me at junjuntl kyila nwutza. Qu'n at junjun kyxola, a ikyxjo nb'ant kyu'n tze'nku t-xnaq'tzb'in Balaam ojtxe, a ka'min tk'u'j. A b'aj oksinte tk'u'j Balac, a attaq tq'oj kyi'j aj Judiy, tu'n kyok t-xmoxin tu'n kyjaw tz'aq toj il, noq tu'n t-xi kychyo'n chib'j, a xi oyit kywutzjo kywutzb'iyil kydiosxjal, ex tu'n kyb'inchin aj ky'a'jil toj kyb'i.* Num. 25:1-3; 31:16 15 Ex ite' junjun nche'x lipe kyi'jjo xnaq'tzb'il nya wen te aj Nicolaítas. 16 Tu'npetzi'n, ku tajtz ti'j kyanmi'n, kymeltz'intz kyib'a wuk'iy, ex chi kub'sin kywutza we'y, tu'n tkub' nnajsi'n kyila. Qu'n qa mina, kchin xela jyol q'oj kyi'ja tuk'a kxb'il te q'oj, a n-etz toj ntzi'y.
17 A'lchaqx kyetz k-okil b'inte a ntq'ma'n Xewb'aj Xjan kye wuq ch'uq Ttanim Dios, b'a'n tu'n tkub' kyb'inchin. Ankye qe, kchi we'b'il twutz tkyaqiljo lo, kchin kolila kyi'j tu'n jun kolb'il a ewintaq, ikyxjo tze'nku xi nq'o'n wab'j maná kye aj Judiy ojtxe.* Ex. 16:14-15 Ex kxel nq'o'n jun ab'j sjanin wen, a ja' tz'ib'inku jun ak'aj b'ib'aj, a mix a'l ojtzqilte, qala' o'kxjo a kxel tzyu'nte.
Jun yol te Ttanim Dios toj tnam Tiatira
18 Tz'ib'inkujiy lo te nejinel toj Ttanim Dios toj tnam Tiatira:
Ikytzin ntq'ma'n Jesús, a Tk'wal Dios, a ite' tb'aq' twutz, ikyjo tze'nku taq' q'aq' njulin wen, ex ayetzin tqan nchi tilk'aj tze'nku jun kxb'il ntz'iltz'in wen:
19 Ojtzqi'n kyb'inchb'i'n wu'n, a kyk'u'jb'ila kyxola exsin kynimb'ila, a kyajb'il kyib'a kyxola exsin kynimsb'il kyk'u'ja toj tkyaqil ma tziky'x kyu'n. Ex ojtzqi'n wu'n qa ma ch'iyjo lu'n kyu'n tze'nku tej kyniminkuy.
20 Me at jun kyky'i'y nwutza, qu'n nkub' kywutzlinji'y qya, a Jezabel,* 1Re. 16:31; 2Re. 9:22 a ok tq'on tib' te jun yolil wi'ja. Me nchi kub' tsb'u'n tuk'a t-xnaq'tzb'il aye nchi ajb'in we'y, noq tu'n kykub' tz'aq toj ky'a'jin, ex tu'n t-xi kychyo'n chib'j, a xi oyit kywutzjo kywutzb'iyil kydiosxjal. 21 Me ma txi nq'o'n amb'il te, tu'n tajtz ti'j tanmin, ex tu'n tmeltz'aj wuk'iy, me tky'e'x kyij ttzaqpi'n ky'a'jin. 22-23 Tu'npetzi'n, k'wel nq'o'n twi' watb'il tu'n jun yab'il kujxix wen. Ex qa mi s-ajtz ti'j kyanmin aye' lipcheqek ti'j, aye' nchi ky'a'jin tuk'a, ktzajil nsma'n nim kyixk'oj kyib'aj, ex majxpe kchi k'wel nb'yo'n te jun majx. Ikytzin k-elile kyniky'jo tkyaqil Ttanim Dios, qa ayin we' ojtzqilte tkyaqil t-xilin kynab'l ex kyanminxjal, ex ayi'n chin xel q'o'nte t-xeljo kyaq'nb'i'n, a tze'nkuxjo nb'ant kyu'n.* Sal. 7:9; 62:12; Jer. 17:10
24 Me at junjun kyxola toj Ttanim Dios toj tnam Tiatira, a mi ẍex lipe ti'jjo xnaq'tzb'il anetzi'n, ex mi ma tz'el kyniky' te t-xilinjo t-xnaq'tzb'il tajaw il, tze'nku nkyq'ma'n qya lo. Kxel nq'ma'n kye'y, qa nti' juntl nyola kyi'ja, 25 qala', chi b'et-xixsintza toj kynimb'ila tzmaxi' aj wula.
26-27 Ktzajil tq'o'n Dios we'y tu'n nkawi'n tib'aj tkyaqil. Ex ankye qe, kchi we'b'il twutz tkyaqiljo lo, tu'n kukx kyb'inchin tze'nku waja, kxel nq'o'n kyoklin tu'n kykawin wuk'iy tib'aj tkyaqil tnam te twutz tx'otx'. Ikyxjo tze'nku ntq'ma'n toj Tu'jil Tyol Dios:
Kchi kawil tib'aj tkyaqil tnam te jun majx tuk'a nimxix kyipin, nyakuj tuk'a jun var kxb'il, tu'n tyuch'j jun tx'otx' k'wil tu'n.* Sal. 2:8-9
28 Ex ktzajil nq'o'n kychwinqil te jun majx, a nqoptz'aj toj kya'j, tze'nku che'w njawil qlixje.
29 A'lchaqx kyetz k-okil b'inte a ntq'ma'n Xewb'aj Xjan kye wuq ch'uq Ttanim Dios, b'a'n tu'n tkub' kyb'inchin.

*2:7 Gen. 2:9; Tchi. 22:2

*2:8 Is. 44:6; 48:12; Tchi. 1:17; 22:13

*2:11 Tchi. 20:14; 21:8

*2:14 Num. 25:1-3; 31:16

*2:17 Ex. 16:14-15

*2:20 1Re. 16:31; 2Re. 9:22

*2:22-23 Sal. 7:9; 62:12; Jer. 17:10

*2:26-27 Sal. 2:8-9