^
2 PEDRO
Jun k'olbebl tu'n apóstol Pedro
Ti tten cychunk'lal ke ocslal
Kej apóstol o cyil tipemal Jesucristo
Kej nchi xnak'tzan ẍtak' yol kxol
Oj tul juntl maj Kaaw