^
2 TIMOTEO
Jun k'olbebl tu'n apóstol Pablo
Il ti'j tu'n kyolen ti'j Cristo cye xjal
Jun tbanelxix soldado te Jesucristo
Jun sey' bix ba'n xnak'tzal tuj twitz Dios
Cynaabl xjal cyuj kej manc'bil k'ij
Tej t-xi' tcyiwsa'n Pablo tnaabl Timoteo ti'j alcye tu'n tbint tu'n
E tkba Pablo te Timoteo alcye tu'n tbint tu'n
Jun k'olbebl tu'n Pablo te manc'bil yol