11
Kej tsanjel Juan Bautista
(Lc 7:18-35)
Tejtzen tbaj tkba'n Jesús ja xnak'tzbil lu cyej cablaaj t-xnak'atzxin, iy'tzen tuj ja lugar lu bix e xi'xin xnak'tzal cyuj cytanem judío.
Yaltzen te Juan Bautista tocx tuj tzee', tej tbinte cykilcaj e bint tu'n Cristo, e xi' tsma'nxin ca'ba xjal lepchec ti'j t-xnak'tzbilxin, tu'n cypon tuya Cristo. Bix e xi' cykanenxin te Jesús:
—¿Japa tey Jscy'o'n tu'n Dios tu'n tul te cawel, bix ka at juntl ko ayola ti'j tu'n tul?—tz̈ikexin.
Bix aj ttzak'be'n Jesús cyexin:
—Cyucxey tuya Juan bix cykbanx texin jaj ma cybiy bix jaj ma cyila nbint wu'na. Kej mos̈ ya lutlke nchi cye'yena. Kej cox ya lutlke nchi bete. Kej xjal ma k'ey cyk'ab bix cyken tu'nj yabel lepra, ma k'anj. Kej chquint ya niy'xtl tuj cywi'. Kej cyimne ma chi jaw itz'j juntl maj. Bix kej mebe lu n-oc cybi'n ba'n tpocbal colbil cye. Cyk'umenx te Juan ctzaal tk'o'n Dios t-xtalbil cyej xjal min baj cyc'u'j wi'ja, bix min cyaj cyk'o'n tu'n cyxi' lpe wi'ja—tz̈i Jesús cyexin.
Tej cyex tsanjel Juan, ak'tzen Jesús yolel cye xjal, bix nim ba'n yol e xi' tkba'nxin ti' Juan. E xi' tkba'nxin:
—Tej cyxi'y te cyey'lecte Juan ttzii' nima' Jordán, ¿e pompakey cuma e cyajbey tu'n toc cybi'na jun xjal yaa'n cyiw tnaabl, tisen jun ptz'unt nbaj lajpaj tu'n cyk'i'k? Min. ¿Bix e pompakey nuk te cyey'lecte t-xbalen jawnex? Min. Cykilcakey cytzki'na nuk ejee' cyej xjal k'ina tuj nin tja cawel n-oc jawnex xbalen cyi'j. ¿Bix e pompakey te cyey'lecte jun tyolel Dios? Jaxte jun tyolel Dios Juan, bix cxe'l nkba'na cyey, yaa'n nuk o'cx jun tyolel Dios Juan, sino atl mas. 10 Tzin tkba'n tyol Dios cyjulu: “E tkba Dios te Tcwal: ‘Cxe'l nsma'na nsanjela nejl twitza, tu'ntzen binne cyten xjal oj tpona twitz tx'otx',’ tz̈i Dios te Tcwal,” tz̈i tyol Dios. Ma japan baj twi' ja tyol Dios lu tu'n Juan. 11 Jaxxix cxe'l nkba'na cyey, cyxol tyolel Dios o ten twitz tx'otx', min-al jun mas jawnex twitzj Juan. Pero jxjal mas ch'in tuj tcawbil Dios mas jawnex twitzj Juan. 12 At nim tajbel taak'en Juan Bautista, cuma jatxe tej tak' Juan kbalte hasta ja'lewe, ma tz'oc cyipen nim xjal ti'j tu'n cyocx tuj tcawbil Dios, bix tuya cykil cyc'u'j nchi ocx xjal tuj. 13 Cykilca tyol Dios te ootxa e tkba at tu'n tul Elías juntl maj, bix ja Juan ul. 14 Ka cyaja tu'n cyocslana tyol Juan, ja Juan tisen Elías, jtyolel Dios at tu'n tul. 15 Cyjkom cyẍquina tu'n tel cyni'ya ti'j nyola, bix cybisenx ti'j.
16 Key xjal n-el cyiiq'uena j-e tk'umen Juan bix jnxi' nk'umena, ¿ti techel c'ajbel tu'n tel cyni'ya ti'j ti cytena? Ejee' tzuna tisen kej nee' tuj be cycy'i tu'n cykẍan cyuya kej nchi kẍan. Oj cykẍan kej nee' tisen ti' jun mejoblenel, cxe'l cykba'n cyekej cycy'i chi kẍan cyjulu: 17 “Keya, n-oc kxuxen. Cyey, ¿ti min chi tzaja te bixel kuyena?” tz̈ike. Bix oj cykẍan kej nchi kẍan tisen oj ncu'x maket jun cyimne, cxe'l cykba'n cyekej cycy'i tu'n cykẍan cyjulu: “Keya, nko ook'a. Cyey, ¿ti min chi tzaja te ook'el kuyena?” tz̈ike. 18 Ejee'y tisenj kej nee' cycy'i chi kẍan, cuma tej tul Juan bix min ex tk'ij nwaa'n bix nc'an, e xi' cykba'na, “Jxjal lu ma tz'oc jun biman ti'j, cuma min bint tu'n tisenj nbint cyu'n cykilca. Min tz'ajben tyol,” tz̈ikey. 19 Pero tej tul jxjal Sma'n tu'n Dios tu'n ntena cyuya xjal, bix min e cub npa'nwe weyaj tisen Juan, sino in waa'nwe bix in c'anwe tisex tten, tzin cykba'na, “Jey', jxjal lu min cub tpa'n weyaj tisen tten kxol, sino nuk nwaa'n bix nc'an vino bix nbet cyuya chmol alcabala bix cyuya niy'tl aj il. Il ti'j q'uelel kiiq'uen tyol,” tz̈ikey. Pero cchic'ajaxeltzen alcye kej xjal at cynaabl tu'nj alcyej chi ocslal tyol Juan bix weya nyol—tz̈i Jesús cyej xjal el cyxoo'n jaxin bix tyol Juan.
¡Ayxsen kej tnom o tz'el cyiiq'uen tyol Dios!
(Lc 10:13-16)
20 Bix oc ten Jesús ilel ti'j kej tnom min e meltz'aj tuya Dios, amale nimxsen otk tyeec'anxin tipemalxin cyuj. 21 E xi' tkba'nxin:
—¡Ayxsen kej judío te Corazín! ¡Bix ayxsen kej judío te Betsaida! O tz'el cyiiq'uen tyol Dios, amale nimet e yec'j wipemala cyuj tzunj tnom lu. Nuket e yec'j jwipemala cyej aj il yaa'n judío cyuj tnom te Tiro bix Sidón, ya otetle tz'oc cyk'o'n cyxbalen te bisbajil bix otetle chi cub ke tuj tza'j te techel ete'tzen tuj bis tu'n cyil. 22 Jaxte min e meltz'aj tuya Dios, pero cxe'l nkba'na cyey, tuj jk'ij te castiwa tzul, mas castiwa tzul tk'o'n Dios cyej xjal aj Corazín bix cyej xjal aj Betsaida twitzj tzul tk'o'nxin cyej xjal te Tiro bix cyej xjal te Sidón. 23 Yaltzen cyej xjal te tnom te Capernaum, tuj cywitz ba'nxsen chi elel twitz Dios bix chi camal jun jawnex lugar tuya Dios tuj cya'j, pero yaa'n ju'wa. Chi cwel baj tuj ch'ixbajil tuj k'ak'. Nuket e yec'j jwipemala cyej xjal tuj tnom te Sodoma tisen ma yec'j cyxola, at-xetle tnom te Sodoma ja'lewe. 24 Jaxte min e meltz'aj tuya Dios, pero cxe'l nkba'na cyey, tuj jk'ij te castiwa tzul, mas castiwa tzul tk'o'n Dios cyey twitzj tzul tk'o'nxin cyej xjal te Sodoma—tz̈i Jesús.
Tej tna'n Jesús Dios
(Lc 10:21-22)
25 Tuj ja tyem lu, e na'n Jesús Dios. E xi' tkba'nxin:
—Taat Nmana, jay taaw tibaj cykilca tuj cya'j bix tibaj cykilca twitz tx'otx'. Bix nxi' nk'o'na chjonte tey ti'j e cub tninc'u'na ti'j tcawbila e'wen tu'na te cyej xjal nimxsen ba'n cyu'n tuj cywitz, pero te cyej xjal ajnintz cynaabl tisen ke nee', o txi' tk'o'na tu'n tel cyniy' ti'j ti tten tcawbila. 26 Ju'tzen o bint tu'na, cuma ju' tajbila—tz̈i Jesús te Tman.
27 Bix e xi' tkba'n Jesús cye xjal:
—O tzaj tk'o'n Nmana cykilca at tuj nk'aba. Min-al ttzki'n inayena, Tcwal Dios. Nuk o'cx Nmana ttzki'n inayena. Bix min-al ttzki'n Nmana. Nuk o'cx inayena ntzki'na Nmana, bix kej xjal waja tu'n t-xi' nyeec'ana Nmana cye, tu'n tel cyniy' ti'jxin. 28 Key xjal ma chi sicta tjak' cyiketza te cyiw ley, chi ocslana wi'ja, bix cxe'l nk'o'na cyajlabla te junx maj. 29 Chi eletza tjak' cyiketza al, bix cyii'nxa nxnak'tzbila. Cyxnak'tzamel cyiiba wi'ja, cuma yaa'n cyiw nxnak'tzbila bix maans kena, bix ctemeltzen cyajlabla. 30 Yaa'n cyiw nxnak'tzbila, bix yaa'n al cyiketza oj t-xi' cyii'na nxnak'tzbila—tz̈i Jesús cye xjal.