14
Tej tcyim Juan Bautista
(Mr 6:14-29; Lc 9:7-9)
Cyujtzen ja k'ij lu, e tbi jxin gobernador Herodes tpocbal jnbint tu'n Jesús. Bix e xi' tkba'nxin cye xjal ajben texin:
—Ja te Juan Bautista ja xjal lu. Ma jatz itz'j juntl maj cyxol cyimne, bix ju' tzunj at nim tipemal tu'n tbint cykilcaj lu tu'n—tz̈i gobernador.
Tz̈itzen Herodes ju'wa cuma nejl otk cub cytzyu'n tsoldadoxin ja Juan bix otk cub cyẍpo'nxin bix otk tz'ocx cyk'o'nxin tuj tzee'. E bint tu'n Herodes ju'wa cuma otk tz'el tikenxin t-xu'l titz'enxin Felipe, Herodías tbixuj. Nuk tu'nj otk txi' tkba'n Juan texin: “Yaa'n tumel tu'n toc t-xulena t-xu'l titz'ena.” Otk tajbexin tu'n tcub byet Juan, pero min e xi' tkba'nxin cye tsoldadoxin tu'n tcub byet, cuma tcy'ixin tu'n tjaw cyk'oj xjal ti'jxin. Tuj cywitz xjal, jun tyolel Dios ja Juan.
Pero manc'biltzen, otk cub byet Juan tu'n tlaj t-xu'l Herodes. Tjapantzen bajxin tu'n tiy' tk'ijxin, bix ocx jtxin tal Herodías bixel twitzxin bix cywitz xjal ttxlajxin. Ba'nxsen e'la bixentxin tuj twitzxin. Ju' tzunj, e xa' tkba'nxin tetxin: “Alcyexja ctzaal tkanena weya, jac'a txi' nk'o'na. Tzkinn Dios,” tz̈ixin. Nejl, e xi'txin kanlte te ttxutxin ti taj ttxutxin tu'n t-xi' tkanentxin texin. Tej tul meltz'aj twitz Herodes, e xi' tkba'ntxin texin: “Waja tu'n ttzaj tk'o'na twi' Juan Bautista weya tuj jun lak,” tz̈i tzuntxin. Otk tz'el ka' tkanbiltxin twitzxin, pero cuma ya otk cyaj tk'o'nxin tyolxin tuya jun jurament bix cuma ya mix e cwa' tch'ixbe'nxin tyolxin cywitz ttxocanxin, e tcuyaxin tu'n tk'oj twi' Juan tetxin, 10 bix e xi' tchk'o'nxin junxin tsoldadoxin te k'ilbel twi' Juan. Bix el ttx'omanxin twi' Juan, 11 bix e pon tii'nxin tuj jun lak. Bix e xi' tk'o'nxin tetxin, bix e xi' tk'o'ntltxin te ttxutxin.
12 Bix otk pon cab xjal lepchec ti'j Juan k'ilbetz t-xumlal Juan bix e cu'x cymaku'n, bix e xi' kbalte tpocbal tcyimlen Juan te Jesús.
Tej cywaa'n jwe' mil xjal tu'n Jesús
(Mr 6:30-44; Lc 9:10-17; Jn 6:1-14)
13 Tejtzen toc tbi'n Jesús otk cub byet Juan, el lk'exin cyuya t-xnak'atzxin bix e xi'kexin tuj jun barc jaa' min-al xjal najl. Pero oc cybi'n xjal jaa' e xa' Jesús, bix txolen etz ke xjal tuj cytanem tu'n cypon ti'jxin. 14 Tej tetzxin tuj barc, e tilxin nimxsen xjal, bix oc k'a'ben tc'u'jxin cyi' xjal, bix ak'xin k'anl kej yaab cyxol. 15 Tejtzen ch'itk tex k'ij, oc lk'e ke t-xnak'atzxin tuyaxin, bix e xi' cykba'nxin texin:
—Taat, tzalu mintii'xse waabj ba'n tcnet bix ya kalatltzen. K'umenx cye xjal tu'n cyxi' lok'ol cywa tuj kej coc' tnoma—tz̈ikexin.
16 Pero e xi' tkba'n Jesús cyexin:
—Yaa'n il ti'j tu'n cyxi' xjal. Ejee'x cyey cyk'onx cywa xjal.
17 Bix e xi' cykba'nxin texin:
—Nuk jwe' mukan tuya ca'ba quis̈ at kuyena—tz̈ikexin.
18 —Cyii'ntza nwitza—tz̈ixin.
19 Bix e xi' tkba'nxin tu'n cycub ke ke xjal tuj polen tuj chk'ajlaj. Bix e xi' ttzyu'nxin jjwe' pan tuyaj ca'ba quis̈, bix e jaw tcye'yenxin twitz cya'j, bix e xi' tk'o'nxin chjonte te Dios ti' waabj. Bix e cub tpiẍen pan bix e xi' tk'o'nxin cye t-xnak'atzxin, tu'ntzen t-xi' cypa'nxin cyxol xjal. 20 Bix cykilca xjal e waa'nke tejxe tnoj cyc'u'j. Tej cybaj waa'n xjal, bixsen e jaw chmet ttx'akan waabj otk cyaj, bix e noj cablaaj chi'l. 21 Atle jwe' mil xinak e waa'n, bix yaa'n cyuyax ke xuuj bix cyuyax ke cwalbaj oc te tajlal.
Tej tbet Jesús tibaj tnijabel a'
(Mr 6:45-52; Jn 6:15-21)
22 Tejtzen tbaj ju'wa, bix e xi' tkba'n Jesús cye t-xnak'atz tu'n cycu'xxin tuj barc tu'n cyiy'x nejlxin twitzxin jlajxitl tnijabel a'. Jatzen te Jesús, e cyaj tenxin kbalte cye xjal tu'n cyaj cyja. 23 Tej tzunj tpon baj tyolxin cyuya xjal, bix e jaxxin tjunal twi' witz te yolel tuya Dios. Tcubtzen klolj, bix e tenxin tjunalxin. 24 Pero ke t-xnak'atzxin, ete'cxin tuj barc tmij tnijabel a' nakch ttzii' a'. Bix cyiw tkitj barc tuj a', cuma nimxsen oc punntz'aj a' tu'n jun nintzaj cyk'i'k. 25 Te ch'itk cyskixxin, bix e xi' bet-xin tibaj a' tu'n tponxin cyi'jxin. 26 Tej cylontexin nbet-xin tibaj a', e jawxsen sey'pajkexin, bix e xi' cykba'nxin:
—Jun t-xneq'uetz'il biman nbet tibaj a'—tz̈ikexin, bix ak'kexin s̈-il tu'n ttz̈i cyi'j.
27 Pero lwewa naj e xi' tkba'n Jesús cyexin:
—Cynimsam cyc'u'ja. Inayen weja. Mi'n tzaj ntz̈iya cyi'ja—tz̈ixin.
28 Aj ttzak'be'n Pedro texin:
—Taat, ka jaxxix ka jay, kbantza weya tu'n nxi'ya tuyey tibaj a'.
29 Bix e xi' tkba'nxin te Pedro:
—Cu ttzaja.
Ju' tzunj, e cu'tz Pedro tuj barc bix ak' betel tibaj a' tu'n tpon tuya Jesús. 30 Pero tej tna'nte Pedro tipemal cyk'i'k, e tzaj ttz̈i ti'jxin, bix n-ak' xe'l bajtlxin tjak' a', bix e jaw s̈-in:
—Taat, ¡chin tcla'y!
31 Bix e xi' tnukpi'n naj Jesús tk'ab te tzyulte te Pedro, bix e xi' tkba'nxin:
—Yaa'n nimxix ma tz'oc ke tc'u'ja wi'ja. ¿Tiken xbaj tc'u'ja wi'ja?—tz̈ixin.
32 Tej tjaxxin tuj barc tuya Pedro, nwe'tl cyk'i'k. 33 Ejee'j t-xnak'atzxin e ten tuj barc, e cub majekexin t-xee' tkenxin te nimsalte texin. Bix e xi' cykba'nxin:
—Tzinen ta' Tcwal Diostey.
Tej tul cynaabl ke yaab tu'n Jesús tuj Genesaret
(Mr 6:53-56)
34 Tejtzen cyiy'xin jlajxe a', e ponkexin tuj ttx'otx' Genesaret. 35 Tej tel cyniy' xjal aj Genesaret ka ja Jesús otk pon, e xi' cysma'n cysanjel kbalte tuj tnom bix cyuj coc' tnom. Bix e xi' cyii'n xjal ke yaab twitzxin. 36 Bix oc cycubsa'n xjal cywitz texin tu'n tcuyanxin tu'n toc cymoco'n yaab amatle nuk ti' ttxa'n t-xbalenxin. Bix aljxe xjal oc moconte texin, ul cynaabl.