24
Tej tkbante Jesús tu'n tcub xitj tja Dios
(Mr 13:1-2; Lc 21:5-6)
Tej tbaj yolen Jesús, etzxin tuj tja Dios, bix e xi'xin. Bix e xi' cych'iquen t-xnak'atzxin tja Dios texin, tii'n tcye'nc. Bix e xi' tkba'nxin cyexin:
—Cycye'yenx cykilcaj lu, cuma jaxxix cxe'l nkba'na cyey, mi nuket jun xak bix cyjel tibaj juntl. Cykilca pjel xitj—tz̈ixin.
Kej yec'bil cyi'j manc'bil k'ij
(Mr 13:3-23; Lc 21:7-24; 17:22-24)
Yajc'atltzen, bix e cub kexin twi'j witz Olivos tbi. Cyjunalxin cyuya t-xnak'atzxin. Bix e pon lk'e ke t-xnak'atzxin ti'jxin, bix e xi' cykanenxin:
—Taat, kbantz keya, ¿jtojtzen pjel cykilca kej lu ma tkbay? ¿Bix titzen jilel techel tzul oj ch'itk tul meltz'aja bix oj ch'itk tpon manc'bil k'ij?—tz̈ikexin.
Bix aj ttzak'be'nxin:
—Cyc'ojlam cyiiba cywitz kej xjal chi ul tzpetsal cyey. Cyuj jk'ij chi ul, tzul nim xjal te kbalte ka ejee' Scy'o'n tu'n Dios te clol xjal, bix cwel cysbu'n nim xjal. Cxe'l cybi'na nbajtl k'oj tuj ttanema bix jak'ch tumel. Pero mi'n chi jaw sey'paja, cuma il ti'j at k'oj te mitkna'x wula. Pero kej k'oj lu yaa'nja te yec'bil ch'ixc'a tpon manc'bil k'ij.
Cyuj jk'ij chi ul, chi jawel nmak tnom te k'ojlel cyuya juntl nmak tnom, bix ju' pjel tuj cykilca twitz tx'otx'. Bix tzul nim weyaj tuj nim lugar twitz tx'otx'. Bix nuk jak'ch q'uiyela xcyaklajnab. Pero kej tchiyonel lu nuk ch'in teja cywitzj q'uixc'aj nim tzul mas yaj oj tul manc'bil k'ij. Cyuj k'ij chi ul, chi xe'l k'o'na tuj cyk'ab cawel, bix chi yasjela cyu'n, bix chi cwel byo'na cyu'n. Bix chi elel iiq'uena tuj cykilca tnom tu'nj lepcheckey wi'ja. 10 Tu'n tlaj q'uixc'aj lu, nim xjal cyjel cyk'o'n cyocslabl wi'ja, bix cxe'l cyq'ueyen ke ocslal tuj cyk'ab aj k'oj wi'ja, bix q'uelel cyiiq'uen cyiib. 11 Chi ul nim xjal tzin cykba'n ka tyolel Dioske, pero nuk tenx cyu'n, bix nim xjal chi tzpetel cyu'n. 12 Tz̈'iynen tjaw tz̈'iy il twitz tx'otx', bix ju' tzunj, nim xjal mi'n tz'octl cyak' ke cyuya cye. 13 Pero alcyej xjal min xcyaj cye'yente weya hasta ojxe tcyim, ccleteltzen tu'n Dios. 14 Jba'n tpocbal tcawbil Dios cxe'l pocbet tuj cykilca twitz tx'otx', tu'ntzen cybinte cykilca wik xjal tyol Dios. Bix oj tbint lu, tzultzen manc'bil k'ij.
15 Cykilcatzen jlu il ti'j pjel cyuj k'ij chi ul. Pero mas yaj tzul manc'bil k'ij. Ju' tzunj, ilxsen ti'j q'uelel cyniy' kej xjal n-oc cybi'n cyyola ti'j ti pjel oj ch'itk tul manc'bil k'ij. Jatxe ootxa, e tkba jtyolel Dios Daniel tzul jun k'ij oj tocx jun xjal ka'xsen te junx maj tuj nin tja Dios tu'n ttz'ilex bix tu'n ttzpet bix cxitjel tja Dios tu'n. Oj toc cycye'yena otk tz'ocx ja xjal lu tuj xjan cwart tja Dios, tz'ocxix cyc'u'ja ti'j. 16 Tu'n tclet cychunk'lal, chi elel ok kej xjal ete' tuj Judea tuj c'ul cyxol witz. 17 Alcyekej xjal ete'wex tuj tcab cxo'la cyja, mi'n chi ocxtl k'ilbetz te tik'ch cye tuj cyja, sino txucl chi elex ok tuj c'ul tu'n cyajkelbil. 18 Bix alj nak'anan tuj tcojbil, mi'n tz'ajtz meltz'aj tja, mitetpe te k'ilbex ke ti'j. 19 Pero lastim kej xuuj preñada, bix ma nch'u'n cyal, oj tul ja ila, cuma mlay bint tu'n cyel ok. 20 Cykanenx te Dios nuket mi'n baj ju'wa tuj tyem te tchewel, bix ka tuj jun k'ij te ajlabl, cuma cyiw tu'n cyel ok xjal. 21 Bajxse pja' jun maj ju'wa jatxe tcublen itz'j twitz tx'otx' tu'n Dios, bix mi'n baj juntl maj ju'wa oj tbaj ja lu. 22 Nuket mi'n cub tbajsa'n Dios twi' kej k'ij te q'uixc'aj lu, milen-al jun xjal jac'a cyaj itz'j. Pero cwel tbajsa'nxin twi' tu'n tk'ak'bil tc'u'jxin cyi'j texin ttanem scy'o'n tu'nxin. 23 Katzen at jun xjal ma tz'oc kbante cyey: “Cycye'yenctzen, lu tzunj xin Scy'o'n tu'n Dios lu,” ka tz̈i cyseja, mi'n tz'oc cybi'na, 24 cuma tzultzen nim xjal ẍtak' kbalte ka ejee' Scy'o'n tu'n Dios te cawel, bix tzul xjal ẍtak'el ka ejee' tyolel Dios. Ejee' tzunj xjal lu chi cwel binchante jawnex techel bix nuk tik'ch cbinel cyu'n tuya cyipemal, tu'ntzen cysbun ke xjal, bix ch'innch'e oj tcub sbu'n jun te Dios t-xjal. 25 Cykil tzunja lu ma txi' nkba'na cyey nejl. 26 Ju' tzunj, ka ma cykba xjal: “Lu Cristo at tuj lugar min-al xjal tuj,” ka cytz̈ike ju'wa, mi'n che'xa. Bix ka ma cykba xjal: “Lu Cristo tocx tuj cwart lu, cyjyo'nx,” ka cytz̈ike ju'wa, mi'n txi' cyocsla'na cyyol. 27 Min chin ula tuj ewjel. Oj wula, cchic'ajaxel cywitz cykilca xjal, tisenj oj tcub koptz'aj jun tken k'ancyok te ocne bix niy'tl koptz'aj twitz cya'j tu'n tex te elne. 28 Jaa' tcwa' t-xumlal cyimne, jatztzen chi chmetel ke c'utz. Mintii' il ti'j tu'n toc cykanenjil jaa' tcwa'.
Ti tten oj ch'itk tul meltz'aj Jesucristo juntl maj
(Mr 13:24-37; Lc 17:26-30, 34-36; 21:25-33)
29 Ojtzen tbaj kej k'ij te cyiwxsen q'uixc'aj lu, c'oquel klolj twitz k'ij, bix ya mi'ntl txakentl xjaw. Chi c'u'l tz'ak che'w twitz cya'j, bix nuk clu'l cykilca twitz cya'j tisen jun xlok'laj cya'j. 30 Oj tbaj lu, cchic'ajaxel jun yec'bil twitz cya'j te techel at tu'n tul jxjal Sma'n tu'n Dios tu'n ntena cyuya xjal. Bix chi jawel ok' xjal tuj cykilca tnom twitz tx'otx', cuma cyla' xjal inayena oj ncu'tza tuj muj tuya nim wipemala bix nchin txakakan xsuna. 31 Tuj tzunj k'ij lu oj wula, ctzaaltzen nsma'na nsanjela tuj cya'j tu'nj tk'ajt tk'ajk'ajel jun jawnex xux, bix chi chmol ke n-ángela ke nxjala tuyaxe cykil jaa' pomnina baj twitz tx'otx'.
32 Cycnomtzen. Ko nk'a'c'atzen jun techel ti tten oj wula. Ju' tten tisenj oj ntzaj xulan jun wi' higuera. Oj ntzaj alajin tk'ab higuera bixsen n-ak' eletz muxk'aj t-xul, ya telniy'tzen tuj cywitza ka ch'itk toc coresma. 33 Jaxse ju'x oj wula. Tisen tzunj t-xul higuera n-etz te ch'itk coresma, q'uelelc'atzen cyni'ya ti'j oj tbaj cykilca ma txi' nkba'na cyey twitz tx'otx', jatzen techel ka ch'itk wetza tuj cya'j. 34 Jaxxix cxe'l nkba'na cyey, kej xjal cyla' cykilca kej yec'bil ma txi' nkba'na cyey, min otk chi cyim oj tul tcawbil Dios. 35 Il ti'j ju' pjela. Te cya'j bix te twitz tx'otx' cwel xitj, pero ke weya nyol, mlay baj twi'. 36 Yaltzen tej tu'n alcye k'ij bix niy' hora oj wula, min-al ebilte. Mitetpe ejee' tsanjel Dios tuj cya'j itzkilte, bix mitetpe inayena. Nukxix ja te Nmana itzkilte niy' hora pjel jlu.
37 Yal cyej xjal at twitz tx'otx' oj ch'itk wul meltz'aja, min n-oc cyc'u'j ti'j alcyej at tu'n tbaj, tisenx kej xjal e ten tuj ttyem Noé min oc cyc'u'j ti'j alcyej at tu'n ttzaj cyibaj. 38 Tuj k'ij te mitkna'x tcub cycastiwa a' cyibaj xjal, tej tjaw tz̈'iy a', nuk ex cyk'ij nchi waa'n, nchi c'an, bix nchi maje, nuk cytenx. Pero nuk tisen tii' tej tpon jk'ij tej cyocx Noé tuj barc. 39 Min e cyocsla aj il ka at tu'n tcub jun castiwa cyibaj hasta tejxe ttzaj jun nintzaj jbal cyibaj, bix e baj cykilca xjal. Jax ju'x nuk q'uelex cyk'ij xjal oj wul meltz'aja twitz tx'otx' juntl maj. Bix cwel castiwa cyibaj. 40 Tuj tzunj k'ij oj wul meltz'aja, at ca'ba xinak tuj cojbil. Jun cjawel k'i'n, pero juntl cyjel ten tu'n tcub tcastiwa. 41 At ca'ba xuuj chi tz̈ee'l junx ti'j jun cyaa'. Jun cjawel k'i'n, pero juntl cyjel ten. 42 Ju' tzunj, cuma min cytzki'na jtoj chin ula, inayena Cyaawa, cyc'ojlam cyiiba tu'ntzen binne cytena. 43 Cybima ja yol lu. Nuket e bi'n tu'n taaw jun jaa' niy' hora te koniyan tzul alak', jac'ale cub ten c'ojlal, tu'ntzen mlay txi' tk'o'n amle'n te alak' tu'n tocx tuj tja. 44 Jax ju'x cyey, cykil hora cyitz'lem cyiiba, cuma chin ul meltz'aja tuj jun k'ij min nayona ti'j, inayena, Jsma'n tu'n Dios tu'n ntena cyuya xjal.
45 Ju' tzunj, ba'nxit chi e'la tuj cyaak'ena, tisen jun t-ak'anal patrón at tnaabl bix cuyan tu'n tuj taak'en k'o'n tu'n tpatrón tu'n t-xi' tk'o'n cywa kej te tja patrón oj tpon hora. 46 At nim xtalbil tibaj jun ak'anal ka cuyan tu'n tuj taak'en oj tul meltz'aj tpatrón. 47 Jaxxix cxe'l nkba'na cyey, cxe'l tk'o'n patrón tej ak'anal tu'n toc te ninc'ulte cykilca at te patrón. 48 Pero ka ma txi' tkba'n ak'anal ka': “Yaj tzulwe npatróna,” ka tz̈i, 49 bix ma tz'oc ten pjul cye mastl ak'anal bix ma tz'oc ten waa'l bix c'al cyuya ke c'al k'e'n, 50 tzultzen meltz'aj tpatrón tuj jun k'ij min nayon ti'j bix tuj jun hora min ttzki'n. 51 Bix cwel k'o'n nim castiwa te ak'anal, bix cxe'l t-xoo'n tpatrón cyxol ke xmeletz' xjal, jatztzen chi jawela ok'ja, bix jaa' cjawela kitx'itx'in t-xee' twitz cye—tz̈i Jesús cye t-xnak'atz.