Xi³ ti¹tjon² xon⁴xi³ pa²stro⁴Pedro qui³squi³-le⁴nca³tsˀi³
1
Pedro si¹ti²ˀnta³
An³ nia¹³ Pedro pa²stro⁴-le⁴ Jesucristo. Ti²cji³-no³ nca³tsˀio³ xi³ cho⁴ta⁴xin²na³nquio³, xi³ tsˀa³tji³vi¹son²³ ˀnte³-ve⁴ ya⁴ Ponto, ya⁴ Galacia, ya⁴ Capadocia, ya⁴ Asia, ya⁴ Bitinia. Qui³tjoe¹jion³ jo³-sˀin² nca³ to⁴nqui³-ni³ tsa³ve³-le⁴con³ Ni³na¹ Nˀai³-na¹. Je² Espíritu Santo qui³si³tsje³-no³, jme¹-ni³ nca³ si⁴tjo³son²-si¹ni³lao⁴³ Jesucristo, cˀoa⁴ jme¹-ni³ nca³ sˀe⁴tsao³jon³-si¹ni³no³ cao⁴ njin¹-le⁴ Jesucristo. Ca²ta³sˀe³sa³no³ cjoa⁴nta³, ca²ta³njen³nchˀan¹jin³-sa³ ni⁴ma⁴-no³.
Ti³cho³ya²-le⁴² xi³ ti¹jna³con³
Jo¹ to⁴nta³-le⁴ Ni³na¹ Nˀai³-le⁴ Jesucristo Nai³-na¹, xi³ cˀoa⁴-sˀin² to⁴tse³ cjoa⁴ma⁴ta³con² tjin¹-le⁴ nca³ qui³si³cho⁴tse⁴ya³-nca¹ni³na¹, jme¹-ni³ nca³ cho¹ya²-si¹ni³le⁴² xi³ ti¹jna³con³ nca³ ja³ˀa²ya³jin³-ni³le⁴ cˀen³ Jesucristo. Coi³ cˀoa⁴-sˀin² cˀoai⁴cjoa⁴tjao²-no³ xi³ ni⁴cˀia³-jin² cjoi⁴tson¹ya³-ni³, xi³ ni⁴cˀia³-jin² coan⁴jnti¹-ni³, ni⁴xi²ntso¹-jin², xi³ ti¹jna³tjao²-no³ ya⁴ ncˀa³jmi³. Je² nca³nˀion¹-le⁴ Ni³na¹ si¹coi²nta⁴-no³ nca³ ma³cjain¹-no³ sa³ˀnta³ sˀe⁴-no³ je² cjoa⁴vi³tjo³ntjai² xi³ ti¹jna³nta³, xi³ coan⁴tsen³ cˀia⁴ ni⁴čhjin³ xi³ cjoe⁴tˀa³. Coi³ xi³ jon² cji³ma³tsjoa³-no³, nta³ tsa² jnco³jao² ni⁴čhjin³ ma³chjen¹ nca³ ti³chja³ˀao²³ cjoa⁴ñˀain³ xi³ cja⁴ˀai¹nca¹ tjin¹. Cˀoa⁴-sˀin² ti¹cho²tˀa³ xi³ ma³cjain¹-no³, jme¹-ni³ nca³ nta³ tjo¹sje³-ni³, tjo¹sje³je³ya³-ni³, jcha⁴xcon¹-ni³le⁴ cˀia⁴ nca³ coan⁴tsen³ Jesucristo. Je² xi³ ma³cjain¹-no³ nqui²sa⁴ to⁴nta³ chji¹-le⁴ cao⁴-ni³ tsa² taon⁴si³ne² xi³ fi³tson³, nta³ tsa² cho²tˀa³-ni³ lˀi¹. A³li²coi³ tsa³ˀyao³ Jesucristo, to⁴nca³ tjao²cha³-nio¹³. Ma³cjain¹-no³ xi³ tˀa³tsˀe⁴ nca³ je², nta³ tsa² tsi² ti³ˀyao³ ntˀai⁴-vi⁴. Cji³ma³tsjoa³-no³ cao⁴ jnco³ cjoa⁴tsjoa³ xi³ ni⁴ˀya³-jin² xi³ ve³, xi³ nˀion¹ tjin¹-le⁴ cjoa⁴je³ya³. Coi³ nca³ ma³cjain¹-no³ sˀe⁴-no³ cjoa⁴vi³tjo³ntjai² tˀa³tsˀe⁴ ni⁴ma⁴-no³. 10 Je² cho⁴ta⁴ xi³ qui³nchja⁴ya³ tˀa³tsˀe⁴ Ni³na¹ tsa³ca¹ya³con³ je² cjoa⁴nta³ xi³ cjoa⁴ˀai¹-no³ nca³ jon². Nˀion¹ qui³tsi²na³nqui³ya² je² cho⁴ta⁴, nˀion¹ tsa³ca¹sjai³ jo³-sˀin² vi²tjo⁴ntjai²-nia¹. 11 Tsa³ca¹sjai³jin³ jña¹-le⁴ ni⁴čhjin³-ni³, cˀoa⁴ jo¹ coan⁴-ni³ xi³ qui³tso²-le⁴ je² Espíritu-le⁴ Cristo xi³ tsa³cˀe²jna³jin³ ni⁴ma⁴-le⁴, cˀia⁴ nca³ to⁴nqui³-ni³ tsa³ca¹ya³con³ cjoa⁴ñˀain³ xi³ cjoa⁴ˀai¹-le⁴ Cristo, cˀoa⁴ cjoa⁴je³ya³-le⁴ xi³ coan⁴scan³-ni³ sˀe⁴-le⁴. 12 Qui³ni²cho⁴ya³-le⁴ cho⁴ta⁴-ve⁴ nca³ li² ti⁴tˀa³tsˀe⁴-jin²ni³, to⁴nca³ tˀa³tsan⁴² qui³si³xa¹cao⁴ je² cjoa⁴ xi³ qui³no²cjoa⁴ya³jin³-no³ ntˀai⁴-vi⁴. Je² cho⁴ta⁴ xi³ qui³nchja⁴ya³jin³-no³ je² en¹nta³ xi³ tˀa³tsˀe⁴ Cristo cˀoa⁴qui³sˀin³ xi³ to⁴tˀa³tsˀe⁴ je² Espíritu Santo xi³ qui³ni²ca³sen¹-ni³ ncˀa³jmi³. Je² a²ncje⁴ me³-le⁴ scoe⁴ je² cjoa⁴-ve⁴.
Tsje³ coan⁴nquin¹coa⁴² yao³-na¹
13 Coi³ cjoa⁴-vi⁴ ti⁴ca³tio¹ntao³ cjoa⁴fa³ˀai³tsjen³-no³, to⁴jvi³ ti⁴yo³, ña³qui³ nta³ cho¹ya³-lao⁴³ je² cjoa⁴nta³ xi³ cjoa⁴ˀai¹-no³ cˀia⁴ nca³ coan⁴tsen³-no³ Jesucristo. 14 Jo³-ni³ ˀnti¹xti³ntˀe¹ li² ni²tjo³son²-jin²lao⁴³ cjoa⁴chi⁴nca⁴-no³ jo³-ni³ nca³sˀa⁴, cˀia⁴ nca³ tjio¹njion²-sa³ cjoa⁴fa³-ˀai³tsjen³-no³. 15 Jo³-sˀin² nca³ tsje³ cjoan³ je² xi³ qui³nchja⁴-no³, cˀoa⁴-ti⁴ jon² tsje³ ca²ta³mao³ jo³-sˀin² ma³nquin¹cao⁴³ yao³-no³. 16 Cˀoa⁴-sˀin² tji¹tˀa³ xon⁴: Tsje³ ca²ta³mao³ nca³ jon², nca⁴ tsje³ nia¹³ nca³ an³. 17 Tsa² Nˀai³ cˀoin¹-lao⁴³ je² xi³ to⁴nco¹son² fi²cao⁴ nca³tsˀi³ cho⁴ta⁴, nca³ vˀe¹nta³jin³ jo³ sˀin¹ xa¹-le⁴ nca³ jnco¹jnco¹, jcha⁴xcon¹³ Ni³na¹. Cˀoa⁴-sˀin² ti⁴yo³cao⁴³ yao³-no³ jo³ tjin¹ ni⁴čhjin³ ti³ma³son²³ son³ˀnte³. 18 Je³ˀyao³ nca³ coan³chji¹ntjao²³ jo³-sˀin² nca³ chˀao³ tsa³qui³yo³, xi³ cˀoa⁴-sˀin² qui³sˀe³-no³ jo³-ni³ tsa² cjoa⁴tjao²-le⁴ xi³jcha¹-no³. Li² tsa² coan³chji¹ntjai²-jion²³ cao⁴ tso³jmi² xi³ fi³tson³, ni⁴ cao⁴ taon⁴si³ne²-jin², ni⁴ cao⁴ taon⁴čhoa³-jin², 19 to⁴nca³ coan³chji¹ntjao²³ cao⁴ je² njin¹-le⁴ Cristo xi³ nˀion¹ chji¹-le⁴, xi³ jo³-ni³ tsa² tsˀe⁴ ˀnti¹va³rre² xi³ tsi² jña³ chˀao³ cji³-le⁴ xi³ ña³qui³ tsje³. 20 Cristo cˀoa⁴-sˀin² to⁴nqui³-ni³ qui³sa³sen³nta³ jo³ sa³ˀnta³ nca³sˀa⁴, nca³ cje³ sˀe³nta³-jin² son³ˀnte³, to⁴nca³ je³coan³tsen³ je² ni⁴čhjin³fe³tˀa³-vi⁴ xi³ tˀa³tsaon⁴³. 21 Xi³ to⁴tˀa³tsˀe⁴ Cristo ma³cjain¹-no³ xi³ tˀa³tsˀe⁴ Ni³na¹, je² xi³ qui³si³cja³ˀa¹ya³jin-ni³le⁴ cˀen³, cˀoa⁴-ti⁴ je² xi³ qui³tsjoa³-le⁴ cjoa⁴je³ya³. Coi³ cjoa⁴-vi⁴ nca³ cˀoa⁴-sˀin² ma³cjain¹-no³, cˀoa⁴ cho¹ya³-lao⁴³ tˀa³tsˀe⁴ Ni³na¹. 22 Qui³ni²tsjao³ ni⁴ma⁴-no³ nca³ qui³ni²tjo³son²-lao⁴³ xi³ cjoa⁴qui²xi⁴ xi³ to⁴tˀa³tsˀe⁴ je² Espíritu Santo, nca³ ña³qui³ cjoa⁴qui²xi⁴ ma³tsjoa³chao³ ntsˀao³. Nˀion¹ nta³ ca²ta³ma³tsjoa³chao³ xi²nquio⁴³ cao⁴ ni⁴ma⁴-no³ xi³ tsje³ tjin¹. 23 Qui³tsin³ nqui²jnco³cˀao²³, a³li² tsˀe⁴ ntje⁴ xi³ fi³tson³-jin², to⁴nca³ tsˀe⁴ xi³ tsa² fi³tson³, xi³ to⁴tˀa³tsˀe⁴ en¹-le⁴ Ni³na¹ xi³ ti¹jna³con³, cˀoa⁴ xi³ cˀoe¹jna³ntsjai². 24 Nca³tsˀi³ cho⁴ta⁴ nco³ya³-le⁴ tsa² xca⁴, cˀoa⁴ je² cjoa⁴je³ya³-le⁴ cho⁴ta⁴son³ˀnte³ nco³ya³-le⁴ tsa² na³xo¹-le⁴ xca⁴. Xi² xca⁴-ve⁴, cˀoa⁴ na³xo¹-le⁴ tsao³. 25 To⁴nca³ je² en¹-le⁴ Nai³-na¹ ña³qui³ ti¹jna³ nca³ntsjai². Je² en¹-vi⁴ je² en¹nta³ xi³ tˀa³tsˀe⁴ Cristo xi³ qui³no²cjoa⁴ya³jin³-no³.