5
Je² cho⁴ta⁴jchi¹nca³ ca²ta³si¹coi²nta⁴ je² cho⁴ta⁴-le⁴ Cristo
Vˀe³tsˀoa²³-le⁴ nca³tsˀi³ cho⁴ta⁴jchi¹nca³ xi³ tjio¹jin³-no³, cˀoa⁴-ti⁴ an³ cho⁴ta⁴jchi¹nca³ nia¹³ cao⁴ je². An³ tsa³ˀve³ cjoa⁴ñˀain³ xi³ qui³sˀe³-le⁴ Cristo, cˀoa⁴-ti⁴ an³ sˀe³-na³ cjoa⁴je³ya³ xi³ coan⁴tsen³. Ti⁴coi²ntao⁴³ je² cho⁴ta⁴-le⁴ Ni³na¹ xi³ tjio¹jin³-no³. A³li² cao⁴ cjoa⁴nˀion¹-jin² ni²coi²ntao⁴³, to⁴cao⁴ cjoa⁴nta³-no³ cˀoa⁴sˀiaon⁴³. A³li² tˀa³tsˀe⁴ xi³ coi⁴njen⁴-no³ xi³ chˀao³ tjin¹, to⁴cao⁴² cjoa⁴tsjoa³ cˀoa⁴sˀiaon⁴³. A³li² tsa² nˀion¹-jin² vˀe²ne²-lao⁴³ cho⁴ta⁴ xi³ vˀa³cao⁴-no³, to⁴nca³ tja³ntia⁴²-lao⁴³ cho⁴ta⁴-le⁴ Ni³na¹. Cˀia⁴ nca³ coan⁴tsen³ je² Pastorti¹tjon² xi³ si¹coi²nta⁴, jon² xi³ tjoe¹-no³ je² corona xi³ tsi² fi³tson³, xi³ tsˀe⁴ cjoa⁴je³ya³. Cˀoa⁴-ti⁴ jon² xi³ na³nqui³ ti³yo³, ti⁴tjo³son²-lao⁴³ cho⁴ta⁴jchi¹nca³. Ca²ta³ma³ i³nta³jin³-ta³con²lao⁴³ xi²nquio⁴³ nca³tsˀio³, ca²ta³fa³ˀa³jen³-no³, nca⁴ Ni³na¹ vˀe²jna³ta²ja³-le⁴ xi³ ncˀa³con³. Tsjoa¹-le⁴ cjoa⁴nta³ je² xi³ i³nta³jin³-ta³con². So³ma⁴tˀa³nqui³-lao⁴³ ntsja³ Ni³na¹ xi³ tjin¹-le⁴ nca³nˀion¹, jme¹-ni³ nca³ je² si⁴²quin³ncˀa³-si¹ni³no³ cˀia⁴ nca³ coi⁴cho³ ni⁴čhjin³-ve⁴. Je² ti⁴cˀa³mio³ nca³yi³je³ cjoa⁴ni²cjao¹jin³-no³, nca⁴ je² ti¹si¹coi²nta⁴-no³. To⁴jvi³ to⁴ˀi³nta³ ti⁴yo³, ti⁴yo³chon³ˀntao³, nca⁴ je² co²ntran⁴-no³, je² nai⁴², jo³-ni³ tsa² xa³ xi³ ti¹va³te¹, ti¹si¹cˀo¹tji³ntai³-no³, ti¹va¹sjai³ ˀya³ xi³ squi⁴ne⁴. Nˀion¹ ti⁴yo³ta²ja³-lao⁴³ je² nai⁴². Nˀion¹ ti⁴yo³-lao⁴³ xi³ ma³cjain¹-no³, nca⁴ je³ˀyao³ nca³ ti⁴je²-ni³ cjoa⁴ñˀain³ cˀoa⁴-sˀin² vi³tjo³son² cao⁴ nca³tsˀi³ ntsˀao³ xi³ tjio¹ i⁴ son³ˀnte³. 10 To⁴nca³ Ni³na¹ xi³ tjin¹yi³je³-le⁴ cjoa⁴nta³, xi³ qui³nchja⁴-na¹ xi³ to⁴tˀa³tsˀe⁴ Jesucristo, nca³ sˀe⁴-na¹ cjoa⁴je³ya³-le⁴ xi³ ti¹jna³ nca³ntsjai². Cˀia⁴ nca³ je³qui³chja³ˀa² jnco³tjo²³ cjoa⁴ñˀain³, coan⁴scan³-ni³ je² soa³ Ni³na¹ si⁴²nta³ya³-no³, si⁴²cˀe¹jna³nta³-no³, tsjoa¹-no³ nca³nˀion¹, nta³ si⁴²cˀe¹yo³-no³. 11 Je² ca²ta³sˀe³-le⁴ cjoa⁴je³ya³ cao⁴ cjoa⁴te¹xo³ma³ nca³ntsjai². Cˀoa⁴ ca²ta³ma³.
Cjoa⁴ni²ti²ˀnta³ xi³ fe³tˀa³
12 Tsen³ ma³-na³ nca³ nˀion¹ tˀa³con³ ntsˀe³ Silvano, je² xi³ qui³squi³ xi³ tˀa³tsˀan⁴, nca³ an³ qui³sca³ni³ i⁴tse¹-no³ en¹. Ti²vˀe³ne²³-no³, ti²si³qui²xi⁴ya³-no³ nca³ ña³qui³ cjoa⁴nta³-le⁴ Ni³na¹ je²-vi⁴ xi³ ti³yo³jin³-lao⁴³. 13 Si¹ti²ˀnta³-no³ je² cho⁴ta⁴-le⁴ Cristo xi³ tjio¹ ya⁴ Babilonia, xi³ to⁴jnco³ qui³tjoe¹jin³ cao⁴ jon². Si¹ti²ˀnta³-no³ Marcos, ˀnti¹-na⁴. 14 Ti⁴ti²ˀntao³ xi²nquio⁴³, tˀe²tˀa³tsˀoao²³ xi²nquio⁴³, nca³ cˀoa⁴-sˀin² tsjoa³chao³ xi²nquio⁴³. Ca²ta³njen³nchˀan¹jin³ ni⁴ma⁴-no³ nca³tsˀio³ xi³ ti³yo³cao⁴³ Jesucristo. Cˀoa⁴ ca²ta³ma³.