Xi³ ti¹tjon² xon⁴xi³ pa²stro⁴Pablo qui³squi³-le⁴Timoteo
1
Pablo si¹ti²ˀnta³
An³ nia¹³ Pablo, pa²stro⁴-le⁴ Jesucristo nca³ cˀoa⁴sˀin² tsa³cˀe¹ne²-na³ Ni³na¹ xi³ vˀa³sje³ntjai²-na¹, cao⁴ Nai³-na¹ Jesucristo xi³ ti³cho³ya²-le⁴². Ti²cji³-le²³, ji³ Timoteo, ji³ xi³ ña³qui³ ˀnti¹-na⁴, jo³-sˀin² ma³cjain¹-na¹. Ni³na¹ Nˀai³-na¹ cao⁴ Cristo Jesús Nai³-na¹ ca²ta³tsjoa¹-li² cjoa⁴nta³, ca²ta³ma³ma⁴que³-li², ca²ta³si¹qui³njen³nchˀan¹jin³ ni⁴ma⁴-li⁴.
Pablo vˀe¹ne² nca³ tsi² tsa² cja⁴ˀai¹ cjoa⁴fa³ˀai³tsjen³ coi⁴tso⁴ya³
Jo³-sˀin² tsa³cˀe³tsˀoa²³-le²³ cˀia⁴ nca³ quia³ ya⁴ Macedonia nca³ tsa³qui³jnai³ ya⁴ Efeso, cˀoa⁴-sˀin² vˀe³tsˀoa²³-le²³ ntˀai⁴, jme¹-ni³ nca³ cˀoe¹ne²-ni³lai⁴ xi³cˀa³ nca³ tsi² tsa² cja⁴ˀai¹-nca¹ cjoa⁴fa³ˀai³tsjen³ coi⁴tso⁴ya³. Ni⁴si¹sin³-jin²le⁴ xi³ to⁴ˀen¹, ni⁴vˀe¹xqui⁴-jin²le⁴ cho⁴ta⁴jchi¹nca³-le⁴ xi³ tsi²coi³ fe³tˀa³-le⁴. Je² cjoa⁴-vi⁴ vˀe¹ntje² xi³ to⁴cjoa⁴cho³va²ya³ti³-ni³. A³li²coi³ vˀe¹ntje² cjoa⁴-le⁴ Ni³na¹ xi³ tsˀe⁴ xi³ ma³cjain¹-na¹. Coi³ xi³ me³-le⁴ cjoa⁴te¹xo³ma³-le⁴ Ni³na¹ nca³ tsjoa³cha³² cao⁴ ni⁴ma⁴-na¹ xi³ tsje³, cao⁴ cjoa⁴fa³ˀai³tsjen³nta³-na¹, cao⁴ nca³ ña³qui³ cjoa⁴qui²xi⁴ ma³cjain¹-na¹. Tjin¹ cˀa³ xi³ tsa³qui³ncha³xin²-le⁴ coi³ cjoa⁴-vi⁴. Qui³tˀa³-le⁴ en¹ xi³ tsi² tsa² coi³ jme³ chji¹-le⁴. Me³-le⁴ nca³ maestro-le⁴ cjoa⁴te¹xo³ma³ coan⁴, to⁴nca³ li²coi³ ma³cho⁴ya³-le⁴, ni⁴ xi³ nchja⁴-jin², ni⁴ xi³ si¹qui²xi⁴ya³-jin². To⁴nca³ ˀya³-nia¹ nca³ je² cjoa⁴te¹xo³ma³ cjai¹nca³ nta³ tjin¹, tsa² cho⁴ta⁴ si⁴²chjen¹ jo³-sˀin² va³quin²-le⁴. ˀya³-nia¹ nca³ je² cjoa⁴te¹xo³ma³ ti¹jna³va³sen³ a³li² tˀa³tsˀe⁴ cho⁴ta⁴ xi³ tjin¹-le⁴ cjoa⁴qui²xi⁴, to⁴tˀa³tsˀe⁴ cho⁴ta⁴ xi³ chˀao³ cjoan³, cao⁴ cho⁴ta⁴ xi³ ve³sin³ cjoa⁴-le⁴ Ni³na¹, cao⁴ xi³ si¹qui²ˀaon³ nˀai³-le⁴ na⁴-le⁴, cao⁴ xi³ cˀen³ si¹cˀen³, 10 cao⁴ cho⁴ta⁴cha³jnqui³, cao⁴ je² cho⁴ta⁴xˀin⁴ xi³ chˀao³sˀin² ma³tsjoa³que³ xˀin⁴ xi¹ncjin¹, cao⁴ xi³ si¹che¹ cho⁴ta⁴xi¹ncjin¹, cˀoa⁴ cao⁴ to⁴jme³-sa³ve⁴ cjoa⁴ xi³ co²ntran⁴-le⁴ cjoa⁴fa³ˀai³tsjen³ xi³ nta³ tjin¹. 11 Cˀoa⁴tso² je² en¹nta³ xi³ tˀa³tsˀe⁴ cjoa⁴je³ya³-le⁴ Ni³na¹ xi³ nˀion¹ nta³. Coi³ en¹ xi³ qui³sˀe³ne²-na³ nca³ an³.
Jo³-sˀin² nca³ si¹xa¹-le⁴ Cristo je² Pablo
12 Tsjoa³-le⁴ cjoa⁴nta³ je² xi³ qui³tsjoa³-na³ nca³nˀion¹, Cristo Jesús Nai³-na¹, nca⁴ cˀoa⁴-sˀin² nˀion¹tˀa³con³-na³ nca³ tsa³ca³se¹jna³-na³ je² xa¹-vi⁴. 13 Nca³sˀa⁴ qui³nchja²ˀoan³ Cristo, qui³tjen⁴nqui³co²ntran⁴-le⁴, taon³ tsa³ˀve³, to⁴nca³ tsa³ve³ma⁴con³-na³, nca⁴ tji¹chjoa² xcoan³ nca³ cˀoa⁴qui³sˀian³, nca⁴ tsi²coi³ coan³cjain¹-na³. 14 To⁴nca³ je² cjoa⁴nta³-le⁴ Nai³-na¹ cjai¹nca³ coan³ncjin²ya³-na³ jo³-sˀin² nca³ ma³cjain¹-na³ jo³-sˀin² nca³ tsjoa³que⁴ nca³ ti²jna⁴coa⁴ Cristo Jesús. 15 Je² en¹-vi⁴ xi³ ña³qui³ cˀoa⁴tjin¹, xi³ va³quin²-le⁴ nca³ chjo¹ve¹ nca³tsˀia³²: Cristo Jesús ja³ˀai³ i⁴ son³ˀnte³-vi⁴, ja³ˀai³ cˀa³sje³ntjai² cho⁴ta⁴je¹. An³ nia¹³ xi³ cho⁴ta⁴je¹ti¹tjoan²³. 16 Coi³ cjoa⁴ tsa³ve³ma⁴con³-na³, jme¹-ni³ nca³ cˀoa⁴-sˀin² Jesucristo coa⁴co²ti¹tjon²-si¹ni³ tˀa³tsˀan⁴ nca³yi³je³ cjoa⁴ma⁴ta³con²-le⁴. Cˀoa⁴-sˀin² tsa³ca³co¹cho⁴ya³-le⁴ je² xi³ coan⁴cjain¹-le⁴ tˀa³tsˀe⁴ Cristo, jme¹-ni³ nca³ sˀe⁴-si¹ni³le⁴ cjoa⁴vi³jna³chon³ nca³ntsjai². 17 Je² Cho⁴ta⁴ti¹tjon² xi³ va³te¹xo³ma³ntsjai², xi³ ni⁴cˀia³-jin² coi⁴ya², xi³ tsi² tsa² ma³tsen³-na¹, je² Ni³na¹ xi³ to⁴je² to⁴jnco³ Ni³na¹, ca²ta³sˀe³-le⁴ cjoa⁴ncˀa³ cao⁴ cjoa⁴je³ya³ nca³ntsjai² nca³ntsjai². Cˀoa⁴ ca²ta³ma³. 18 Ji³ ˀnti¹-na⁴, Timoteo, je² cjoa⁴te¹xo³ma³-vi⁴ vˀe³ne²³-le²³, jo³-sˀin² to⁴nqui³-ni³ qui³sˀe³ en¹ tˀa³tsi⁴ nca³sˀa⁴, jme¹-ni³ nca³ nˀion¹ nta³ coi⁴xcan³-si¹ni³ xi³ to⁴tˀa³tsˀe⁴ cjoa⁴-vi⁴. 19 A³li² ni²cha³jin³-jin² xi³ je³coan³cjain¹-li² cao⁴ cjoa⁴fa³ˀai³tsjen³nta³-li⁴. Tjin¹ cˀa³ xi³ tsa³cja³ˀa¹xin²-le⁴ yao³-le⁴ je² cjoa⁴fa³ˀai³tsjen³nta³-le⁴. Cˀoa⁴-sˀin² qui³si³cha³ xi³ je³coan³cjain¹-le⁴. 20 Cˀoa⁴²cjoan³ Himeneo cao⁴ Alejandro, je² xi³ an³ qui³tsjoa³tˀa³-le⁴ Satanás, jme¹-ni³ nca³ cao⁴ cjoa⁴ñˀain³ scoe⁴-ni³ nca³ tsi² ma³ no²cjoa⁴ˀaon³.