4
Yape menink'aihiti'ƚ pa'qu' ejunyejeyi'iƚ.
Qa hik ta'ƚijupi', in ƚunye'jek ha' Cristo in qi in yaats'e' in t'ejuyets pa' ƚ'ese'n, qa' manaqsi'jiƚju' qu' hik ƚunyejeye' pe' aqjamtikineyejeyi'ƚkii pa' ƚaqjamtikineye'jkii ha' Cristo, qe pa'qu' naats'e'ej pe'ye' in t'ejuyets ene' i'nesenits, qa yikfelitets in hats nite' yaqsiijkii pa' uƚ'ax* Ro 6:10; He 4:15; 7:26; 9:28 qe qa' ewi'ƚe'ƚe qu' naqsiijkii pa' yisu'un pa' Intata, qa nite' pa' yisu'un ene' jukhew qa efuts ha'ne sehe' epji'.* Mr 3:35; Ro 6:11; 12:2 Qa' yape ƚ'ajeƚi'ijje'm kekhewe' uƚ'ets ƚaqsi'ji'ƚijkii yi'sinhetij ne' nite' tek'enets pa' Intata kekhewe'en, in nite' wepinij in yisu'un qu' nanawitji'iƚ pakhape' i'nƚi'i pekhepe', yaqsiijkii pa'qu' ƚunye'je'ƚe qu' nisu'un pe' uƚ'ets, yek'uwetju'kii, yewutƚekii, ewi'ƚƚe in yisu'un qu' niya'afi pa'qu' naqsiijkii, iyinii pe' uƚ'ets witeqsi'nq'alits.* Mr 7:22; Ro 13:13; Ga 5:21 Qa hane'ej in hats nite' ƚakiƚijets kakha' qi in uƚ'ax ƚunyejei qa yitjuƚaxijpha'mkii, ma' qa uƚ'etsik'i ƚ'anyejeyi'ƚ ewetskii. Qa ƚekhewelƚe qa' nenikfe'lƚetets hatse' qu' naktaxets hakha' hats wanaqsi'jju' juez, hikha' yejeyumtshen hatse' pe' iƚii qa pe' naxju'.* Hch 10:42; Ro 14:9; 2Ti 4:1 Qa aka'an hik aka' ta'ƚets in tefelhitii eke' ƚe'sits wi'tlijei t'ejuyets ha' Cristo, qa hayiits tefelhiti'yi'm iye pe' hane'ej hats naxju' in mexe iƚii pa'aj, hats'inha in les ƚe'wis qu' hik ƚunyejeye' pekhewep in wa'm qa hatsƚe na'li'm pa' witiƚa'x nite' yili'ij in ƚunye'jek pa' yisu'un pa' Intata.* Jn 5:25; 1P 3:18; Ef 1:21 Pa' ƚ'aka'the' qa' hamitse' ene' week wekwek hats met. Qa hik ta'ƚijupi' mewetjeƚi'ƚ otok'oiha qa' me'neni'ƚi'ha qu' iyini'ƚ.* Ro 13:11-12; He 9:26; Stg 5:8; 1Jn 2:18; Ap 1:3; 1P 5:8 Qa aka' week t'anipji' ekewe'en aka'an, mewetsu'uni'ƚha hasu'uj aqanƚi'iƚkii, qe pa' witeqsu'unka'x yit'onipji' pe'qu' olootse' witwuƚ'ets.* 1P 1:22; Pr 10:12; Stg 5:20 Eneqjunu'uƚiju'ƚ qa' ƚisi'ƚij ƚewhi'wet'e' pe'qu' i'weni'ƚik'ui yijayan pa' Intata, qa hasu'uj pa'qu' anyejeyi'iƚij.* 1Ti 3:2; Tit 1:8 10 Ekheweli'ƚ week ewiƚei na'l pe' neƚisi'ƚij pa' Espíritu Santo, qa' anatkini'ƚ qu' meteni'feni'ƚ wetju'ƚ, qa qu' anatkini'ƚ ma' qa' ekheweli'iƚ pe' ƚe'sits ƚeq'ithayinenheyij pa' Intata pe' ƚunyejeiƚe wetju'ƚ ƚe'niyayi'ƚij.* 1Co 12:7 11 Pa'qu' niyet, qa' niyetij pa' hats ƚ'anye'j ke' Intata ƚe'lijei, qa pa'qu' net'iftits'ets pe' witlijtsitjii qa' nanatkiniji' pa' ƚet'unha'x tisij pa' Intata, hats'inha qa' net'ejuyets week pa'qu' aqsiiƚijkii qu' iwqinheti'ƚ pa' Intata qe ta'ƚets ha' Jesucristo, hik enewe' neniwqinhetji'ha qa hasu'uj newetli'ij in qitsji' Wittatal. Amén.* Ro 12:6-8; 1Co 15:58
Pekhewe' qu' naats'e'ej pe'ye' qe ta'ƚets in tek'enets pa' Intata.
12 Yejefets, hasu'uj e'nitjuƚaxiƚijpha'mkii ma' qa' umti'iƚ qu' u'ja'xe'ƚi'iƚijkii qa pekhewepƚe qa' nite'ye' in nami'ƚ ewets pa' a'tax hik ƚa'tinye'j fe't witaqjaajinkeye'j* 1P 1:6-7 13 e'ƚe'sitsi'ƚi'mkii yijat'ij in ƚakiƚijets ha' Cristo in qi in yaats'e'ej pa'aj, hats'inha qu' qiye' jeek hatse' qu' e'ƚe'sitsi'ƚi'mkii qu' ne'twenhetiitaxij ha' Cristo pa' qi ƚewqiye'jji'.* Ga 5:24; Ef 1:17; 3:10; 1Co 1:7; 2Ts 1:7; 1P 1:7,13 14 Qa qu' nata'ƚets in ƚijayani'ƚ ha' Cristo qa wenit'iƚij ewetskii uƚ'etsik'i wi'tlijei, qa' e'ƚe'sitsi'iƚi'mkii, qe pa' qiji' ƚeqe Espíritu pa' Intata i'niƚ'etji'. Yijaa'ija, ƚekhewel uƚ'etsik'i ƚ'anyejeyets qa ekhewelƚi'iƚ qa ƚiwqinheti'ƚji'.* Sal 89:50-51; Hch 4:33; 5:41; 1P 2:20; Ap 3:22 15 Hasu'uj pa'qu' naats'e'ej pe'ye' qu' nata'ƚets qu' netqek'ui, qu' net'ejtenkii, qu' uƚ'axe' pa'qu' naqsiijkii, qa i'nƚi'i qu' na'naftsinijkii pa'qu' ƚunye'je'kii. 16 Qa pa'qu' naats'e'ej pe'ye' qe ta'ƚets in yijayan ha' Cristo, qa' hasu'uj newepinkii, nit'ijetspha'm yijat'ij ƚe'wisij pa' Intata in yijayan ha' Cristo. 17 Qe hane'ej hats yamets qu' na'nju' pa' witaqjaajinkeye'j qu' nojo'oj pe' yijayan pa' Intata. Qa in jitojo'oj, ¿qa pa'n qu' ƚunyejeye'kiyek hatse' pe' nite' tek'enets eke' ƚe'sits wi'tlijei ta'ƚets pa' Intata t'ejuyets ha' Jesús?* Mr 12:40; Jn 5:22; He 3:2; 10:27; 13:4; Ga 6:10; Ef 2:19; 1Ti 3:15 18  Qa pa'qu' natsathen in jutsitax qu' iƚa'xe', ¿qa pa'n qu' ƚunye'je'kiyek hatse' pa' nite' tek'enets eke' Intata ƚe'lijei qa yaqsiijkii pa' uƚ'ax?(Pr 11:31) 19 Qa hik ta'ƚijupi' pekhewe' yaats'e'ej pa'qu' ƚunye'je' qe ta'ƚets in tek'enets pa' Intata, mewetƚisi'ƚijha pakha' ƚaqsijiiƚi'iƚ'ejju' hikpa' yijaa'ija pa'qu' nit'ij, qa hasu'uj ili'iƚij in ƚaqsiiƚijkii pa' ƚe'wis.* Sal 10:14; 2Co 1:9

*4:1 Ro 6:10; He 4:15; 7:26; 9:28

*4:2 Mr 3:35; Ro 6:11; 12:2

*4:3 Mr 7:22; Ro 13:13; Ga 5:21

*4:5 Hch 10:42; Ro 14:9; 2Ti 4:1

*4:6 Jn 5:25; 1P 3:18; Ef 1:21

*4:7 Ro 13:11-12; He 9:26; Stg 5:8; 1Jn 2:18; Ap 1:3; 1P 5:8

*4:8 1P 1:22; Pr 10:12; Stg 5:20

*4:9 1Ti 3:2; Tit 1:8

*4:10 1Co 12:7

*4:11 Ro 12:6-8; 1Co 15:58

*4:12 1P 1:6-7

*4:13 Ga 5:24; Ef 1:17; 3:10; 1Co 1:7; 2Ts 1:7; 1P 1:7,13

*4:14 Sal 89:50-51; Hch 4:33; 5:41; 1P 2:20; Ap 3:22

*4:17 Mr 12:40; Jn 5:22; He 3:2; 10:27; 13:4; Ga 6:10; Ef 2:19; 1Ti 3:15

*4:19 Sal 10:14; 2Co 1:9